Rok 2004
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXI/188/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie zmiany terminu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-188-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.02.2005 , wersja 1
Numer: XXI/181/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-181-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.02.2005 , wersja 1
Numer: XXI/183/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2005 , wersja 1
Numer: XXI/189/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-189-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.02.2005 , wersja 1
Numer: XXI/184/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana: II/20/2002

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2002 r. Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-184-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2005 , wersja 1
Numer: XXI/182/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie opłat administracyjnych za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-182-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.02.2005 , wersja 1
Numer: XXI/187/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie zmiany terminu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-187-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.02.2005 , wersja 1
Numer: XXI/185/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana: XIX/176/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2005 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2005 , wersja 1
Numer: XXI/186/2004, Z dnia: 29.12.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-186-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.02.2005 , wersja 1
Numer: XX/180/2004, Z dnia: 09.12.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-180-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/173/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-173-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/168/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe gminy
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-168-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/169/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-169-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/171/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wymagrodzenia oraz nagród
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/175/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia ceny żyta do ustalenia stawki podstawowej podatku rolnego na rok 2005
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-175-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/177/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów od 01.01.2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-177-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/174/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-174-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/170/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie zwiększenia kwoty wkładu własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza" - ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-170-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/172/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/176/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-176-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/179/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2005 , wersja 1
Numer: XIX/178/2004, Z dnia: 01.12.2004, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2005 , wersja 1
Numer: XVIII/165/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza" - ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-165-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.10.2004 , wersja 1
Numer: XVIII/162/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-162-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.11.2004 , wersja 1
Numer: XVIII/167/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-167-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.10.2004 , wersja 1
Numer: XVIII/161/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w części dotyczącej miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.11.2004 , wersja 1
Numer: XVIII/164/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza - "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu" oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-164-2004c.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.11.2004 , wersja 1
Numer: XVIII/166/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w zadaniu pod nazwą "Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu", ubiegającym się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-166-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.10.2004 , wersja 1
Numer: XVIII/160/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-160-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.10.2004 , wersja 1
Numer: XVIII/163/2004, Z dnia: 13.10.2004, Zmieniana:  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-163-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/155/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-155-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/157/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/332/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-157-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/149/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynkach nr 27 i 29 przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-149-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/145/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-145-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2004 , wersja 1
Numer: XVII/153/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/158/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/159/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-159-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/152/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana: VIII/71/2003

w sprawie zmiany Regulaminu tymczasowego targowiska na Placu 3 Maja w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-152-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2004 , wersja 1
Numer: XVII/146/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-146-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2004 , wersja 1
Numer: XVII/150/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-150-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/148/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-148-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2004 , wersja 1
Numer: XVII/154/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-154-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/147/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-147-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2004 , wersja 1
Numer: XVII/151/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Rewitalizacja Bulwaru Piłsudskiego w Sandomierzu" (którego realizacja jest planowana do dofinmansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2005 r. na pokrycie kosztów dokumentacji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-151-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVII/156/2004, Z dnia: 22.09.2004, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-156-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.10.2004 , wersja 1
Numer: XVI/139/2004, Z dnia: 08.07.2004, Zmieniana:  

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań miasta Sandomierza, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.08.2004 , wersja 2
Numer: XVI/141/2004, Z dnia: 08.07.2004, Zmieniana:  

w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-141-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.08.2004 , wersja 1
Numer: XVI/143/2004, Z dnia: 08.07.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian z budżecie miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-143-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.08.2004 , wersja 1
Numer: XVI/144/2004, Z dnia: 08.07.2004, Zmieniana:  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-144-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.08.2004 , wersja 1
Numer: XVI/142/2004, Z dnia: 08.07.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian budżecie miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-142-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.08.2004 , wersja 1
Numer: XV/132/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XV/131/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana:  

w sprawie wydania opinii Rady Gminy o lokalizacji salonu gier na automatach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-131-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XV/135/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przygotowania dokumentacji technicznej i uzupełniającej dla zadania pod nazwą "Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu" - ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4, oraz na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2005 r. na pokrycie kosztów dokumentacji
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 2
Numer: XV/137/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-137-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XV/136/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-136-2004.rtf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XV/133/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu" - ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-133-2004.rtf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XV/138/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana: VI/55/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-138-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XV/134/2004, Z dnia: 09.06.2004, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięciu z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie" - ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/125/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-125-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/127/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu Profesorowi Andrzejowi Buko
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-127-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/123/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-123-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/129/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-129-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/120/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-120-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/124/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana: XII/97/2004

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-124-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/126/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie zmiany terminu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-126-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/122/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy, niż trzy lata
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-122-2004doc.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/128/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu Profesorowi Feliksowi Kirykowi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-128-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 2
Numer: XIV/130/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-130-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/121/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-121-2004.rtf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/118/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie określenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2004 - 2008"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2004 , wersja 1
Numer: XIV/119/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Informacja zatwierdzona przez dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2011 , wersja 2
Numer: XIII/115/2004, Z dnia: 14.04.2004, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiii-115-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.05.2004 , wersja 1
Numer: XIII/114/2004, Z dnia: 14.04.2004, Zmieniana:  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy, niż trzy lata
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiii-114-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004 , wersja 1
Numer: XIII/116/2004, Z dnia: 14.04.2004, Zmieniana:  

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiii-116-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.05.2004 , wersja 1
Numer: XIII/112/2004, Z dnia: 14.04.2004, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej w Sandomierzu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiii-112-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.05.2004 , wersja 1
Numer: XIII/117/2004, Z dnia: 14.04.2004, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2004 , wersja 2
Numer: XIII/113/2004, Z dnia: 14.04.2004, Zmieniana:  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy, niż trzy lata
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiii-113-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/103/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej miasta Sandomierza o nazwie „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-103-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/107/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana: VIII/71/2003

w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-107-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/102/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej miasta Sandomierza o nazwie „Sala Widowiskowo – Sportowa w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-102-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/101/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-101-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/106/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części a także akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-106-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/105/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana: VII/70/2003

w sprawie zmiany Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2004 , wersja 2
Numer: XII/109/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim –„Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-109-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/99/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „STARÓWKA” w Sandomierzu – na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 3 lutego 2003 r. do 24 lutego 2003 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-99-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/104/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-104-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/97/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2004 (UWAGA - tekst uchwały wraz z załącznikami w katalogu "Budżet Miasta Sandomierza")
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/110/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Sekretarza Miasta.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-110-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/100/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-100-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/108/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana: VI/54/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja oraz „Zieleniaku” przy ul. Koseły w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-108-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2004 , wersja 1
Numer: XII/98/2004, Z dnia: 10.03.2004, Zmieniana:  

w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Starówka" w Sandomierzu - na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 3 lutego 2003 roku do 24 lutego 2003 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaskanowanie0010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.03.2004.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.05.2017 , wersja 1
Numer: XIII/111/2004, Z dnia: 14.04.2002, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2003 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tego tytułu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiii-111-2004.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2002.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2004 , wersja 1
Strony:
Początek strony