Rok 2010 - sesja RM 24 luty
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 6/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w spr. zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodoociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2010-2013.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 8/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania8-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 13/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla "in blanco"  - boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniagim-1-boisko.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 7/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 4/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości Gminy Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 11/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.

Załączniki:
ikona pliku do pobrania11-2010-wsp-org.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 2/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 - ul. Lubelska w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaul-lubelska.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.02.2010 , wersja 1
Numer: 9/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

Zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach atnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r; uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z 27 maja 2009 r.

XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r.

Załączniki:
ikona pliku do pobrania9--2010-parkowanie.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 10/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/267/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniastatut-ezgdk.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 3/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 1/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2006  z dnia 20 grudnia 2006 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniasklady-komisji.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.02.2010 , wersja 1
Numer: 12/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w spr. zatwierdzenia Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniagm-progr-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: 5/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.02.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony