Plany, programy i strategie

 

1 - Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata: 2015-2025 [pobierz]

   - sprawozdanie z realizacji za lata 2016-2018  [pobierz]

2 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020  [pobierz]

3 - Strategia Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010-2013  [pobierz]

4 -  Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sandomierza  na lata 2007-2015  [strona tytułowa]   [treść]

5 -  Roczny Program Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok  [pobierz]

6 - Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności  [pobierz] 

7 - Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz  [pobierz]

8 - Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok  [pobierz]   [pobierz sprawozdanie z realizacji]

9 - Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Sandomierz na lata 2012-2016  [pobierz]

10 - Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2013-2016  [pobierz]

11 -  Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014-2017  [pobierz]

12 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 rok  [pobierz]

13 - Wieloletni program osłonowy "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020  [pobierz]

14 - Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016  [pobierz] - zmiana Planu  [pobierz]

15 - Roczny Harmonogram Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014  [pobierz]

- sprawozdanie z realizacji Harmonogramu  [pobierz]

16 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2014  [pobierz]

17 - Program polityki zdrowotnej zakażeń pneumokokowych na lata 2015-2018  [pobierz]

18 -  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2015 rok  [pobierz]

19 -  Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2015-2018  [pobierz]

20 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2015  [pobierz]

21 - Roczny Harmonogram Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2015  [pobierz]

22 - Regulamin udzielania pomocy osobom fizycznym w usuwaniu wyrobów zwierających azbest, których posesję znajdują się na terenie Sandomierza [pobierz]

23 - Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018  [pobierz]

24 - Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2006-2015 (archiwalna)  [pobierz]

25 - Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023  [pobierz]  

26 - Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023   [pobierz]

27 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2017 [pobierz]

28 - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017  [pobierz]

29 - Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 - zmiana  [pobierz zarządzenie]

30 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza  [pobierz uchwałę z planem]

31 - Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021  [pobierz uchwałę z programem]

32 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok  [pobierz]

33 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza - piąta aktualizacja  [pobierz uchwałę z planem]

34 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz w roku 2019  [pobierz uchwałę z programem]

35 - Plan i regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz  [pobierz uchwałę z planem]

36 - Gminny program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  [pobierz uchwałę z programem]

37 - Druga aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023  [pobierz]

38 - Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2022  [pobierz]

39 - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2019-2022  [pobierz]

40 - Kompleksowy Plan Rozwoju Przedszkoli i Szkół w Gminie Sandomierz na lata 2019-2023  [pobierz]

41 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2020  [pobierz uchwałę z programem]

42 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2020  [pobierz uchwałę z programem]

43 - Roczny program współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok  [pobierz uchwałę z programem]

44  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2021-2024  [pobierz uchwałę z planem]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 10:43. Odsłon 7462, Wersja 55ikona drukuj
Wersja : lewy  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
Początek strony