Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Uchwała Nr 92/2013
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sandomierz na 2014 rok  [pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 93/2013
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014 -2026  [pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 94/2013
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2014 rok  [pobierz uchwałę]

 


Uchwała Nr 3/2014
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 20 stycznia 2014 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2014 rok 
[pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 4/2014
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 20 stycznia 2014 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sandomierz  [pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 79/2014
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2014 roku  [pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 47/2015
VI
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami  [pobierz uchwałę]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 04.05.2015 12:38
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.05.2015 12:38. Odsłon 1804, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony