Rok 2006
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: III/18/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana: XXXIII/306/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na rok 2006.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.02.2007 , wersja 1
Numer: III/10/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-10-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: III/13/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana: XXXI/282/2005

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.01.2007 , wersja 1
Numer: III/15/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana: XXXVI/332/2006

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-15-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.02.2007 , wersja 1
Numer: III/17/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.02.2007 , wersja 1
Numer: III/16/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-16-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.02.2007 , wersja 1
Numer: III/14/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-14-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.01.2007 , wersja 1
Numer: III/11/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-11-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: III/20/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-20-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.02.2007 , wersja 1
Numer: III/8/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-8-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: III/9/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-9-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: III/12/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie podatku od posiadania psów.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-12-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: III/19/2006, Z dnia: 20.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-19-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.02.2007 , wersja 1
Numer: II/6/2006, Z dnia: 06.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-6-2006.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.01.2007 , wersja 1
Numer: II/7/2006, Z dnia: 06.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na rzecz nowotworzonej uczelni państwowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-7-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.01.2007 , wersja 1
Numer: II/5/2006, Z dnia: 06.12.2006, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: II/4/2006, Z dnia: 06.12.2006, Zmieniana: XXIV/222/2005

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-4-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.01.2007 , wersja 1
Numer: I/2/2006, Z dnia: 27.11.2006, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniai-2-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: I/3/2006, Z dnia: 27.11.2006, Zmieniana:  

sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniai-3-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Numer: I/1/2006, Z dnia: 27.11.2006, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniai-1-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2007 , wersja 1
Strony:
Początek strony