Wykonanie budżetu na koniec III kw. 2013 r.

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA  NA  KONIEC  III  KWARTAŁU  ROKU  2013

 

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 września roku 2013 [pobierz]

2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013  [pobierz]

3. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku  [pobierz]

4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku  [pobierz]

5. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.10.2013 12:42
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.10.2013 12:42. Odsłon 1459, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony