Oświata i Edukacja Wychowawcza

 

 Na podstawie ustawy z dnia 7 września  1991  roku  o  systemie  oświaty (  tekst  jedn. Dz. U.  z  2004 r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm. )   Gmina   Miejska   Sandomierz   prowadzi w ramach zadań własnych 10 placówek oświatowo – wychowawczych, w tym:

- 6 przedszkoli samorządowych,

- 4 szkoły podstawowe,

Zgodnie z art. 82 przytaczanej wyżej ustawy Gmina Miejska Sandomierz prowadzi również ewidencję placówek niepublicznych, dotowanych przez gminę zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do których należą:
- 1 gimnazjum

- 5 przedszkoli niepublicznych w tym 1 przedszkole specjalne


Podstawowe informacje:
Wykaz oświatowo-wychowawczych (miejskich) jednostek organizacyjnych realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty i edukacji wychowawczej Miasta Sandomierza:

Zakres podmiotowy
- obejmuje publiczne szkoły (podstawowe i  gimnazja) oraz przedszkola samorządowe, działające jako jednostki organizacyjne w strukturze miasta Sandomierza;

 

Zakres przedmiotowy - zawiera podstawowe dane identyfikacyjne szkół i przedszkoli samorządowych tj. nazwę, pełny adres, telefon, fax.,adres e-mail, stronę www. , kierownictwo, status prawny (formę prawną) placówki, jej organizację, przedmiot działalności, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, majątek publiczny, rejestry ewidencje,archiwa.

 

 

Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr5 - ul. Portowe 28, tel. 15 644 56 53 podstawowe dane [pobierz]

 

Przedszkole Samorządowe Nr 1  - ul. Okrzei 8, tel.(15)832-22-08 podstawowe dane [pobierz] ;
statut [pobierz]    www.sandomierz.pl/przed1  adres e-mail:  przed1sand@op.pl


Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1  - ul. Parkowa 4, tel.(15)832-26-67 podstawowe dane [pobierz]; statut [pobierz]

http://www.sandomierz.pl/przed2  adres e-mail:  przed2@um.sandomierz.pl
  

Przedszkole Samorządowe Nr 3  - ul. Słowackiego 9, tel.(15) 832-28-86 podstawowe dane [pobierz];statut  [pobierz] http://www.sandomierz.pl/przed3  adres e-mail:  przed3@um.sandomierz.pl  

Przedszkole Samorządowe Nr 5 - ul. Portowa 28, tel. 790 780 696 podstawowe dane [pobierz]; statut [pobierz]
http://www.sandomierz.pl/przed5/   adres e-mail:  przed5@um.sandomierz.pl
Przy tym Przedszkolu od dnia 1 września 2015 r. powstanie żłobek [pobierz uchwałę ze statutem żłobka]

Przedszkole Samorządowe Nr 6  - ul. T. Króla 3,  tel. (15)  832-47-56 podstawowe dane [pobierz]; statut [pobierz]
http://www.sandomierz.pl/przed6   adres e-mail:  przed6@um.sandomierz.pl 

Przedszkole Samorządowe Nr 7 - ul. Armii Krajowej 5,tel. (15) 832-47-62 podstawowe dane [pobierz]; statut [pobierz]

http://www.sandomierz.pl/przed7  adres e-mail:  przed7@um.sandomierz.pl  

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia" - ul. K.Baczyńskiego 18, tel. 608 881 415

 

Przedszkole Specjalne - ul. Opatowska 10, tel. (15) 644-66-32

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Różowy Słoń"  - ul. Dobkiewicza 12, tel. 697 619 550

 

Niepubliczne Przedszkole „Dolina Smerfów” – ul. Armii Krajowej 13, tel. 501 – 232 - 821

 

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, ul. Wojska Polskiego 19, tel. 799-924-442 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Okrzei 6, tel. (15) 832-26-31
podstawowe dane [pobierz]; regulamin organizacyjny [pobierz]; schemat organizacyjny [pobierz]

http://www.sp1.sandomierz.pl   adres e-mail:  sp1@sp1.sandomierz.pl  

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  - ul. Mickiewicza 9,   tel. (15) 832-25-75

podstawowe dane [pobierz]; regulamin organizacyjny [pobierz]; schemat organizacyjny [pobierz]
http://www.sp2.sandomierz.pl/  adres e-mail:  dyrektor@sp2.sandomierz.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej- ul. Flisaków 30,  tel. (15) 832-25-63

podstawowe dane [pobierz]; regulamin organizacyjny [pobierz]; schemat organizacyjny [pobierz]

www.sp3.sandomierz.pl   adres e-mail:  spnr3sandomierz@poczta.onet.pl  

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza- ul. Mickiewicza 39,  tel.
(15) 832-73-92

podstawowe dane [pobierz]; regulamin organizacyjny [pobierz] ; schemat organizacyjny [pobierz]

www.sp4.sandomierz.pl   adres e-mail:  sp4@sp4.sandomierz.pl 

 

 

Katolickie Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej - ul. Św. Jadwigi Królowej 5, tel. (15) 832-78-09

 

więcej  w  serwisie ....  http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/edukacja

 

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku 2013/2014  [pobierz]

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2016/2017  [ pobierz ]

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2017/2018  [POBIERZ]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.01.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.01.2019 14:21. Odsłon 10534, Wersja 69ikona drukuj
Wersja : lewy  58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
Początek strony