Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR 22/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 62/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 120/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2018 roku

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 132/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Sandomierz

[POBIERZ] 

 

UCHWAŁA NR 198/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 199/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 200/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sandomierza na lata 2019-2038

[POBIERZ]

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 21.12.2018 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.12.2018 11:45. Odsłon 1383, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony