zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1 

tel. (15) 8154 - 175 ;

e-mail: nk@um.sandomierz.pl 

Wymagane dokumenty:

 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który zawierał będzie:
-         nazwę wnioskodawcy
-         określenie nazwy pasa drogowego zajmowanego na umieszczenie reklamy 
-         planowany okres umieszczenia reklamy
-         określenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie warunków zezwolenia

Druk wniosku:  (pobierz)

Do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny w postaci planu sytuacyjnego miejsca zajęcia pasa drogowego z podaniem lokalizacji reklamy oraz projekt graficzny reklamy z dokładnym określeniem jej wymiarów.

Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne  w BIP, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Nadzoru Komunalnego - Rynek 2.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w Biurze Obsługi Interesanta   Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.  


Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.

Podstawa prawna :
Art. 20 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:31. Odsłon 2310, Wersja 13ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony