Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Aktualizacja: 06.10.2020 Utworzono: 06.10.2020

archiwum... Początek strony