Rok 2016
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXVI/440/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych
na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_440_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/432/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_432_2016_.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/433/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_433_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/431/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_431_2016_.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/439/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza
na lata 2016 - 2023
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_439_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/434/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_434_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/442/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana: XXII/227/2016

w sprawie zmiany uchwały XXII/227/2016 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_442_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/436/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sandomierz na lata 2017 - 2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_436_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/441/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli
udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_441_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/438/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2
w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_438_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/435/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki dotacji dla samorządowego
zakładu budżetowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi_435_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXVI/437/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: XXXV/430/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv_430_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXV/426/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana: XXXIV/402/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv_426_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXV/427/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana: III/5/2014

zmieniająca uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych
Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv_427_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXV/425/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana: XXXIV/401/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv_425_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXV/428/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady
Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv_428_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXV/429/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji
stałej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv_429_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXV/424/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana: XXXIV/400/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 10 maja 2017 r. stwierdził nieważność uchwały
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.08.2017 , wersja 2
Numer: XXXIV/421/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej
ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_421_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/420/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień
w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w administracji MOSiR
w Sandomierzu oraz wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń
lub ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych administrowanych
prze MOSiR w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_420_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/418/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana: XXXIII/395/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego
zakładu budżetowego pod nazwą "Targowiska Miejskie
samorządowy zakład budżetowy"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_418_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/411/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_411_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/407/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_407_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/414/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_414_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/405/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_405-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/422/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku
przy ul.Przemysłowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_422_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/409/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_409_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/408/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_408_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/416/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_416_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/402/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_402-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/410/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_410_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/401/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_401-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/417/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/399/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_399-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/419/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_419_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/415/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_415_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/412/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_412_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/406/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana: XVI/157/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których
prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_406_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/413/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_413_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/423/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana: III/5/2014

zmieniająca uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych
Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv_423_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: XXXIV/400/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 10 maja 2017 r. stwierdził nieważność uchwały
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.08.2017 , wersja 2
Numer: XXXIV/403/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7 grudnia 2017 roku stwierdził nieważność uchwały
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2018 , wersja 2
Numer: XXXIV/404/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 roku stwierdził nieważność uchwały
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 2
Numer: XXXIII/391/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XX/196/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_391_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/389/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XX/196/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_389_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/384/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XVIII/154/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_384_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 2
Numer: XXXIII/397/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_397_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/386/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XX/196/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_386_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/394/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_394_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 2
Numer: XXXIII/390/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XX/196/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_390_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/388/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XX/196/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_388_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/396/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XX/193/2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_396_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/393/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_393_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/385/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie opłaty prolongacyjnej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_385_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/395/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_395_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/387/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_387_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/398/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: III/5/2014

zmieniająca uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_398_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXIII/392/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana: XX/195/2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii_392_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/372/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_372_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/378/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/377/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_377_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/369/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_369_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/368/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_368_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/380/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_380_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/382/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_382_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/383/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_383_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/370/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_370_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/379/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_379_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/371/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_371_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/376/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_376_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/375/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_375_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/374/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_374_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/373/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_373_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/367/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad używania herbu Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_367_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/381/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii_381_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/363/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_363_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/357/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_357_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/359/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_359_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/355/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_355_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/362/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_362_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/353/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_353_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/356/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_356_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/360/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_360_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/358/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_358_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/364/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_364_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/354/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana: XVII/147/2015

w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/147/2015 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 października 2015 r: w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu
oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_354_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/366/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie: przystąpienia do opracowania
"Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 - 2023"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_366_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 2
Numer: XXXI/352/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazw ulic
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_352_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/365/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz " Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu"
w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum
Oświaty w Sandomierzu" oraz o zmianie nazwy jednostki budżetowej Gminy Miejskiej
Sandomierz z Samorządowego Centrum Oświaty w Sandomierzu
na Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_365_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/361/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_361_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXXI/351/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi_351_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2016 , wersja 1
Numer: XXX/345/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_345_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/338/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_338_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/336/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_336_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/326/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_326_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/329/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.
z o.o.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_329_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/339/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_339_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/324/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu prof. Andrzejowi Schinzlowi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_324_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/325/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_325_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/323/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu prof. Adamowi Myjakowi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_323_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/344/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_344_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/340/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu
z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_340_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/349/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana: XXIV/264/2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_349_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/335/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_335_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/330/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_330_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/337/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_337_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/332/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_332_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/350/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_350_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/346/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej
Placu 3-go Maja w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_346_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/334/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_334_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/328/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej
Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_328_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/327/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_327_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/343/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_343_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/342/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_342_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/348/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_348_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/322/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu dr. Januszowi Kamockiemu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_322_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/341/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_341_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/333/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_333_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/331/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_331_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/347/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim
zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_347_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/321/2016, Z dnia: 17.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix_321_2016_2.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 18.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.08.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/314/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_314_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/311/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_311_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/318/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą:
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_318_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/309/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_309_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/310/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_310_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony