Wykonanie budżetu na koniec III kw. 2015r.

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA  NA  KONIEC  III  KWARTAŁU  ROKU  2015

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku
do 30 września roku 2015  [pobierz]

2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku
do dnia 30 września roku 2015  [pobierz]  

3. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu
na koniec III kwartału roku 2015  [pobierz]  

4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
wg stanu na koniec III kwartału roku 2015  [pobierz]  

5. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia
30 września roku 2015  [pobierz]  

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.11.2015 9:16
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.11.2015 9:16. Odsłon 1280, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony