Sandomierskie Centrum Kultury

Sandomierskie Centrum Kultury 

Dane adresowe:

1. Sandomierskie Centrum Kultury

27-600 Sandomierz, ul. Rynek 20 - miejsce rejestrowe

 

2. Sandomierskie Centrum Kultury

27-600 Sandomierz, ul. Rynek 25/26 – biuro

tel./fax: (15) 832-29-64

 

Strona internetowa: www.esceka.pl 
adres e-mail: biuro@esceka.pl

Cele i zadania Sandomierskiego Centrum Kultury:

·        Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi wszechstronną działalność mającą na celu tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury oraz promocję sztuki, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.

·        Do podstawowych zadań Sandomierskiego  Centrum Kultury należą m.in.:-rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;-przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Sandomierskie Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i promowania kultury, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa w celu wzbogacania osobowości, kształtowania moralnych i patriotycznych postaw obywateli, kształtowania stosunków współżycia społecznego  oraz rozwijania kultury życia codziennego i wypoczynku.

 

 

  3. Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej - O.P.A.K. (Filia Sandomierskiego Centrum Kultury) 

27-600 Sandomierz, ul. Armii Krajowej 1
tel.: (15) 644-50-95 

 Ośrodek Akcji Kulturalnej -  jest placówką powołaną do tworzenia i upowszechniania kultury poprzez umożliwianie mieszkańcom Sandomierza uczestniczenia w życiu kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.
Ośrodek prowadzi pełną gamę zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Wśród nich znajdują się  zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, hobbystyczne, rekreacyjne a także specjalna oferta dla seniorów.
W Ośrodku Akcji Kulturalnej odbywają się zajęcia artystyczne, z zakresu edukacji kulturalnej , spotkania klubów hobbystycznych, spotkania grup społeczno-kulturalnych.

Strona internetowa: www.esceka.pl

E-mail: opak@esceka.pl


NIP: 864-19-10-817
REGON: 260281322 

Kierownictwo:       

Dyrektor – Wojciech Dumin, wykształcenie wyższe

Główna Księgowa  - Monika Małek, wykształcenie wyższe 

Forma prawna: Samorządowa Instytucja Kultury 

Podstawy prawne – przedmiot działalności, organizacja:

Uchwała Rady Miasta o utworzeniu Sandomierskiego Centrum Kultury: Nr XXVIII/253/2008  z dnia 17 grudnia 2008 r.

Zał. Nr 1 Statut  [pobierz]

Zał. Nr 2 Regulamin Organizacyjny  [pobierz] 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw – godziny pracy SCK:           

Sandomierskie Centrum Kultury – biuro:           

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00           

Ośrodek Akcji Kulturalnej:          
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10:00 – 20:00
           
środa, piątek: 8:00 – 20:00
 

Majątek: (lokale użytkowane przez SCK i wyposażenie są własnością Gminy Sandomierz, lokal OAK – Armii Krajowej 1 jest własnością Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Opracował:           

Wojciech Dumin           
Dyrektor SCK

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2011 10:53
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2011 10:53. Odsłon 2886, Wersja 12ikona drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony