Wykonanie budżetu za I kwartał 2014

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA  ZA  I  KWARTAŁ  2014 r.

 

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów  [pobierz]
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków  [pobierz]
3. Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013  [pobierz]
4. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [pobierz]
5. Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  [pobierz]
6.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 23.07.2014 9:26
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.07.2014 9:26. Odsłon 1434, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony