Dane teleadresowe

 

27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

NIP 864-12-03-132 •  REGON 830409927

 
Godziny pracy Urzędu Miejskiego (dni robocze):

poniedziałek -  od 8.00 do 17.00
wtorek - czwartek - od 7.30 do 15.30
piątek - od 7.30 do 14.30

Uwaga: Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy.

GŁÓWNA CENTRALA TELEFONICZNA URZĘDU:
Tel. : (15) 8154 - 100
Fax:  (15) 8154 - 101


NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Burmistrza: (15) 8154 - 171
Biuro Rady Miasta: (15) 8154 - 103, (15) 8154 - 136
Przewodniczący Rady Miasta, Radni Miasta Sandomierza: (15) 8154 - 104
Skarbnik: (15) 8154 - 107
Radcy Prawni: (15) 8154 - 120
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria ogólna: (15) 8154 - 105, (15) 8154 - 147, 8154 - 148,
Biuro Obsługi Interesanta - centrala telefoniczna: (15) 8154 - 172,
Wydział Organizacyjny - Naczelnik Wydziału : (15) 8154 - 125
Wydział Organizacyjny: (15) 8154 - 196, (15) 8154 - 199, (15)8154 - 146, (15)8154 - 166
Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Naczelnik Wydziału: (15) 8154 - 137, Zastępca Naczelnika - tel. (15) 8154-178
Wydział Techniczno-Inwestycyjny: (15) 8154-128, 8154-158, 8154-177, 8154-203, 8154-204, 8154-221.

Wydział Nadzoru Komunalnego:

- Naczelnik Wydziału (15) 8154 - 131
- cmentarze i targowiska (15) 8154 - 130,
- odpady komunalne (15) 8154 - 186,
- porządek w mieście (15) 8154 - 186,
- zwierzęta bezdomne (15) 8154 - 210,
- ochrona środowiska kanalizacja wodociągi  (15) 8154 - 206,
- zieleń w mieście (15) 8154 - 209
- komunikacja (15) 8154 - 181

 

Wydział Finansowy:                                                                                                                                                                   Skarbnik - (15) 8154 - 107,
Wymiar podatków i opłat: (15) 8154 - 109, (15)8154 - 110,
(15) 8154 - 212, (15)8154 - 115, (15)8154 - 144
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym: (15) 8154 - 109,
Budżet Miasta i księgowość budżetowa: (15) 8154 - 106, (15) 8154 - 123,  (15) 8154 - 213.
Płace i rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, faktur, umów i innych tytułów: (15) 8154 - 119,
Rozliczanie podatku VAT: (15) 8154 - 219
Księgowość i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (15) 8154 - 211
Ustalanie zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych:
- (15) 8154 - 115 (podatek od nieruchomości),
- (15) 8154 - 109 (podatek rolny i leśny)
- (15) 8154 - 211 (opłata od posiadania psów)
- (15) 8154 - 212 (podatek od środków transportowych, opłaty za użytkowanie wieczyste)
- (15) 8154 - 159 (opłata targowa, opłata za przystanki, opłata adiacencka)
- (15) 8154 - 134 (czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny)
- (15) 8154 - 162 (opłata miejscowa, opłata skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)
Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych, bądź o niezaleganiu w podatkach
- (15) 8154 - 115.
Sprawy dotyczące udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
w podatkach lokalnych i kontroli podatkowej(15) 8154 - 159

 

Kontrola i Audyt Wewnętrzny: (15) 8154 - 116

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - Naczelnik Wydziału: (15) 8154 - 152,
- ewidencja ludności: (15) 8154-142, (15) 8154-113
- informacja PESEL: (15) 8154-113, (15)8154-142
- powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa: (15) 8154-113
- profilaktyka zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej: (15)8154-152, (15) 8154-113
- ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG): (15)8154-214, (15)8154-152
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: (15)8154-142, (15)8154-114
- Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - (15) 8154-113
- Karta Dużej Rodziny: (15)8154-113, (15)8154-214
- Karta Seniora: (15)8154-214

 

Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki - Kierownik Referatu - (15) 8154 - 180,                                                                      Pracownicy:  (15) 8154 - 133, (15) 8154 - 140, (15) 8154 - 202                 

Wydział Urbanistyki i Architektury: Naczelnik Wydziału - (15) 8154 - 138,
Wydział Urbanistyki i Architektury: (15) 8154 - 139


Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych:
(15) 8154 - 179, (15) 8154 - 141


Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Naczelnik Wydziału: (15) 8154 - 122
Pracownicy: (15) 8154 - 121, (15) 8154 - 124,
(15) 8154 - 145 (15) 8154 - 187, (15) 8154 - 188
Sprawy lokalowe: (15) 8154-127, (15) 8154-176


Urząd Stanu Cywilnego: (15) 8154 - 223, (15) 8154 - 224, (15) 8154 - 225


Straż Miejska:
Telefon alarmowy: 986
Komendant - (15) 815-41-90
Dyżurny - (15) 815-41-26, (15) 832-04-40
Stanowisko czynności egzekucyjnych- (15) 815-41-91, (15) 815-41-92


Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna: (15) 8154 - 195


Punkt kasowy - agencja Banku Spółdzielczego o/Sandomierz:
(15) 8154 - 117

BHP: (15) 8154 - 218

 

Stanowisko ds. informacji publicznej - 15/ 8154-198


Archiwum zakładowe: (15) 8154 -199

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.10.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.10.2020 8:48. Odsłon 11347, Wersja 107ikona drukuj
Wersja : lewy  97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 
Początek strony