Wykaz MPZP

 


WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W SANDOMIERZU



Schemat lokalizacji
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego


1.     

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr III

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/303/96

z dnia 30 grudnia 1996r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Tarnobrzeskiego Nr 2 z 1997r.

Obszar

 

Zmiany punktowe – obowiązuje zmiana dotycząca lokalizacji cmentarza w prawobrzeżnej części miasta.

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr IV

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LVII/384/97

z dnia 30 października 1997r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Tarnobrzeskiego Nr 20

z dnia 14 listopada 1997r.

 

Obszar

 

Zmiany punktowe.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]  

 

 

 

 

 

3.    

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr Va

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LXIX/503/98

z dnia 9 czerwca 1998r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Tarnobrzeskiego Nr 19

z  dnia 20 sierpnia 1998r.

 

Obszar

 

Zmiany punktowe  

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

 

 

 

 

 

4.   

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr Vb

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXV/164/2000

z dnia 24 lutego 2000 r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 34, poz. 327 i 328

z dnia 10 lipca 2000 r.

 

Obszar

 

Zmiany punktowe  

Załączniki

  Uchwała nr XXV/164/2000  [pobierz]

 

  Uchwała nr XXIX/195/2000  [pobierz]

 

 

 

5.   

 

 

 

Nazwa planu


 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr VIII
aktualny plan w pozycji 29 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/331/2001

z dnia 15 listopada 2001r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 161, poz. 2286

z dnia 29 grudnia 2001 r.

 

Obszar

 

Zmiany punktowe – ul. Słowackiego teren po byłej kotłowni

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  mapa  [pobierz]

 

 

 

6.   

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW”

  aktualny plan w pozycji 27

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr VI/38/99

z dnia 28 stycznia 1999r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  20, poz.  410

z dnia 20 kwietnia 1999r.

 

Obszar

 

 Orientacyjnie pomiędzy ulicami: Kwiatkowskiego, Dobkiewicza, Długą, Lubelską, Zawichojską w cz. Północnej.

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  mapa uzbrojenia terenu cz. I  [pobierz]

 

  mapa uzbrojenia terenu cz. II  [pobierz]

 

7.   

 

 

 

Nazwa planu

 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW” 

aktualny plan w pozycji 27 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXI/205/2000

z dnia 11 października 2000r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  70, poz. 633

z dnia 28 listopada 2000r.

 

Obszar

 

Zmiany punktowe  

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  plansza podstawowa  [pobierz]

 

  mapa infrastruktury  [pobierz]

 

8.   

 

 

 

Nazwa planu

 

Zmiana Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW”

aktualny plan w pozycji 27 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLIII/321/2001

z dnia 6 września 2001r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr   117, poz. 1384

z dnia 14 listopada 2001r.

 

Obszar

 

Zmiany punktowe  

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]  

 

  mapa  [pobierz]

 

 

 

9.   

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „GOŁĘBICE III”
aktualny plan w pozycji 9a

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr VI/39/99

z dnia 28 stycznia 1999 r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  20, poz. 411

z dnia 20 kwietnia 1999 r.

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Gołębicką, Różaną, Kwiatkowskiego.

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  rysunek planu  [pobierz]

 

 

 

9a.

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „GOŁĘBICE III”

Uchwalony

 

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLI/418/2014

z dnia 25 czerwca 2014r.

Ogłoszony

 

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego

z dnia 8 sierpnia 2014r. poz. 2282

Obszar

 

 

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Gołębicką, Różaną, Kwiatkowskiego.

Załączniki

 

tekst planu z rysunkiem  [pobierz]

 

 

 

 

 

 

10.          

 

 

 

Nazwa planu


 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „MICKIEWICZA”
 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XIV/93/99

z dnia 1 lipca 1999r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  44, poz. 898

z dnia 16 sierpnia 1999r.

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Mickiewicza, Ożarowską, Kochanowskiego, Wiejską.

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz] 

 

  rysunek planu  [pobierz]

 

  rysunek sieci  [pobierz]

 

11.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „GOŁĘBICE I”

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXV/165/2000

z dnia 24 lutego 2000r

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  21, poz. 160

z dnia 18 kwietnia 2000r.

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Kochanowskiego, Obr. Westerplatte, Kwiatkowskiego i Różaną.

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  rysunek planu  [pobierz]

 

  infrastruktura techniczna [pobierz]

 

12.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „GOŁĘBICE I”

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/447/2010

z dnia 22 września 2010r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  322, poz. 3480

z dnia 3 grudnia 2010r.

 

Obszar

 

  Zmiana punktowa

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  rysunek 1 do zmiany planu  [pobierz]

 

  rysunek 2 do zmiany planu (infrastruktura)  [pobierz]

 

13.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Trześniowską, Lwowską, Holowniczą i rz. Trześniówką

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIX/274/2001

z dnia 26 kwietnia 2001r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  72, poz. 772

z dnia 20 lipca 2001r.

 

Obszar

 

  

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  plansza podstawowa  [pobierz]

 

 

 

14.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  budownictwa jednorodzinnego „OŻAROWSKA”

(uchylony - vide poz. 25 wykazu) 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/330/2001

z dnia 15 listopada 2001r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  9, poz. 101

z dnia 4 lutego 2002r.

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Mickiewicza, Kwiatkowskiego, obr. Westerplatte i Kochanowskiego

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  plansza podstawowa  [pobierz]

 

  plansza sieci  [pobierz]

 

15.          

 

 

 

Nazwa planu


 

Zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  budownictwa jednorodzinnego „OŻAROWSKA”
aktualny plan w pozycji 25

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIX/374/2006

z dnia 18 października 2006r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  30, poz. 483

z dnia 15 lutego 2007r.

 

Obszar

 

 Zmiana punktowa

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  rysunek planu  [pobierz]

 

 

 

16.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla  mieszkaniowego „OKRZEI”

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LII/404/2002

z dnia 19 września 2002r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  175, poz. 2185

z dnia 10 grudnia 2002r.

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Wojska Polskiego, Wąwozem Gołębickim, Zawichojską cz. północna, Żwirki i Wigury i Kruczą

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  plansza podstawowa  [pobierz]

 

 

 

17.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla  mieszkaniowego „OKRZEI”

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XII/103/2007

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  224, poz. 3234

z dnia 6 grudnia 2007r.

 

Obszar

 

 Zmiana punktowa

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  mapa  [pobierz]

 

 

 

18.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Zmiana Nr II Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla  mieszkaniowego „OKRZEI”

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/448/2010

z dnia 22 września 2010r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 314, poz. 3328

z dnia 26 listopada 2010r.

 

Obszar

 

Zmiany punktowe

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  mapa  [pobierz]

 

 

 

19.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „MOKOSZYN”

wraz z terenami przyległymi

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXII/302/2005

z dnia 28 grudnia 2005r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  80, poz. 1070

z dnia 23 marca 2006r.

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Lubelską, Długą, Pogodną do granic miasta od strony Gierlachowa

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  rysunek planu  [pobierz]

 

 

 

20.          

 

 

 

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu  w rejonie ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej (poszerzenie cmentarza)

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XV/132/2007

z dnia 28 listopada 2007r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  66, poz. 1010

z dnia 3 kwietnia 2008r.

 

Obszar

 

Poszerzenie cmentarza komunalnego w kierunku wschodnim

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  mapa  [pobierz]

 

 

 

21.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zarzekowice

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XVI/143/2007

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  69, poz. 1066

z dnia 7 kwietnia 2008r.

 

Obszar

 

Teren pod rozbudowę huty szkła

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  rysunek planu  [pobierz]

 

 

 

22.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla  

„SALVE REGINA”

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXVII/288/2013

z dnia 27 marca 2013r. i uchwała Nr XXVIII/302/2013 z dnia 22 maja 2013r.

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego 

z dnia 3 lipca 2013r. poz. 2646 i 2649

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Salve Regina, Staromiejską, Leszka Czarnego i Krakowską

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  plansza podstawowa  [pobierz]

 

  plansza uzbrojenia  [pobierz]

 

23.          

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „NADBRZEZIE”

 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXVIII/301/2013

z dnia 22 maja 2013r.

 

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego 

z dnia 3 lipca 2013 r. poz. 2648

 

Obszar

 

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Mostową, cz. Powiśle, Flisaków i Portową.

 

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  plansza podstawowa  [pobierz]

 

  plansza uzbrojenia  [pobierz]

 

        24.

 

 

 

Nazwa planu

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej

Uchwalony

 

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLI/420/2014

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Ogłoszony

 

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego

z dnia 8 sierpnia 2014 r. poz. 2283 .

Obszar

 

 

Teren przy ul. Armii Krajowej

Załączniki

 

tekst planu z rysunkiem  [pobierz]

 

 

 

 

 

          25.

 

 

 

Nazwa planu

Zmiana Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „OŻAROWSKA” w Sandomierzu 

Uchwalony

Uchwała Nr X/66/205 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r.

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2015r. poz. 2085.

Obszar

 

pomiędzy ulicami: Mickiewicza. Kwiatkowskiego, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego

Załączniki

  tekst dokumentu  [pobierz]

 

  rysunek planu      [pobierz]

 

           26.

 

 

 

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu

Uchwalony

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 maja 2015r.

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 lipca 2015 r. poz. 2086

Obszar

 

  W rejonie ulic j.w.

Załączniki

tekst planu       [pobierz]

 

rysunek planu  [pobierz]

 

 

 

Pozycja 27
Nazwa planu  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Kruków zmiana nr 3  Uchwalony
Uchwalony Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 16 września 2015r.
Ogłoszony Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2015 poz.3011
 Obszar W rejonie ulic Kwiatkowskiego, Dobkiewicza, Długiej, Lubelskiej, Zawichojskiej
 Załączniki tekst planu [pobierz],  rysunek planu [pobierz]

 

Pozycja 28
Nazwa planu
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Chwałki I -  Uchwalony   
Uchwalony Uchwała Nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 18 listopada 2015r.
Ogłoszony Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016 poz.16
 Obszar W rejonie ulic Rolniczej, Sadowniczej,Warzywnej, Ożarowskiej
 Załączniki pełny tekst uchwały z załącznikami graficznymi [pobierz]  

 

 

 

 

 

Pozycja 29
Nazwa planu  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy
ul. Słowackiego  w Sandomierzu - Uchwalony
Uchwalony Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 18 listopada 2015r.
Ogłoszony Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016 poz.17
 Obszar W rejonie ulicy Słowackiego
 Załączniki tekst planu [pobierz] ,   rysunek planu [pobierz]
 
Pozycja 30
Nazwa planu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla"Kamień Plebański"
  w Sandomierzu i terenów przyległych - Uchwalony
Uchwalony Uchwała Nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierz z dnia 22 lutego 2017r.
Ogłoszony Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2017r. poz 1158
Obszar W rejonie ulic Żwirki i Wigury, Lubelskiej, Mściowskiej, Podmiejskiej
Załączniki tekst planu [pobierz],  rysunek planu [pobierz]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 03.10.2016 0:00
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.05.2017 10:50. Odsłon 18335, Wersja 83ikona drukuj
Wersja : lewy  73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
Początek strony