Rok 2012
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 85/2012, Z dnia: 21.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.85.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.85.2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: 11/2012, Z dnia: 20.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.11.2012

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013 , wersja 1
Numer: 81/2012, Z dnia: 14.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.81.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021. 81 .2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.12.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.12.2012 , wersja 1
Numer: 77/2012, Z dnia: 29.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.77.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.77.2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2012 , wersja 1
Numer: 11/2012, Z dnia: 23.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Gmina Miejska Sandomierz
Pełna sygnatura zarządzenia 11/2012
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.11.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.11.2015 , wersja 2
Numer: 2/2012, Z dnia: 07.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.520.2.2012.MZU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2012 , wersja 1
Numer: 7/2012, Z dnia: 07.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich rokowań po III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Pełna sygnatura zarządzenia: G.72241.7.2009.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2012 , wersja 1
Numer: 64/2012, Z dnia: 30.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.64.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021. 64 .2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.12.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.12.2012 , wersja 1
Numer: 61/2012, Z dnia: 25.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.61.2012.CG

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: 57/2012, Z dnia: 22.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.57.2012.CG

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.10.2012 , wersja 2
Numer: 3/2012, Z dnia: 12.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie  aktualizacji planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

Pełna sygnatura zarządzenia: ZKOC.5530.3.2012.AN

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz.- ewak._doc.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2012 , wersja 1
Numer: 5/2012, Z dnia: 12.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6840.5.2012.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2012 , wersja 1
Numer: 8/2012, Z dnia: 08.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.8.2012

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz. or.0121.8.2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2012 , wersja 1
Numer: 3/2012, Z dnia: 05.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.420.3.2012.MZU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2012 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 01.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Sandomierz.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6845.1.2012

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.10.2012 , wersja 1
Numer: 4/2012, Z dnia: 26.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Uchwał z dnia 14 lipca 2012 r. Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie Sandomierz w sprawie zbycia nieruchomości.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6873.4.2012

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz. g.6873.4.2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 26.09.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2012 , wersja 2
Numer: 3/2012, Z dnia: 26.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Uchwał z dnia 14 lipca 2012 r. Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezia Sandomierz w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Sandomierz.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6873.3.2012

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz wsp. g.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2012 , wersja 1
Numer: 50/2012, Z dnia: 25.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.50.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.50.2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2012 , wersja 1
Numer: 48/2012, Z dnia: 24.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.48.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.48 .2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.09.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.09.2012 , wersja 1
Numer: 35/2012, Z dnia: 21.09.2012, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia  21 września 2012 roku w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszych rokowań po III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości. Pełna sygnatura zarządzenia G.72241.7.2009.EDU

Informacja zatwierdzona przez dnia 21.09.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.09.2012 , wersja 2
Numer: 34/2012, Z dnia: 09.08.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.34.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.34.2012. w2.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.08.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.08.2012 , wersja 1
Numer: 7/2012, Z dnia: 30.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Pełna sygnatura zarządzenia: G.72241.7.2009.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: 4/2012, Z dnia: 30.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Rynek 11 w Sandomierzu na "mieszkanie chronione" przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu przystosowania ich do samodzielnego życia.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7123.4.2012

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz. mieszk nk.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2012 , wersja 1
Numer: 6/2012, Z dnia: 16.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie 6-2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Borowski dnia 16.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.06.2018 , wersja 1
Numer: 4/2012, Z dnia: 31.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia procedury wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.4.2012

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz. or.0121.4.2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2012 , wersja 2
Numer: 1/2012, Z dnia: 30.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Pełna sygnatura zarządzenia: ZKOC.5530.1.2012.AN

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.05.2012 , wersja 2
Numer: 2/2012, Z dnia: 30.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia do użytku "Miejskiego planu zarządzania kryzysowego"

Pełna sygnatura zarządzenia: ZKOC.5330.2.2012.AN

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.05.2012 , wersja 1
Numer: 18/2012, Z dnia: 02.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.18.2012.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.18 .2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2012 , wersja 1
Numer: 14/2012, Z dnia: 24.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.14.2012.CG

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2012 , wersja 1
Numer: 7/2009, Z dnia: 24.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Pełna sygnatura zarządzenia: G.72241.7.2009.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.05.2012 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 20.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6845.1.2012 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.05.2012 , wersja 1
Numer: 3/2012, Z dnia: 20.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2012 rok.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.3.2012 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 2/2012, Z dnia: 16.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr KiAW.1712.1.2012 oraz Zarządzenia Nr KiAW.1711.1.2012

Pełna sygnatura zarządzenia: KiAW.1720.2.2012 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2012 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 16.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miejskiej Sandomierz oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3200.1.2012.CG

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 12/2012, Z dnia: 16.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.12.2012.CG 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.12 .2012..pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.04.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: 8/2009, Z dnia: 04.04.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.72241.8.2009.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2012 , wersja 1
Numer: 2/2012, Z dnia: 22.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmiany wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m.kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7114.2.2012

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.03.2012 , wersja 1
Numer: 2/2012, Z dnia: 15.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6870.2.2012

Informacja zatwierdzona przez j dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2012 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 15.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6870.1.2012.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2012 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 25.01.2012, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Pełna sygnatura zarządzenia: Fn.3200.1.2012/BG 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.02.2012 , wersja 1
Numer: 2/2012, Z dnia: 17.01.2012, Zmieniana:  

w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.2.2012

Informacja zatwierdzona przez dnia 17.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.01.2012 , wersja 2
Numer: 1/2012, Z dnia: 17.01.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na 2012 rok.

Pełna sygnatura zarządzenia: KiAW.1712.1.2012

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.01.2012 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 17.01.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Sandomierza na 2012 rok.

Pełna sygnatura zarządzenia: KiAW.1711.1.2012

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.01.2012 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 03.01.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia misji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.1.2012

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.01.2012 , wersja 1
Strony:
Początek strony