Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r.

WYKONANIE  BUDŻETU  ZA  I  PÓŁROCZE  2012 r.

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku  [pobierz] 
2. Realizacja planu dochodów budżetu do dnia 30 czerwca 2012 r. tabela 
[pobierz] 
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 r. 
[pobierz] 
4. Realizacja planu wydatków budżetu do dnia 30 czerwca 2012 r. tabela 
[pobierz] 
5. Stan zadłużenia miasta Sandomierza na 30 czerwca 2012 r. 
[pobierz] 
6. Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu Gminy, pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska za I półrocze 2012 roku 
[pobierz] 
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2012 roku 
[pobierz] 
8. Realizacja inwestycji w I półroczu 2012 roku 
[pobierz] 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.10.2012 11:13
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.10.2012 11:13. Odsłon 1465, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony