Dopisanie do spisu wyborców

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Sandomierzu - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Plac Poniatowskiego 1, I piętro, pokój nr 22

Telefon: 15/8154-113

w godzinach:

    - poniedziałek            - 8.00 - 17.00
    - wtorek - czwartek  - 7.30 - 15.30
    - piątek                        - 7.30 - 14.30

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców dostępny poniżej - lub w pokoju nr 22,
  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

         [pobierz wniosek o dopisanie do spisu wyborców]

 

Sposób załatwienia sprawy:

  • Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisują się do spisu wyborców.
  • Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców

 

Opłaty:  bez opłat

Czas załatwienia sprawy: od ręki

Tryb odwoławczy: brak

 

Inne informacje:

  • Wyborca - na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów - jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:- właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo- w której czasowo przebywa.
  • W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą się dopisać do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym są zameldowani na pobyt stały.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.2018.754 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U.2015.5)

  

 

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 13.03.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 11:22. Odsłon 2032, Wersja 19ikona drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony