Sprawozdanie za 2004 rok

Zamieszczona poniżej informacja o majątku Gminy Sandomierz sporządzona została zgodnie z wymogami i według systematyki Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawozdanie obejmuje dane o wartości majątku Gminy Sandomierz za rok 2004 i zostało przekazane GUS-owi w lutym roku 2005. Dane objęte tym sprawozdaniem pozostają aktualne do czasu sporządzenia kolejnego sprawozdania rocznego za rok 2005, które zostanie przekazane do GUS w lutym roku 2006.

MAJĄTEK GMINY MIEJSKIEJ SANDOMIERZ

1. Zestawienie zbiorowe SG-01 (pobierz)
2. Załącznik Nr 1 - mienie komunalne (pobierz)
3. Załącznik Nr 2 - ochrona zdrowia (pobierz)
4. Załącznik Nr 3 - administracja publiczna (pobierz)
5. Załącznik Nr 4 - drogi (pobierz)
6. Załącznik Nr 5 - kultura fizyczna i sport (pobierz)
7. Załącznik Nr 6 - oświetlenie uliczne (pobierz)
8. Załącznik Nr 7 - wodociągi (pobierz)
9. Załącznik Nr 8 - kanalizacje (pobierz)
10. Załącznik Nr 9 - kultura i sztuka (pobierz)
11. Załącznik Nr 10 - ochrona środowiska i gospodarka wodna (pobierz)

INFORMACJA O STANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH (pobierz)

INFORMACJA O UDZIAŁACH W SPÓŁKACH:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Sp. z o.o. - Gmina posiada 100 % udziałów w liczbie 20.967 o wartości 500 zł każdy - razem wartość udziałów: 10.438.500 zł.

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu Sp. z o.o. - Gmina posiada 100 % udziałów w liczbie 15.362 o wartości 500 zł każdy - razem wartość udziałów: 7.681.000 zł

3. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna - Gmina posiada 70,8 % akcji w liczbie 9481 o wartości 100 zł każda - razem wartość akcji: 948.100 zł, w tym: 9000 akcji klasy C o wartości głosów 1:1 i 481 akcji klasy A o wartości głosów 2:1, co daje łączną ilość głosów: 9962, tj. 56 % ogólnej liczby głosów.

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.03.2005 12:06
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.03.2005 12:06. Odsłon 2559, Wersja 28ikona drukuj
Wersja : lewy  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Początek strony