Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
„Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Aktualizacja: 29.12.2020 Utworzono: 29.12.2020
„Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”.

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 07.12.2020 Utworzono: 07.12.2020
„Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 28.10.2020 Utworzono: 28.10.2020
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 12.08.2020 Utworzono: 12.08.2020
. Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul.

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 15.04.2020 Utworzono: 15.04.2020
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyj

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 06.04.2020 Utworzono: 06.04.2020
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI” (..)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 24.02.2020 Utworzono: 24.02.2020
„Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” (...)


Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 12.02.2020 Utworzono: 12.02.2020
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu(...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 29.11.2019 Utworzono: 29.11.2019
Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu, Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu.

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 26.11.2019 Utworzono: 26.11.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 22.10.2019 Utworzono: 22.10.2019
„Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485m”.

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 03.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 02.10.2019 Utworzono: 02.10.2019
„Wykonanie remontów dróg gminnych (...)"

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 26.09.2019
Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 09.07.2019 Utworzono: 09.07.2019
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyte

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019
„Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” (...)

informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 28.06.2019 Utworzono: 28.06.2019
„Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 19.06.2019 Utworzono: 19.06.2019
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijamy nasze talenty!” (nr projektu RPSW. 08
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

 Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 07.05.2019 Utworzono: 07.05.2019
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta S

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
„Remont ulicy Mickiewicza” (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 26.03.2019 Utworzono: 26.03.2019
„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja” (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Modernizacja Placu 3 Maja – etap III

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu”. Zadanie do wykonan

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 08.03.2019
,,Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montaż

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
(...)„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja” (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 19.10.2018
„Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II“ (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 05.10.2018 Utworzono: 05.10.2018
(...)”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie” (...)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 03.10.2018 Utworzono: 03.10.2018
„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiącyc

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 01.10.2018 Utworzono: 01.10.2018
(..)zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na działce

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 25.09.2018 Utworzono: 25.09.2018
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II"

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 13.08.2018 Utworzono: 13.08.2018
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Sand

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 27.06.2018 Utworzono: 27.06.2018
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 0

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II”.

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
„Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomie

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II”.

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 30.03.2018
Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: druku materiałów z zakresu promocji miasta i reklamy imprez miejskich wraz z ich dostawą.
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 07.02.2018
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 04.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu

 
Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca św

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 10.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina w Sandomierzu

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 24.10.2017
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudniony

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Sandomierz
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami u

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 30.08.2017 Utworzono: 30.08.2017
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 28.06.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“ na działkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
„Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap I”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
„Letnie utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta Sandomierz w roku 2017”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwes

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 20.03.2017 Utworzono: 20.03.2017
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pięciu ulic (dróg gminnych)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inw

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 16.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomier

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 12.12.2016 Utworzono: 12.12.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 25.10.2016 Utworzono: 25.10.2016
„ Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego p

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 14.10.2016 Utworzono: 14.10.2016
Remont – przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 26.09.2016 Utworzono: 26.09.2016
Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznak

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 22.09.2016 Utworzono: 22.09.2016
Remont – przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Aktualizacja: 26.08.2016 Utworzono: 26.08.2016

aktualne... Początek strony