Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 29.12.2020 Utworzono: 29.12.2020
„Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 14.12.2020 Utworzono: 14.12.2020
„Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 03.12.2020 Utworzono: 20.11.2020
„Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 26.10.2020 Utworzono: 29.09.2020
„Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 1/1 w Sandomierzu, wraz z wykonaniem instalacji cen

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 16.09.2020 Utworzono: 16.09.2020
Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul.Koseły 3a w San

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 16.09.2020 Utworzono: 16.09.2020
„Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandom

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 31.08.2020 Utworzono: 31.08.2020
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 18.08.2020 Utworzono: 07.08.2020
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.08.2020 Utworzono: 21.07.2020
,,Optymalizacja dokumentacji projektowej dla Placu Targowego w Sandomierzu’’ (...)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 23.07.2020 Utworzono: 16.07.2020
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „BUDOWA CMENTARZA PRZY UL. ZAMIEJS

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 28.05.2020 Utworzono: 14.05.2020
„Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul. L.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 09.04.2020 Utworzono: 24.03.2020
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 02.04.2020 Utworzono: 19.03.2020
,,Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 24.02.2020 Utworzono: 24.02.2020
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 214 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 20.02.2020 Utworzono: 12.02.2020
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 22.01.2020 Utworzono: 22.01.2020
,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu (

Zaproszenie do składania ofert.
Aktualizacja: 02.12.2019 Utworzono: 02.12.2019
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO -DOSTAWA
Aktualizacja: 21.11.2019 Utworzono: 21.11.2019
Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu. Remont ulicy Mokoszyńskiej w SandomierzuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 08.11.2019 Utworzono: 08.11.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”.(...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 07.10.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 17.09.2019
„Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485m”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 18.09.2019 Utworzono: 18.09.2019
„Wykonanie remontów dróg gminnych (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 12.09.2019 Utworzono: 11.09.2019
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 221 000 EURO - USŁUGI
Aktualizacja: 20.08.2019 Utworzono: 16.07.2019
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO - USŁUGI
Aktualizacja: 18.06.2019 Utworzono: 18.06.2019
„ Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8.” Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 18.06.2019 Utworzono: 18.06.2019
„Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 17.06.2019 Utworzono: 30.05.2019
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 11.06.2019 Utworzono: 11.06.2019
Wymiana nawierzchni bezpiecznej z płyt elastycznych gumowych na nawierzchnię poliuretanową wylewaną

Zaproszenie do składania ofert.
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 07.05.2019
„Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 29.04.2019
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO -DOSTAWA
Aktualizacja: 06.05.2019 Utworzono: 06.05.2019
„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
,,Remont budynku mieszkalnego przy ul. Trześniowskiej 46A w Sandomierzu, uszkodzonego w wyniku pożar

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
Modernizacja Placu 3 Maja - etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 21.02.2019
„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 18.02.2019
„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
,,Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem

Zaproszenie do składania ofert
Aktualizacja: 28.02.2019 Utworzono: 28.02.2019
Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu

Zaproszenie do składania ofert
Aktualizacja: 28.02.2019 Utworzono: 27.02.2019
Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 28.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 27.02.2019
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 27.02.2019
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu w ok

Zaproszenie do składania ofert cenowych
Aktualizacja: 11.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
„Budowa oświetlenia ulicy Zaleśnej w Sandomierzu”

Zaproszenie do składania ofert cenowych
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO - DOSTAWA
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku

na zakup komputerów przenośnych w celu realizacji projektu "Enter, spacja - nowoczesne technologie w Gminie Sandomierz"
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Wykonanie odwodnienia ulicy Brzeskiego w Sandomierzu

Zaproszenie do składania ofert cenowych
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
(...) Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II“ realizowane w rama

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Aktualizacja: 11.10.2018 Utworzono: 25.09.2018
,,Modernizacja ulicy Fortecznej w Sandomierzu’’.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 05.10.2018 Utworzono: 05.10.2018
„Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 10.09.2018
Remont chodników żwirowych na terenie Skweru Solidarności na działce nr ewid. 1375 w Sandomierzu.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 04.10.2018
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 03.10.2018 Utworzono: 10.09.2018
(...) Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiącyc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 20.09.2018 Utworzono: 20.09.2018
”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie” (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 20.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na działce nr

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
„Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 06.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
„Modernizacja ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018
„Modernizacja ulic M. Reja i A. F. Modrzewskiego w Sandomierzu”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018
„Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018
„Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej w Sandomierzu”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018
Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA  
Aktualizacja: 05.07.2018 Utworzono: 05.07.2018
Modernizacja ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
„Modernizacja ulic M. Reja i A. F. Modrzewskiego w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
„Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
„Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
„Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych w Sandomierzu”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
„Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej w Sandomierzu (2017-2018)”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA  
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
„Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA     
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 15.03.2018
„Wymiana oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu na o

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 28.03.2018
„Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 26.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltobetonowej w granicach administracyjnych mi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 12.03.2018 Utworzono: 12.03.2018
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administra

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 28.02.2018 Utworzono: 22.02.2018
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu Kamienicy Oleśnickich i oficyny przy ul. Ry

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 22.02.2018 Utworzono: 13.02.2018
Wewnętrzne roboty remontowe bloku sportowego wraz z przebudową szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
„Druk materiałów z zakresu promocji miasta i reklamy imprez miejskich wraz z ich dostawą”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 08.02.2018
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 19.01.2018
„Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 30.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Usługa ubezpieczenia Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Przetarg nieograniczony
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
„Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 22.01.2018 Utworzono: 22.01.2018
„Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Aktualizacja: 04.01.2018 Utworzono: 04.01.2018
.„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu w

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 31.10.2017
„Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 07.11.2017 Utworzono: 07.11.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca św

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 31.10.2017 Utworzono: 31.10.2017
„Wykonanie, dostawa i montaż altan - wiat śmietnikowych - 5 szt.”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 25.10.2017 Utworzono: 23.10.2017
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 09.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 26.09.2017 Utworzono: 12.09.2017
„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru (…) na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola (…)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 18.09.2017
Budowa ulicy Krzyżowej w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w

2017/S 149-308749
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 07.08.2017
Zaproszenie do złożenia oferty

Budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
„Remonty odcinka ulicy Lwowskiej, Krętej i Kotwicznej w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
„Remonty odcinków dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w Sandomierzu”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
„Remonty odcinków chodników na drogach gminnych w Sandomierzu”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Zaproszenie do złożenia oferty

Budowa odcinka ulicy Sieleckiej - asfaltowanie zjazdów
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami u

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 26.07.2017
Budowa oświetlenia na ulicy Koćmierzów w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 01.08.2017 Utworzono: 19.07.2017
„Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Zaproszenie do złożenia oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowalnaych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu - etap 1".
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 07.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 30.05.2017 Utworzono: 23.05.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“ na działkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962 w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 29.05.2017 Utworzono: 19.05.2017
Przebudowa ulic: Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu (etap I)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 23.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 11.05.2017 Utworzono: 11.05.2017
Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.05.2017 Utworzono: 10.05.2017
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 27.04.2017
Wykonanie gadżetów promocyjnych miasta Sandomierza wraz z ich dostawą.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 14.03.2017
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Letnie utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta Sandomierz w roku 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 17.03.2017 Utworzono: 17.03.2017
Dostawa i montażu urządzeń dla Skateparku w Parku Piszczele w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 13.03.2017 Utworzono: 13.03.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 10.03.2017 Utworzono: 10.03.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.03.2017 Utworzono: 10.03.2017
Remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 03.03.2017 Utworzono: 03.03.2017
Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem n

Zaproszenie do składania ofert cenowych
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert cenowych
Aktualizacja: 17.02.2017 Utworzono: 17.02.2017
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pięciu ulic (dróg gminnych)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 14.02.2017 Utworzono: 14.02.2017
Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 08.02.2017 Utworzono: 08.02.2017
Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie mienia, OC Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Druk materiałów z zakresu promocji miasta i reklamy imprez miejskich wraz z ich dostawą.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
Bieżące utrzymanie i obsługa toalet publicznych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwes

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 03.01.2017 Utworzono: 03.01.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 14.12.2016 Utworzono: 14.12.2016
Rozbiórka budynku mieszkalnego w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 23.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Rozbiórka budynku mieszkalnego w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej 5

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 23.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Wykonanie usługi polegającej na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 10.11.2016 Utworzono: 10.11.2016
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomier

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 02.11.2016 Utworzono: 02.11.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 14.10.2016 Utworzono: 14.10.2016
Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 30.09.2016 Utworzono: 30.09.2016
Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 – 2023.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 27.09.2016 Utworzono: 27.09.2016
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego pn:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 22.09.2016 Utworzono: 22.09.2016
Zaproszenie do składania ofert cenowych

na zadanie pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Słowackiego 5 i 7 w Sandomierzu
Aktualizacja: 14.09.2016 Utworzono: 14.09.2016
Remont – przebudowa ul. Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Aktualizacja: 09.09.2016 Utworzono: 09.09.2016
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Nadbudowa i ro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 09.09.2016 Utworzono: 09.09.2016
Remont i przebudowa ... ulicy: Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Aktualizacja: 07.09.2016 Utworzono: 07.09.2016
Zapytanie ofertowe

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
ul. Jaśminowej w Sandomierzu”
Aktualizacja: 05.09.2016 Utworzono: 05.09.2016
Zapytanie ofertowe

Dotyczy dostawy urn wyborczych przezroczystych dla Gminy Miejskiej Sandomierz
Aktualizacja: 01.09.2016 Utworzono: 01.09.2016
Remont – przebudowa ul. Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.08.2016 Utworzono: 10.08.2016
Zaproszenie do składania ofert cenowych

na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Słowackiego 5 i 7 w Sandomierzu"
Aktualizacja: 03.08.2016 Utworzono: 03.08.2016
Zapytanie ofertowe

Dotyczy wykonania różanki na działkach ewidencyjnych o nr 931/2 i 930/2 w Sandomierzu obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny pod nazwą „Różane unikaty ziemi sandomierskiej”
Aktualizacja: 03.08.2016 Utworzono: 03.08.2016
Zapytanie ofertowe

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 02.08.2016
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego pn:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 27.07.2016 Utworzono: 27.07.2016
Zapytanie ofertowe

Dotyczące opracowania dokumentacji planowanego zadania "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu"
Aktualizacja: 22.07.2016 Utworzono: 22.07.2016
Zapytanie ofertowe

Dotyczące wykonanie różanki na działkach ewidencyjnych o nr 931/2 i 930/2 w Sandomierzu obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny
Aktualizacja: 22.07.2016 Utworzono: 22.07.2016
Remont - przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 19.07.2016 Utworzono: 19.07.2016
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 19.07.2016 Utworzono: 19.07.2016
Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 19.07.2016 Utworzono: 19.07.2016
Zapytanie ofertowe

Dla zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowiejskiej”
Aktualizacja: 08.07.2016 Utworzono: 08.07.2016
Zapytanie cenowe

Dotyczące opracowania "Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016–2023"
Aktualizacja: 06.07.2016 Utworzono: 06.07.2016
Zapytanie ofertowe

Dla zadania pn. „Remont w zakresie wymiany grzejników centralnego ogrzewania w czterech salach zajęć, sali gimnastycznej oraz dwóch pomieszczeniach zaplecza kuchennego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Sandomierzu”.
Aktualizacja: 23.06.2016 Utworzono: 23.06.2016
Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 20.06.2016 Utworzono: 20.06.2016
Zapytanie ofertowe

Dotyczące wykonania druku materiałów promocyjno – informacyjnych oraz wykonanie i montaż elementów związanych z realizacją projektu pod nazwą „P(R)OZA MIASTA”
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 15.06.2016
Zapytanie ofertowe

Dla zadania pn „Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu”
Aktualizacja: 13.06.2016 Utworzono: 13.06.2016
Opracowanie kompletnej dokumentacji pn. „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 02.06.2016 Utworzono: 02.06.2016
Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn „Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy w Gimnazjum nr 2”.
Aktualizacja: 24.05.2016 Utworzono: 24.05.2016
Zapytanie ofertowe

dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu”.
Aktualizacja: 16.05.2016 Utworzono: 16.05.2016
Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele w Sandomierzu, z oświetleniem i odwodnieniem"
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 06.05.2016
Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn. "Remont części ogrodzenia wokół szkoły i wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu".
Aktualizacja: 05.05.2016 Utworzono: 05.05.2016
Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn."Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu"
Aktualizacja: 05.05.2016 Utworzono: 05.05.2016
Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn. „Remont sali nr 7 w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu".
Aktualizacja: 04.05.2016 Utworzono: 04.05.2016
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 29.04.2016 Utworzono: 29.04.2016
Kompleksowa wymiana nawierzchni tarasu zewnętrznego oraz wymiana uszczelnienia dylatacji konstrukcyj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 21.04.2016 Utworzono: 21.04.2016
Zapytanie ofertowe

na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem”.
Aktualizacja: 15.04.2016 Utworzono: 15.04.2016
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 23.03.2016 Utworzono: 23.03.2016
Zapytanie ofertowe

na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej, dz. nr ew. 154/6
Aktualizacja: 21.03.2016 Utworzono: 21.03.2016
ZAPYTANIE OFEROWE

na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu”
Aktualizacja: 15.03.2016 Utworzono: 15.03.2016
Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.225.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 01.03.2016 Utworzono: 01.03.2016
Zapytanie ofertowe

dotyczące zadania pn. Badanie sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Sandomierz oraz Urzędu Miejski
w Sandomierzu za 2015 rok oraz przeglądu ksiąg rachunkowych za 2015 rok
Aktualizacja: 23.02.2016 Utworzono: 23.02.2016
ZAPYTANIE OFEROWE

na zadanie pn. Rozbiórka podziemnych komór składu węgla, żużla i węzła c.o. przy budynku mieszkalnym w Sandomierzu ul. Słowackiego 13.
Aktualizacja: 10.02.2016 Utworzono: 10.02.2016
Zapytanie ofertowe

dotyczące opracowania szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji w Sandomierzu
Aktualizacja: 26.01.2016 Utworzono: 26.01.2016
Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonania "Szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji"
Aktualizacja: 15.01.2016 Utworzono: 15.01.2016
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 31A w Sandomierzu (Stare Miasto)

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 11.01.2016 Utworzono: 11.01.2016
Zapytanie ofertowe

dotyczące opracowania Studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Zapytanie ofertowe

dotyczące opracowania Studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Zapytanie ofertowe

dotyczące opracowania Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sandomierzu”
Aktualizacja: 16.12.2015 Utworzono: 16.12.2015
Zapytanie ofertowe

dotyczące opracowania Studium wykonalności dla projektu „Renowacja budynku Urzędu Miasta w Sandomierzu (dawny klasztor Dominikanów)”
Aktualizacja: 16.12.2015 Utworzono: 16.12.2015
Zapytanie ofertowe

dotyczące opracowania Studium wykonalności dla projektu „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki w Sandomierzu ”
Aktualizacja: 16.12.2015 Utworzono: 16.12.2015
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 09.12.2015 Utworzono: 09.12.2015
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 207.000 EURO - DOSTAWA
Aktualizacja: 01.10.2015 Utworzono: 01.10.2015
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu – Etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 04.09.2015 Utworzono: 04.09.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Trześniowskiej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej.
Aktualizacja: 18.08.2015 Utworzono: 18.08.2015
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sandomierz.
Aktualizacja: 07.08.2015 Utworzono: 07.08.2015
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Opatowskiej 13 (Stare Miasto) w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę garaży

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. 11 Listopada 32 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. 11 Listopada 32 w Sandomierzu
Aktualizacja: 04.08.2015 Utworzono: 04.08.2015
Remont nawierzchni tarasów przy budynkach Rynek 28 i 29 w Sandomierzu.

Gmina Miejska Sandomierz zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.
Remont nawierzchni tarasów przy budynkach Rynek 28 i 29 w Sandomierzu.
Aktualizacja: 30.07.2015 Utworzono: 30.07.2015
Rozbiórka podziemnych komór składu węgla, żużla i węzła c.o. przy budynku mieszkalnym w Sandomierzu

Gmina Miejska Sandomierz zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn. Rozbiórka podziemnych komór składu węgla, żużla i węzła c.o. przy budynku mieszkalnym w Sandomierzu ul. Słowackiego 13.
Aktualizacja: 30.07.2015 Utworzono: 30.07.2015
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Opatowskiej 4 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w obrębie "Starego Miasta" przy ul. Opatowskiej 4.
Aktualizacja: 30.07.2015 Utworzono: 30.07.2015
Wynajem i adaptacja pomieszczeń dawnego Dworca PKS

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem i adaptację pomieszczeń dawnego Dworca PKS w Sandomierzu
Aktualizacja: 30.07.2015 Utworzono: 30.07.2015
Remont tarasu zewnętrznego i dylatacji konstrukcyjnych w obiekcie - Miejski Stadion Sportowy w Sando

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 16.07.2015 Utworzono: 16.07.2015
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu - Etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 16.07.2015 Utworzono: 16.07.2015
Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie prac dot. rozbiórki 6 sztuk drewnianych kiosków handlowych przy ul. Armii Krajowej w Sandomierzu
Aktualizacja: 14.07.2015 Utworzono: 14.07.2015
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Opatowskiej 4 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w obrębie "Starego Miasta"
Aktualizacja: 10.07.2015 Utworzono: 10.07.2015
Poszerzenie placu targowego przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu (z materiału powierzonego tj. kost

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz i jednostek organizacyjnych miasta w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 02.06.2015 Utworzono: 02.06.2015
Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Por. T. Króla 6/28 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem części gruntu w użytkowanie wieczyste.
Aktualizacja: 25.05.2015 Utworzono: 25.05.2015
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 21.05.2015 Utworzono: 21.05.2015
Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510 nr drogi gminnej 37208

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 19 w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLAN
Aktualizacja: 09.03.2015 Utworzono: 09.03.2015
Wynajem pomieszczenia magazynowego w kamienicy przy ul. Rynek 11 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na wynajem w/w pomieszczenia magazynowego.
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Por.T.Króla 6/28 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem części gruntu w użytkowanie wieczyste.
Aktualizacja: 19.02.2015 Utworzono: 19.02.2015
Wynajem pomieszczenia magazynowego w kamienicy przy ul. Rynek 11 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w pomieszczenia magazynowego.
Aktualizacja: 10.02.2015 Utworzono: 10.02.2015
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207.000 EURO - USŁUGA
Aktualizacja: 04.02.2015 Utworzono: 04.02.2015
Roboty budowlane dodatkowe polegające na budowie przepompowni wód deszczowych w ul. Bosmańskiej w Sa

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Aktualizacja: 08.01.2015 Utworzono: 08.01.2015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandom

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 207.000 EURO - USŁUGA
Aktualizacja: 24.12.2014 Utworzono: 24.12.2014
Sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul.: Słowackiego, Por.T.Króla i Portowej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ponownie ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Sandomierzu przy ul.: Słowackiego, Por.T.Króla i Portowej.
Aktualizacja: 23.10.2014 Utworzono: 23.10.2014
Uwaga! III przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych ODWOŁANE!

Burmistrz Miasta Sandomierza odwołuje wyznaczone na dzień 7 listopada 2014 r. III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych
Aktualizacja: 15.10.2014 Utworzono: 15.10.2014
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandom

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 207.000 EURO - USŁUGA
Aktualizacja: 14.10.2014 Utworzono: 14.10.2014
Sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul.: Słowackiego, Por.T.Króla i Portowej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Sandomierzu przy ul.: Słowackiego, Por.T.Króla i Portowej.
Aktualizacja: 06.10.2014 Utworzono: 06.10.2014
Sprzedaż nowych lokali mieszkalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nowych lokali mieszkalnych położonych w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej 27 i 29.
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014
Sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul.: Słowackiego i Por.T.Króla w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Sandomierzu przy ul.: Słowackiego i Por.T.Króla
Aktualizacja: 21.08.2014 Utworzono: 21.08.2014
Sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Portowej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Sandomierzu przy ul. Portowej
Aktualizacja: 21.08.2014 Utworzono: 21.08.2014
Wynajem lokalu użytkowego, położonego w Sandomierskim Parku „Piszczele”

Dyrektor MOSiR w Sandomierzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Sandomierskim Parku „Piszczele” przy ul. Słowackiego w Sandomierzu.
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 19 w Sandomierzu - II przetarg

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 10.07.2014 Utworzono: 10.07.2014
Wynajem lokalu użytkowego przy ul.Sokolnickiego 1

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony, na wynajem lokalu użytkowego, położonego w obrębie Starego Miasta, kamienicy chronionej wpisem do rejestru zabytków pod nr 3/A decyzją z dnia 10.04.1984 r. przy ul. Sokolnickiego 1
Aktualizacja: 26.06.2014 Utworzono: 26.06.2014
Sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul.: Mickiewicza, Słowackiego i Por.T.Króla w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Sandomierzu przy ul.: Mickiewicza, Słowackiego i Por.T.Króla
Aktualizacja: 26.06.2014 Utworzono: 26.06.2014
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 19 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 26.06.2014 Utworzono: 26.06.2014
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 207.000 EURO - USŁUGA
Aktualizacja: 30.04.2014 Utworzono: 30.04.2014
Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parking

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLAN
Aktualizacja: 17.04.2014 Utworzono: 17.04.2014
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gołębickiej i częściowo Topolowej w Sandomierzu wraz z odbudow

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLAN
Aktualizacja: 07.04.2014 Utworzono: 07.04.2014
Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLAN
Aktualizacja: 17.03.2014 Utworzono: 17.03.2014
Remont jezdni do Oczyszczalni Ścieków od km 0+000 do km 0+300 (ulica Przemysłowa)w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLAN
Aktualizacja: 11.03.2014 Utworzono: 11.03.2014
Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskaza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 05.02.2014 Utworzono: 05.02.2014
Budowa schodów na skarpie zachodniej - schody terenowe W-4 na przedłużeniu ul.Bartolona w Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.186.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 23.01.2014 Utworzono: 23.01.2014
Wynajem budynku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku położonego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej
Aktualizacja: 18.12.2013 Utworzono: 18.12.2013
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 31a w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 18.11.2013 Utworzono: 18.11.2013
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Podwale Górne w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Sandomierz.
Aktualizacja: 12.11.2013 Utworzono: 12.11.2013
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę zespołem 8 garaży.
Aktualizacja: 08.11.2013 Utworzono: 08.11.2013
Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 08.11.2013 Utworzono: 08.11.2013
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 24.10.2013 Utworzono: 24.10.2013
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 11 w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem w/w lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 11.10.2013 Utworzono: 11.10.2013
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Podwale Górne w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Sandomierz.
Aktualizacja: 12.09.2013 Utworzono: 12.09.2013
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę zespołem 8 garaży.
Aktualizacja: 12.09.2013 Utworzono: 12.09.2013
Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 35/1 w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego.
Aktualizacja: 09.09.2013 Utworzono: 09.09.2013
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 11 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 11 w Sandomierzu.
Aktualizacja: 05.09.2013 Utworzono: 05.09.2013
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 05.09.2013 Utworzono: 05.09.2013
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 26.07.2013 Utworzono: 26.07.2013
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandom

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 EURO - USŁUGA
Aktualizacja: 26.07.2013 Utworzono: 26.07.2013
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskaza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.07.2013 Utworzono: 10.07.2013
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 EURO - USŁUGA
Aktualizacja: 29.05.2013 Utworzono: 29.05.2013
Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu p

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 22.05.2013 Utworzono: 22.05.2013
Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 29.04.2013 Utworzono: 29.04.2013
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i zapadniętej nawierzchn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 29.04.2013 Utworzono: 29.04.2013
Remont elewacji oraz likwidacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5000000 euro
Aktualizacja: 17.04.2013 Utworzono: 17.04.2013
Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną na terenie Bulwaru Piłsudskiego w Sandomierzu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni pod działalność gastronomiczną
Aktualizacja: 16.04.2013 Utworzono: 16.04.2013
Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Remont elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Aktualizacja: 04.04.2013 Utworzono: 04.04.2013
Remont łazienek chłopców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 11.03.2013 Utworzono: 11.03.2013
Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 05.03.2013 Utworzono: 05.03.2013
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 27.02.2013 Utworzono: 27.02.2013
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA

Aktualizacja: 14.02.2013 Utworzono: 14.02.2013
Budowa przedszkola Nr 5 przy ul. Portowej 28 w Sandomierzu – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA


Aktualizacja: 12.02.2013 Utworzono: 12.02.2013
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA

Aktualizacja: 05.02.2013 Utworzono: 05.02.2013
Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA


Aktualizacja: 22.01.2013 Utworzono: 22.01.2013
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA

Aktualizacja: 02.01.2013 Utworzono: 02.01.2013
Wewnętrzne roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 18.10.2012 Utworzono: 18.10.2012
Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ul.Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANAAktualizacja: 20.09.2012 Utworzono: 20.09.2012
„Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Sand

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA


Aktualizacja: 10.09.2012 Utworzono: 10.09.2012
Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200.000 EURO- DOSTAWY
Aktualizacja: 27.08.2012 Utworzono: 27.08.2012
Remont chodnika opaski oraz placu w obrębie budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Poniatowskiego 3 w Sa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5.000.000 EURO- ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 22.08.2012 Utworzono: 22.08.2012
Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO- ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w Sandomierzu od

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5.000.000 EURO- ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.08.2012 Utworzono: 10.08.2012
Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO- ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 27.07.2012 Utworzono: 27.07.2012
Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ulicy Partyzantów w Sando

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO- ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 25.07.2012 Utworzono: 25.07.2012
Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza od km 0+000 do k

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w Sandomierzu od

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO- ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 17.07.2012 Utworzono: 17.07.2012
Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kośc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA


Aktualizacja: 16.07.2012 Utworzono: 16.07.2012
Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza - tablic informacyj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA
Aktualizacja: 04.07.2012 Utworzono: 04.07.2012
Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA


Aktualizacja: 02.07.2012 Utworzono: 02.07.2012
Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200.000 EURO- DOSTAWY
Aktualizacja: 29.06.2012 Utworzono: 29.06.2012
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu przy ul.Flisaków 30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 (korytarz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 19.06.2012 Utworzono: 19.06.2012
Bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200.000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 13.06.2012 Utworzono: 13.06.2012
Budowa dwukondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego przedszkola przy ul. Portowej w Sandomierzu - et

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.000.000 EURO -ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5 (

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 31.05.2012 Utworzono: 31.05.2012
Przystosowanie powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 27 i 29 w Sand

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 23.05.2012 Utworzono: 23.05.2012
Zbiórka i wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza - tablic informacyj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Docieplenie ściany szczytowej oraz remont placu i opaski wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej G

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 26.04.2012 Utworzono: 26.04.2012
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Sz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 24.04.2012 Utworzono: 24.04.2012
Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA

Aktualizacja: 19.04.2012 Utworzono: 19.04.2012
Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ulicy Topolowej w Sandomi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 19.04.2012 Utworzono: 19.04.2012
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 18.04.2012 Utworzono: 18.04.2012
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA
Aktualizacja: 02.04.2012 Utworzono: 02.04.2012
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 (remont sanita

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 19.03.2012 Utworzono: 19.03.2012
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa Miejskiej Bibl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA
Aktualizacja: 09.03.2012 Utworzono: 09.03.2012
Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 09.03.2012 Utworzono: 09.03.2012
Remont ulicy Wałodroga i Zaleśna w Sandomierzu zniszczonych podczas powodzi w 2010r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 02.03.2012 Utworzono: 02.03.2012
Budowa ulicy Nowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO-ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 28.02.2012 Utworzono: 28.02.2012
Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia pn. 1.Przebudowa ul. 11 Listopada, 2. budo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA


Aktualizacja: 21.02.2012 Utworzono: 21.02.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA

Aktualizacja: 17.02.2012 Utworzono: 17.02.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA


Aktualizacja: 08.02.2012 Utworzono: 08.02.2012
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parking

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO-USŁUGA

Aktualizacja: 06.02.2012 Utworzono: 06.02.2012
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 5.000.000 euro
Aktualizacja: 18.01.2012 Utworzono: 18.01.2012
Sandomierz: Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 5.000.000 euro
Aktualizacja: 18.01.2012 Utworzono: 18.01.2012
Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów spor

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 000 000 EURO

Aktualizacja: 16.01.2012 Utworzono: 16.01.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO-USŁUGA

Aktualizacja: 13.12.2011 Utworzono: 13.12.2011
Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Holowniczej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 30.11.2011 Utworzono: 30.11.2011
Bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO-USŁUGA
Aktualizacja: 23.11.2011 Utworzono: 23.11.2011
Sporządzenie zmiany mpzp oś. Gołębice III w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/39/99 Rady Miasta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO-USŁUGA
Aktualizacja: 14.11.2011 Utworzono: 14.11.2011
Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO-USŁUGA
Aktualizacja: 05.10.2011 Utworzono: 05.10.2011
Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbió

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO

Aktualizacja: 28.09.2011 Utworzono: 28.09.2011
Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 27.09.2011 Utworzono: 27.09.2011
Zaprojektowanie i przebudowa ulic Holowniczej i Zaleśnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 21.09.2011 Utworzono: 21.09.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Sz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 13.09.2011 Utworzono: 13.09.2011
Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbió

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO
Aktualizacja: 30.08.2011 Utworzono: 30.08.2011
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 24.08.2011 Utworzono: 24.08.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Sz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 24.08.2011 Utworzono: 24.08.2011
Remont ulicy Ostrówek w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 18.08.2011 Utworzono: 18.08.2011
Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Wykonanie remontu odcinka ulicy Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.0000 EURO
Aktualizacja: 28.07.2011 Utworzono: 28.07.2011
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach samorządowych w Gminie Miejskiej Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193.000 EURO
Aktualizacja: 26.07.2011 Utworzono: 26.07.2011
Przeprowadzenie zajęć oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w projekcie -Indywidualizacja nauczan

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193.000 EURO
Aktualizacja: 26.07.2011 Utworzono: 26.07.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn, Remont i przebudowa infrastruktury drog

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO
Aktualizacja: 15.07.2011 Utworzono: 15.07.2011
Opracowanie 3 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbió

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO
Aktualizacja: 06.07.2011 Utworzono: 06.07.2011
Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO
Aktualizacja: 05.07.2011 Utworzono: 05.07.2011
Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych w Parku Piszczele w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO

Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO
Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO

Aktualizacja: 22.06.2011 Utworzono: 22.06.2011
Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki napędzanej CNG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO
Aktualizacja: 21.06.2011 Utworzono: 21.06.2011
Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (remont zewnętrznyc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 13.06.2011 Utworzono: 13.06.2011
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 4 8450 000 EURO
Aktualizacja: 10.06.2011 Utworzono: 10.06.2011
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 07.06.2011 Utworzono: 07.06.2011
Zbiórka i wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 07.06.2011 Utworzono: 07.06.2011
Budowa ulicy Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu (droga nr 372041T, 372001T)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO

Aktualizacja: 07.06.2011 Utworzono: 07.06.2011
Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych w Parku Piszczele

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Odbudowa po powodzi chodników, jezdni manewrowych i placów utwardzonych przy Szkole Podstawowej Nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów spor

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 20.05.2011 Utworzono: 20.05.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Sz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO


Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w ramach programu rządowego..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 4.845.000 EURO
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 11.05.2011 Utworzono: 11.05.2011
Wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu pr

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 28.04.2011 Utworzono: 28.04.2011
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 22.04.2011 Utworzono: 22.04.2011
Budowa budynków socjalnych jednokondygnacyjnych cztero i dziewięciorodzinnego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 21.04.2011 Utworzono: 21.04.2011
„Opracowanie 4 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Dostawa i montaż maszyn i urządzeń w ramach realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro

Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Utwardzenie terenu w obrębie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Dostawa i montaż maszyn i urządzeń w ramach realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - DOSTAWA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Wyprofilowanie i zagęszczenia podłoża (istniejącej drogi gruntowej) wraz z przywałowaniem mechaniczn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Budowa budynków socjalnego jednokondygnacyjnych cztero i dziewięciorodzinnego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 193.000 EURO
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 16.03.2011 Utworzono: 16.03.2011
Remont ulicy Powiśle w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 09.03.2011 Utworzono: 09.03.2011
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, schodów, placów i parkingó

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - USLUGA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 03.03.2011 Utworzono: 03.03.2011
Opracowanie 3 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbió

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro

Aktualizacja: 18.02.2011 Utworzono: 18.02.2011
Opracowanie w 2011 roku operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 01.02.2011 Utworzono: 01.02.2011
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ SPRZĘTU DLA PROJEKTU PN.: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU - BULW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 19.01.2011 Utworzono: 19.01.2011
„Opracowanie w 2011 roku operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 18.01.2011 Utworzono: 18.01.2011
Dostawa montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym „

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 22.10.2010 Utworzono: 22.10.2010
Wykonanie remontu ulicy Koseły w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 05.10.2010 Utworzono: 05.10.2010
Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 30.09.2010 Utworzono: 30.09.2010
Remont chodników na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 29.09.2010 Utworzono: 29.09.2010
Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Sokolnickiego 1 w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony
Aktualizacja: 15.09.2010 Utworzono: 15.09.2010
Ulica Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu - przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 09.08.2010 Utworzono: 09.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro

Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz w skład, których wchodzą lokale mieszkalne i lokale użytkowe
Aktualizacja: 27.07.2010 Utworzono: 27.07.2010
Wymiana stolarki okiennej o funkcji uchylnej i uchylno-rozwiernej, balkonowej i drzwi zewnętrznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 29.06.2010 Utworzono: 29.06.2010
Remont kuchni oraz inne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 11.06.2010 Utworzono: 11.06.2010
Zbiórka i wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 08.06.2010 Utworzono: 08.06.2010
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 08.06.2010 Utworzono: 08.06.2010
„Utrzymanie zieleni miejskiej w mieście Sandomierz"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro

Aktualizacja: 02.06.2010 Utworzono: 02.06.2010
Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 14.05.2010 Utworzono: 14.05.2010
Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 11.05.2010 Utworzono: 11.05.2010
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego oraz placu do rekreacji w ramach zadania-budowa boiska wi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Przeprowadzenie Kampanii Promocyjnej Miasta Sandomierza

USŁUGA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 05.05.2010 Utworzono: 05.05.2010
Archeologiczne badania rozpoznawcze w rejonie murów miejskich (odcinek zachodni)

USŁUGA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 30.04.2010 Utworzono: 30.04.2010
Remont i modernizacja budynków mieszkalnych usytuowanych na działce nr ewid. 154/4 w obrębie ewidenc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 28.04.2010 Utworzono: 28.04.2010
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 22.04.2010 Utworzono: 22.04.2010
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - USŁUGA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 16.04.2010 Utworzono: 16.04.2010
Budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 29.03.2010 Utworzono: 29.03.2010
Ulica Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu - przebudowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 19.03.2010 Utworzono: 19.03.2010
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - USŁUGA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 17.03.2010 Utworzono: 17.03.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 11.03.2010 Utworzono: 11.03.2010
Ulica Powiśle w Sandomierzu – modernizacja chodnika polegająca na ułożeniu 650m² kostki betonowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 10.03.2010 Utworzono: 10.03.2010
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parkingó

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - USŁUGA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 193 000 euro
Aktualizacja: 09.03.2010 Utworzono: 09.03.2010
Wykonanie zespołu boisk sportowych ”Moje boisko-Orlik 2012”przy Szkole Podstawowej Nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 05.03.2010 Utworzono: 05.03.2010
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach Portowa i Brzeskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

Aktualizacja: 03.03.2010 Utworzono: 03.03.2010
Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Mickiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 03.03.2010 Utworzono: 03.03.2010
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (o szacunkowej wartości poniżej 193 000 euro)
Aktualizacja: 16.02.2010 Utworzono: 16.02.2010
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego dwukondygnacyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO
Aktualizacja: 22.01.2010 Utworzono: 22.01.2010
Wymiana pokrycia dachu dachówką zakładkową ceram. Marsylka, obróbek blacharskich, elementów więźby d

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 08.12.2009 Utworzono: 08.12.2009
Zakup i dostawa 3 zestawów pojemników w kształcie „IGLOO–DZWON” o całkowitej pojemności 2,5m3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 19.11.2009 Utworzono: 19.11.2009
OPRACOWANIE STRATEGII PROMOCJI MIASTA SANDOMIERZA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 29.10.2009 Utworzono: 29.10.2009
Zakup kontenerów o pojemnościach: - 12m³ służących do gromadzenia i transportowania makulatury, - 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 21.10.2009 Utworzono: 21.10.2009
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 28.09.2009 Utworzono: 28.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa budynków socjalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 28.09.2009 Utworzono: 28.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola przy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 28.09.2009 Utworzono: 28.09.2009
Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz, ich uporządkowanie z nagromad

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 23.09.2009 Utworzono: 23.09.2009
Wykonanie prac remontowych kamienno –betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojenne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 15.09.2009 Utworzono: 15.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Kochanowskieg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 19.08.2009 Utworzono: 19.08.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Sandomie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 13.08.2009 Utworzono: 13.08.2009
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalno – usługowym położonym w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 07.08.2009 Utworzono: 07.08.2009
Wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwi zewnętrznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 05.08.2009 Utworzono: 05.08.2009
Modernizacja chodnika w ul. Powiśle w Sandomierzu, powierzchnia chodnika z kostki betonowej 140m²

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 24.07.2009 Utworzono: 24.07.2009
Budowa parkingów przy ul. T. Króla w Sandomierzu polegająca na ułożeniu 250m² nawierzchni z krat tra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 22.07.2009 Utworzono: 22.07.2009
Wykonanie prac remontowych kamienno –betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojenne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 21.07.2009 Utworzono: 21.07.2009
Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 13.07.2009 Utworzono: 13.07.2009
Utwardzenie odcinka pobocza ulicy Flisaków w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 08.07.2009 Utworzono: 08.07.2009
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalno – usługowym położonym w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 08.07.2009 Utworzono: 08.07.2009
„Uporządkowanie terenu – Plac Jana Pawła II” w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 06.07.2009 Utworzono: 06.07.2009
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU–BULWAR PIŁSUDSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 24.06.2009 Utworzono: 24.06.2009
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalno – usługowym położonym w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Wymiana stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej (elewacja północna, południowa i wschodn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
WZMOCNIENIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO MIASTA SANDOMIERZA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków 30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 27.05.2009 Utworzono: 27.05.2009
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 26.05.2009 Utworzono: 26.05.2009
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza z kontenerów, pojem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 26.05.2009 Utworzono: 26.05.2009
Budowa dojazdu i miejsc postojowych przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Remont i wymiana pokrycia połaci dachowej oraz stolarki okiennej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 13.05.2009 Utworzono: 13.05.2009
Remont schodów zewnętrznych oraz wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 11.05.2009 Utworzono: 11.05.2009
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU – BULWAR PIŁSUDSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 07.05.2009 Utworzono: 07.05.2009
Remont placu oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 39

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 29.04.2009 Utworzono: 29.04.2009
Modernizacja ulicy Trześniowskiej - bocznej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 27.04.2009 Utworzono: 27.04.2009
Remont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu przy ulicy Okrzei 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 24.04.2009 Utworzono: 24.04.2009
Budowa parkingu i postoju TAXI przy ul. Koseły w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 22.04.2009 Utworzono: 22.04.2009
Remont pomieszczeń sanitarnych na zapleczu sali gimnastycznej,remont małej sali gimnastycznej oraz r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 22.04.2009 Utworzono: 22.04.2009
Remonty ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 16.04.2009 Utworzono: 16.04.2009
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mszanie Dolnej przy ul. Leśnej, oznaczonej nr ewid. 5647 o pow. 0,7015 ha, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 18473 Wydziału Ksiąg
Aktualizacja: 15.04.2009 Utworzono: 15.04.2009
Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 06.04.2009 Utworzono: 06.04.2009
Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Flisaków w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 02.04.2009 Utworzono: 02.04.2009
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 01.04.2009 Utworzono: 01.04.2009
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 30.03.2009 Utworzono: 30.03.2009
Wykonanie remontu ulicy Wiosennej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 26.03.2009 Utworzono: 26.03.2009
Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 23.03.2009 Utworzono: 23.03.2009
Modernizacja chodnika w ul. Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 18.03.2009 Utworzono: 18.03.2009
Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Sokolnickiego 10 w Sandomierzu.
Aktualizacja: 17.03.2009 Utworzono: 17.03.2009
Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych w lokalu przy ul.Armii Krajowej 3
Aktualizacja: 10.03.2009 Utworzono: 10.03.2009
Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.03.2009 Utworzono: 04.03.2009
Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 13.02.2009 Utworzono: 13.02.2009
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 12.02.2009 Utworzono: 12.02.2009
Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta – II etap.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 11.02.2009 Utworzono: 11.02.2009
Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 29.01.2009 Utworzono: 29.01.2009
Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 19.01.2009 Utworzono: 19.01.2009
Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 14.01.2009 Utworzono: 14.01.2009
Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 16.12.2008 Utworzono: 16.12.2008
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 12.12.2008 Utworzono: 12.12.2008
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego (sprzedaż nieruchomości,ul. Lwowska)

Burmistrz Miasta Sandomierza odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Lwowskiej oznaczonej nr ewid. 241/2 o pow. 0,0953 ha, KW Nr 6831, ogłoszony na dzień 28 listopada 2008r.
Aktualizacja: 24.11.2008 Utworzono: 24.11.2008
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 19.11.2008 Utworzono: 19.11.2008
Wykonanie remontu ulicy Lipowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 14.11.2008 Utworzono: 14.11.2008
Zakup kontenerów o pojemności 35m³ służących do przewozu i magazynowania opakowań szklanych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 08.10.2008 Utworzono: 08.10.2008
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola nr 6 przy ul

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 08.10.2008 Utworzono: 08.10.2008
Prowadzenie akcji „zima” na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
Budowa oświetlenia przy budynkach ul. Mickiewicza 14-20 i kanalizacji deszczowej przez ul. Mickiewic

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 26.09.2008 Utworzono: 26.09.2008
Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 26.09.2008 Utworzono: 26.09.2008
Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy-Prawo zamówień publicznych
Aktualizacja: 24.09.2008 Utworzono: 24.09.2008
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu-Etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 04.09.2008 Utworzono: 04.09.2008
Budowa oświetlenia przy budynkach ul. Mickiewicza 14-20 i kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 29.08.2008 Utworzono: 29.08.2008
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 19.08.2008 Utworzono: 19.08.2008
„Wykonanie chodnika wraz z parkingami przy ulicy Błonie w Sandomierzu” z materiałów powierzonych prz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 23.07.2008 Utworzono: 23.07.2008
”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Powiśle w Sandomierzu -dł. 510m, o średnicy 160, 250 i 315 mm.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 21.07.2008 Utworzono: 21.07.2008
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 04.07.2008 Utworzono: 04.07.2008
Wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drewnianą i drewnianej n

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3A w Sandomierzu- Etap II, planowanego do realizacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
Dobudowa daszku nad wejściem do szkoły oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 23.06.2008 Utworzono: 23.06.2008
Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul. Kr

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 23.06.2008 Utworzono: 23.06.2008
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 17.06.2008 Utworzono: 17.06.2008
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza (z kontenerów, poje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 16.06.2008 Utworzono: 16.06.2008
Oświetlenie ulicy Spokojnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 16.06.2008 Utworzono: 16.06.2008
”Budowa skateparku o wymiarach 55,0 x 12,0 m w Sandomierzu przy ul. Baczyńskiego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 12.06.2008 Utworzono: 12.06.2008
Wymiana stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej (elewacja zachodnia) w Sandomierzu ul. P

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 11.06.2008 Utworzono: 11.06.2008
Dobudowa daszku nad wejściem do szkoły oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 28.05.2008 Utworzono: 28.05.2008
„Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza (z kontenerów, poj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 21.05.2008 Utworzono: 21.05.2008
Wymiana pokrycia połaci dachowej na budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 24.04.2008 Utworzono: 24.04.2008
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
Remont i modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu z materiałów powierzonych przez

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 25.02.2008 Utworzono: 25.02.2008
Remont i modernizacja chodnika wraz z poszerzeniem oraz wykonanie parkingu przy ulicy Ogrodowej w Sa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 25.02.2008 Utworzono: 25.02.2008
Remont i modernizacja chodnika przy ulicy Maciejowskiego z materiałów powierzonych przez Inwestora

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 25.02.2008 Utworzono: 25.02.2008
Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta – I etap.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 25.02.2008 Utworzono: 25.02.2008
Budowa ulicy Dobkiewicza –boczna w Sandomierzu-nawierzchnia z polbruku 1300m2,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 13.02.2008 Utworzono: 13.02.2008
Oczyszczanie chodników, schodów, placów i parkingów na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO
Aktualizacja: 13.02.2008 Utworzono: 13.02.2008
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 12.02.2008 Utworzono: 12.02.2008
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 21.01.2008 Utworzono: 21.01.2008
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego –trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO
Aktualizacja: 15.01.2008 Utworzono: 15.01.2008
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 12.12.2007 Utworzono: 12.12.2007
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 29.10.2007 Utworzono: 29.10.2007
„Prowadzenie „akcji zima” na drogach miejskich lokalnych o długości 9395 mb w sezonie 2007/2008 w Sa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO
Aktualizacja: 26.09.2007 Utworzono: 26.09.2007
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 19.09.2007 Utworzono: 19.09.2007
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO
Aktualizacja: 12.09.2007 Utworzono: 12.09.2007
Remont chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu, powierzchnia z polbruku 100m2- II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 10.09.2007 Utworzono: 10.09.2007
Remont parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu z materiałów powierzon

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 06.09.2007 Utworzono: 06.09.2007
Administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Miejskiej Sand

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO
Aktualizacja: 22.08.2007 Utworzono: 22.08.2007
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej drewnianej na drewnianą i drewnianej na PCV w budynkach przy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 06.08.2007 Utworzono: 06.08.2007
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia:„Budowa centrum sportu i rekreac

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO
Aktualizacja: 24.07.2007 Utworzono: 24.07.2007
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia:„Budowa przedszkola przy ul. Por

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO
Aktualizacja: 18.07.2007 Utworzono: 18.07.2007
Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) od ul. Chwałeckiej do ul. Sucharzowskiej w Sandomier

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 17.07.2007 Utworzono: 17.07.2007
Najem lokalu: baru i zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w budynku Pływali Krytej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu: baru i zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem, usytuowanego w budynku Pływali Krytej przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu.
Aktualizacja: 16.07.2007 Utworzono: 16.07.2007
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej drewnianej na drewnianą i drewnianej na PCV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Projekt organizacji ruchu na ulicach w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO
Aktualizacja: 10.07.2007 Utworzono: 10.07.2007
Remont i modernizacja parkingów przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ
5 278 000 Euro
Aktualizacja: 05.07.2007 Utworzono: 05.07.2007
Modernizacja systemu podgrzewania wody basenowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 04.07.2007 Utworzono: 04.07.2007
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków 30”

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 03.07.2007 Utworzono: 03.07.2007
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia:„Budowa centrum sportu i rekreac

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO
Aktualizacja: 02.07.2007 Utworzono: 02.07.2007
Budowa kolektora sanitarnego w Sandomierzu od węzła

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO
Aktualizacja: 12.06.2007 Utworzono: 12.06.2007
Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 08.06.2007 Utworzono: 08.06.2007
„Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 08.06.2007 Utworzono: 08.06.2007
Remont chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu, powierzchnia chodnika z polbruku 170m2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 06.06.2007 Utworzono: 06.06.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Projekt organizacji ruchu na ulicach w

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 05.06.2007 Utworzono: 05.06.2007
Remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu ul. Patkowskiego 2a

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 04.06.2007 Utworzono: 04.06.2007
Utrzymanie zieleni miejskiej w m.Sandomierz

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Aktualizacja: 01.06.2007 Utworzono: 01.06.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankow

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIU I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 31.05.2007 Utworzono: 31.05.2007
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków 30”

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 25.05.2007 Utworzono: 25.05.2007
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 20.

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku wpisanego do rejestru zabytków,
Aktualizacja: 21.05.2007 Utworzono: 21.05.2007
Remont parkingów oraz chodników przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu z materiałów powierzonych przez

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Aktualizacja: 19.04.2007 Utworzono: 19.04.2007
Remont pokrycia dachu oraz remont placu (od strony kuchni) w Przedszkolu nr 3 w Sandomierzu ul. Słow

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 17.04.2007 Utworzono: 17.04.2007
„Remont szatni klas 1-3 i 4-6, sal lekcyjnych 11, 15 oraz wymiana lamp oświetleniowych w Szkole Pods

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 17.04.2007 Utworzono: 17.04.2007
„Remont chodników oraz schodów przy ul.Ogrodowej w Sandomierzu (Ogrodowa 10 oraz wokół Przedszkola N

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Aktualizacja: 13.04.2007 Utworzono: 13.04.2007
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Aktualizacja: 12.04.2007 Utworzono: 12.04.2007
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Rewitalizacja Parku Miejskie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60 000EURO
Aktualizacja: 02.04.2007 Utworzono: 02.04.2007
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO
Aktualizacja: 28.03.2007 Utworzono: 28.03.2007
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Aktualizacja: 22.03.2007 Utworzono: 22.03.2007
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartosci poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 15.03.2007 Utworzono: 15.03.2007
Remont nawierzchni ulicy Bosmańskiej w Sandomierzu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o zamówieniu publicznym o szacunkowej wartosci poniżej 60 000EURO
Aktualizacja: 23.02.2007 Utworzono: 23.02.2007
Opracowanie projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 04.02.2007 Utworzono: 04.02.2007
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 23.11.2006 Utworzono: 23.11.2006
„Prowadzenie „akcji zima” na drogach miejskich lokalnych w sezonie 2006/2007 w Sandomierzu”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 07.11.2006 Utworzono: 07.11.2006
Modernizacja pomieszczeń garderobianych w budynku MOSiR Centrum Kultury i Rekreacji ul. Portowa 24 w

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 25.10.2006 Utworzono: 25.10.2006
„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3A w Sandomierzu – Etap I”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 19.09.2006 Utworzono: 19.09.2006
Rozbiórka budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi przy ul. Podwale Górne 1 i 3 w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 15.09.2006 Utworzono: 15.09.2006
Modernizacja systemu podgrzewania wody basenowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej – basen k

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Aktualizacja: 13.09.2006 Utworzono: 13.09.2006
Rozbiórka budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi przy ul. Podwale Górne 1 i 3 w Sandomierzu

PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY
Aktualizacja: 13.09.2006 Utworzono: 13.09.2006
Remont nawierzchni ul. Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 28.08.2006 Utworzono: 28.08.2006
Rozbiórka budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi przy ul. Podwale Górne 1 i 3 w S-rzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 23.08.2006 Utworzono: 23.08.2006
Oświetlenie uliczne w Sandomierzu ul. Zamiejska i Łąkowa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 17.08.2006 Utworzono: 17.08.2006
Remont nawierzchni ul. Podgórze w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 11.08.2006 Utworzono: 11.08.2006
Remont chodnika ul. Lwowskiej w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 11.08.2006 Utworzono: 11.08.2006
Asfaltowanie ulicy Podmiejskiej w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 04.08.2006 Utworzono: 04.08.2006
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul Opatowskiej 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 02.08.2006 Utworzono: 02.08.2006
Wykonanie remontu dróg, parkingów oraz chodników w obrębie bloków przy ul. Koseły, Słowackiego i Mic

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 28.07.2006 Utworzono: 28.07.2006
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 18.07.2006 Utworzono: 18.07.2006
Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej przy ul. Dobkiewicza w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 07.07.2006 Utworzono: 07.07.2006
Remont nawierzchni ul. Kubeszewskiego w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 06.07.2006 Utworzono: 06.07.2006
Remont nawierzchni ul. Podgórze w Sandomierzu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 06.07.2006 Utworzono: 06.07.2006
Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierz ul. Mickiewic

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO

Aktualizacja: 19.06.2006 Utworzono: 19.06.2006
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Kwiatkowskiego–Ożarowskiej w Sandomie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO
Aktualizacja: 19.06.2006 Utworzono: 19.06.2006
Ogłoszenie o przetargu ofertowym.

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego.
Aktualizacja: 23.05.2006 Utworzono: 23.05.2006
„Zakup sprzętu nagłaśniającego”

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Zakup sprzętu nagłaśniającego” CPV – 32342300-5
Aktualizacja: 18.05.2006 Utworzono: 18.05.2006
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz”

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz” CPV 77310000-6
Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2006r. do 31.05.200
Aktualizacja: 16.05.2006 Utworzono: 16.05.2006
GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60

„Wykonanie remontu ul. Dąbrowskiego w Sandomierzu z materiałów powierzonych przez Zamawiającego tj. kostka brukowa, obrzeża oraz krawężniki”. CPV – 45000000-7
Aktualizacja: 12.05.2006 Utworzono: 12.05.2006
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu.
CPV 45232440-8
Termin realizacji zamów
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont stropów i schodów wewnętrznych Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:
Remont stropów i schodów wewnętrznych Bramy Opatowskiej w Sandomierzu CPV 45422000-1, 45311000-0, 45212350, 45262600-1
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kamień Plebański w Sandomierzu wraz z terenami
Aktualizacja: 19.04.2006 Utworzono: 19.04.2006
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla pomiędzy ulicami:”Polnej, Partyzantów, Salve Re
Aktualizacja: 19.04.2006 Utworzono: 19.04.2006
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla pn.”Szpital w Sandomierzu i tereny przyległe w
Aktualizacja: 19.04.2006 Utworzono: 19.04.2006
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu
CPV- 45233220-7
Termin realizacji zamówienia: 60
Aktualizacja: 14.04.2006 Utworzono: 14.04.2006
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta i jednostek budżetowych

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Kompleksową obsługę bankową budżetu miasta i jednostek budżetowych miasta Sandomierza w okresie 10.05.2006-09.05.2009r
Aktualizacja: 10.04.2006 Utworzono: 10.04.2006
Remont stropów i schodów wewnętrznych Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:
Remont stropów i schodów wewnętrznych Bramy Opatowskiej
w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 31.07.2006r
Aktualizacja: 29.03.2006 Utworzono: 29.03.2006
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 euro na:
Ochronę i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu- zadanie pod nazwą „przebudowa infrastruktury technicznej” -CP
Aktualizacja: 29.03.2006 Utworzono: 29.03.2006
Remont i wymiana pokrycia połaci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Remont i wymiana pokrycia połaci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu ul.Flisaków 30” CPV – 45453000-
Aktualizacja: 24.03.2006 Utworzono: 24.03.2006
Remont czterech sanitariatów w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Remont czterech sanitariatów w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8. „ CPV – 45453000-7
Termin realizacji
Aktualizacja: 20.03.2006 Utworzono: 20.03.2006
Remont dachu i elewacji sali gimnastycznej

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Remont dachu i elewacji sali gimnastycznej oraz łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu ul.Okrzei 6” CPV –
Aktualizacja: 10.03.2006 Utworzono: 10.03.2006
Remont zaplecza bloku sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul.Cieśli 2

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Remont zaplecza bloku sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul.Cieśli 2” CPV – 45453000-7
Termin realizacj
Aktualizacja: 01.03.2006 Utworzono: 01.03.2006
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy 11 Listopada polegająca n

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy 11 Listopada polegająca na budowie parkingów i kana
Aktualizacja: 28.02.2006 Utworzono: 28.02.2006
Budowa chodnika i oświetlenia ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Budowa chodnika i oświetlenia ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2006r
Aktualizacja: 17.02.2006 Utworzono: 17.02.2006
Remont ulicy Holowniczej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.: Remont ulicy Holowniczej w Sandomierzu
- budowia nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z płyt otworowych.
Termin realizacji
Aktualizacja: 31.01.2006 Utworzono: 31.01.2006
Remont ulicy Błonie i ul.Suchej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:
Remont ulicy Błonie i ul.Suchej w Sandomierzu
- budowa nawierzchni chodnika z polbruku i jezdni z asfaltobetonu oraz bu
Aktualizacja: 31.01.2006 Utworzono: 31.01.2006
Remont ulicy Brzeskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont ulicy Brzeskiego w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2006r
Aktualizacja: 30.01.2006 Utworzono: 30.01.2006
Remont ulicy Pogodnej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:Remont ulicy Pogodnej w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 15.09.2006r
Aktualizacja: 25.01.2006 Utworzono: 25.01.2006
Remont ulicy Podmiejskiej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.: Remont ulicy Podmiejskiej w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 30.08.2006r
Aktualizacja: 25.01.2006 Utworzono: 25.01.2006
Wykonanie remontu chodników oraz parkingów przy ul. Portowej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Wykonanie remontu chodników oraz parkingów przy ul. Portowej w Sandomierzu (obok Domu Kultury) z materiałów powierzonych prze
Aktualizacja: 24.01.2006 Utworzono: 24.01.2006
Wykonanie remontu chodników i parkingów przed I Gimnazjum przy ul. Armii Krajowej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
„Wykonanie remontu chodników i parkingów przed I Gimnazjum przy ul. Armii Krajowej w Sandomierzu z materiałów powierzonych prz
Aktualizacja: 24.01.2006 Utworzono: 24.01.2006
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sandomierzu – etap I

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sandomierzu – etap I
Termin realizacji zamówienia: 14.06.2006r
Aktualizacja: 20.01.2006 Utworzono: 20.01.2006
Remont ulicy Morelowej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont ulicy Morelowej w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 20.10.2006r
Aktualizacja: 20.01.2006 Utworzono: 20.01.2006
Remont ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu
-budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z asfaltobetonu i płyt otw
Aktualizacja: 20.01.2006 Utworzono: 20.01.2006
Remont ul. Lubelskiej przy blokach nr 27 i 29 w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont ul. Lubelskiej przy blokach nr 27 i 29 w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2006r
Aktualizacja: 20.01.2006 Utworzono: 20.01.2006
Remont nawierzchni ul. Kochanowskiego-bocznej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont nawierzchni ul. Kochanowskiego-bocznej w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2006r
Aktualizacja: 16.01.2006 Utworzono: 16.01.2006
Budowa ul. Leszka Czarnego - boczna w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Budowa ul. Leszka Czarnego - boczna w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 31.08.2006r
Aktualizacja: 16.01.2006 Utworzono: 16.01.2006
Budowa ulicy Struga w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Budowa ulicy Struga w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2006r
Aktualizacja: 16.01.2006 Utworzono: 16.01.2006
Remont ulicy Portowej i ul.Koćmierzów w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:
Remont ulicy Portowej i ul.Koćmierzów w Sandomierzu
-remont nawierzchni asfaltobetonowej
Termin realizacji zamów
Aktualizacja: 13.01.2006 Utworzono: 13.01.2006
Remont ul. Zacisze i ul. Powiśle w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont ul. Zacisze i ul. Powiśle w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2006r
Aktualizacja: 13.01.2006 Utworzono: 13.01.2006
Remont ulicy Długiej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:
Remont ulicy Długiej w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2006r
Aktualizacja: 09.01.2006 Utworzono: 09.01.2006
Remont ulicy Prostej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont ulicy Prostej w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2006r
Aktualizacja: 06.01.2006 Utworzono: 06.01.2006
Remont ul. Puławiaków w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont ul. Puławiaków w Sandomierzu
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2006r
Aktualizacja: 06.01.2006 Utworzono: 06.01.2006
Projekt ulicy POW, Dobkiewicza- bocznej oraz ul. Trześniowskiej-bocznej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Projekt ulicy POW, Dobkiewicza- bocznej oraz ul. Trześniowskiej-bocznej
w Sandomierzu
Termin realizacji zamówien
Aktualizacja: 06.01.2006 Utworzono: 06.01.2006
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

GMINA SANDOMIERZ, 27- 600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn. :
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
CPV- 30231300-0 , 30241000-0, 30231250-4, 30233231-9
Aktualizacja: 21.11.2005 Utworzono: 21.11.2005
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu- zadanie: „Budowa ciągu pieszo-rower

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony dot. przedsięwzięcia pn.:
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu- zadanie: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakowskiej
Aktualizacja: 14.11.2005 Utworzono: 14.11.2005
Ochronę i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 euro na:
Ochronę i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu- zadanie pod nazwą „przebudowa infrastruktury technicznej”
Aktualizacja: 28.10.2005 Utworzono: 28.10.2005
Prowadzenie „akcji zima” w sezonie 2005/2006

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie „akcji zima” w sezonie 2005/2006 na drogach miejskich lokalnych w Sandomierzu -
Wymagany termin realizacji: sezon zimowy 2005/2006
Aktualizacja: 21.10.2005 Utworzono: 21.10.2005
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego dwukondygnacyjnego

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego dwukondygnacyjnego położonego w budynku wpisanego do rejestru zabytków, podlegającego ochronie konserwatorskiej przy ul. Opatowskiej 8
Aktualizacja: 05.10.2005 Utworzono: 05.10.2005
Budowa ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Budowa ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu
CPV – 45233252-0, 45232400-6, 45232000-2.

Termin realizacji zamó
Aktualizacja: 02.09.2005 Utworzono: 02.09.2005
Utwardzenie placu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu ul. Flisaków 30

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony pn:

„Utwardzenie placu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu ul. Flisaków 30
Aktualizacja: 31.08.2005 Utworzono: 31.08.2005
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sa

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sandomierzu”
Termin realizacji: 09.02.20
Aktualizacja: 23.08.2005 Utworzono: 23.08.2005
Remont chodnika i wjazdów w ul.Reformackiej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Remont chodnika i wjazdów w ul.Reformackiej w Sandomierzu
CPV – 45233252-0,
Termin realizacji zamówienia: do 1
Aktualizacja: 09.08.2005 Utworzono: 09.08.2005
Udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania....

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:„Udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania pn: Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu” w wysokości – 1.745.000,00 PLN
Aktualizacja: 04.08.2005 Utworzono: 04.08.2005
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sa

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sandomierzu”. Termin realizacji: 09.01.2
Aktualizacja: 01.08.2005 Utworzono: 01.08.2005
Budowa lokalnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków ....

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:„Budowa lokalnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych o przepustowości 11,25 m3/dobę dla mieszkańców budynków p
Aktualizacja: 28.07.2005 Utworzono: 28.07.2005
Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza..

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn."Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza"-Prace konserwatorskie na obiekcie Ratusza i Bramy Opatowskiej
Aktualizacja: 28.07.2005 Utworzono: 28.07.2005
Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn."Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza"-Zagospodarowanie terenu parku (Wąwóz Piszczele) w Sandomierzu
Aktualizacja: 28.07.2005 Utworzono: 28.07.2005
Zarządzanie nieruchomościami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Sandomierz

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro pn.:„Zarządzanie nieruchomościami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Sandomierz” CPV – 70.33.00.00-3

Term
Aktualizacja: 25.07.2005 Utworzono: 25.07.2005
Budowa ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:Budowa ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu
CPV – 45233252-0, 45232400-6, 45232000-2.
Termin realizacji zamówienia: do 15.1
Aktualizacja: 25.07.2005 Utworzono: 25.07.2005
Remont połaci dachowej w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Mickiewicza 39 w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn:„Remont połaci dachowej w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Mickiewicza 39 w Sandomierzu” CPV- 45261000-4

Termin realizacji: do 30.08
Aktualizacja: 20.07.2005 Utworzono: 20.07.2005
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na: Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 28A
CPV- 45100000-8, 45260000-7, 45261200-6, 45261320-3, 4
Aktualizacja: 20.07.2005 Utworzono: 20.07.2005
Remont utwardzenia placu w Szkole Podstawowej Nr 1 ul.Okrzei 6 w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Remont utwardzenia placu w Szkole Podstawowej Nr 1 ul.Okrzei 6 w Sandomierzu”
Termin realizacji: do 30.08.2005r.
Aktualizacja: 19.07.2005 Utworzono: 19.07.2005
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 17

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro
na: „Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul.Opatowskiej 17”
Aktualizacja: 15.07.2005 Utworzono: 15.07.2005
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28A

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 28A
Termin realizacji: do 30.09.2005r
Aktualizacja: 01.07.2005 Utworzono: 01.07.2005
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro
na:Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy
ul. Opatowskiej 17
Termin realizacji: do 15.09.2005r
Aktualizacja: 30.06.2005 Utworzono: 30.06.2005
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu z oświetleniem i uzbrojeniem”
Termin reali
Aktualizacja: 17.06.2005 Utworzono: 17.06.2005
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:„Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul.Opatowska 1”
CPV 45100000-8, 45450000-6, 45420000-7, 45440000-3, 45450000-6.
Term
Aktualizacja: 17.06.2005 Utworzono: 17.06.2005
Remont nawierzchni ul. Marynarskiej, Polnej i Błonie w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony pn:„Remont nawierzchni ul.Marynarskiej, Polnej i Błonie w Sandomierzu”
CPV-45233252-0
Termin realizacji: do 30.09.2005r.
Aktualizacja: 09.06.2005 Utworzono: 09.06.2005
Budowa miejsc postojowych w ul. Baczyńskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Budowa miejsc postojowych w ul.Baczyńskiego w Sandomierzu”
CPV-45233252-0
Termin realizacji: do 30.09.2005r.
Aktualizacja: 09.06.2005 Utworzono: 09.06.2005
Remonty cząstkowe ulic

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu".
Aktualizacja: 25.05.2005 Utworzono: 25.05.2005
Kanalizacja deszczowa ul. Portowej

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Kanalizacja deszczowa ul. Portowej w Sandomierzu".
Aktualizacja: 25.05.2005 Utworzono: 25.05.2005
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej w Sandomierzu".
Aktualizacja: 25.05.2005 Utworzono: 25.05.2005
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1".
Aktualizacja: 25.05.2005 Utworzono: 25.05.2005
Modernizacja infrastruktury drogowej

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Modernizację infrastruktury drogowej w Sandomierzu".
Aktualizacja: 19.05.2005 Utworzono: 19.05.2005
Utrzymanie zieleni miejskiej w Sandomierzu

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz".
Aktualizacja: 17.05.2005 Utworzono: 17.05.2005
Docieplenie budynku Przychodni Zdrowia

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na: "Docieplenie budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Armii Krajowej 2 w Sandomierzu".
Aktualizacja: 17.05.2005 Utworzono: 17.05.2005
Budowa parkingów i dróg dojazdowych na placu targowym

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na: "Budowę parkingów i dróg dojazdowych na placu targowym przy ul. Żwirki i Wigury w Sandomierzu".
Aktualizacja: 13.05.2005 Utworzono: 13.05.2005
Remont szatni w Gimnazjum Nr 1

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2".
Aktualizacja: 13.05.2005 Utworzono: 13.05.2005
Budowa ulicy Kruczej

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na : "Budowę ulicy Kruczej w Sandomierzu".
Aktualizacja: 06.05.2005 Utworzono: 06.05.2005
Budowa sieci wodociągowej

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę sieci wodociągowej PCV D-90 (bez przyłączy indywidualnych) do budynków mieszkalnych przy ul. Chwałeckiej w Sandomierzu".
Aktualizacja: 06.05.2005 Utworzono: 06.05.2005
Budowa oświetlenia ulicznego

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę oświetlenia ulicznego ulic: Młyńskiej i Panoramicznej w Sandomierzu"
Aktualizacja: 06.05.2005 Utworzono: 06.05.2005
Remont Przedszkola Nr 7 w Sandomierzu

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na: "Remont Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu"
Aktualizacja: 04.05.2005 Utworzono: 04.05.2005
Wyłonienie menadżera przedsięwzięcia

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn: "Menadżer przedsięwzięcia: "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.""
Aktualizacja: 26.04.2005 Utworzono: 26.04.2005
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Sandomierzu

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na: "Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Sandomierzu.
Aktualizacja: 20.04.2005 Utworzono: 20.04.2005
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Patkowskiego

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) do budynków mieszkalnych przy ul. Patkowskiego w Sandomierzu".
Aktualizacja: 15.04.2005 Utworzono: 15.04.2005
Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6

Gmina Sandomierz - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 - ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na: "Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6".

Termin realizacji zamówienia: do 20 sierpnia 2005 r.
Aktualizacja: 14.04.2005 Utworzono: 14.04.2005
Projekt na budowę chodnika i odwodnienie ulicy Powiśle w Sandomierzu

Gmina Sandomierz, Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa chodnika i odwodnienie ulicy Powiśle w Sandomierzu".

Termin realizacji: do 14 października 2005 r.
Aktualizacja: 07.04.2005 Utworzono: 07.04.2005
Projekt na budowę ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego

Gmina Sandomierz, Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu".

Wymagany termin realizacji: do 30 listopada 2005
Aktualizacja: 07.04.2005 Utworzono: 07.04.2005
Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ, PLAC PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na:
Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza (dz. Mokoszyn, Kamień Plebański, Chwałki, ulice Kwiatkowski
Aktualizacja: 07.04.2005 Utworzono: 07.04.2005
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego

Gmina Sandomierz ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Krakowskiej do Wąwozu Piszczele z oświetleniem i elementami małej architektury"
Aktualizacja: 04.03.2005 Utworzono: 04.03.2005
Zakup pojazdu służbowego

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Sandomierzu
CPV- 34.11.50.00-6
Termin realizacji zamówienia: 2
Aktualizacja: 18.02.2005 Utworzono: 18.02.2005
Modernizacja przepompowni ścieków

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizację przepompowni ścieków przy ul.Portowej w Sandomierzu”
CPV 45232410-9, 45232423-3
Wymagany termin realizacji: do 15.04.20
Aktualizacja: 14.02.2005 Utworzono: 14.02.2005
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 13/14

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku wpisanego do rejestru zabytków, podlegającego ochronie konserwatorskiej, przy ul. Rynek 13/14
Aktualizacja: 07.02.2005 Utworzono: 07.02.2005
Menadżer projektu

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Menadżera projektu modernizacji infrastruktury drogowej w Sandomierzu
CPV-74.26.20.00-3
Pożąda
Aktualizacja: 07.02.2005 Utworzono: 07.02.2005
Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego

GMINA SANDOMIERZ,27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Rewitalizację Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu- opracowanie wielobranżowego kompletu projektów budowlano-wykonawczy
Aktualizacja: 13.01.2005 Utworzono: 13.01.2005
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 130 000 euro na:
Ochronę i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu -CPV 74222000-1 - pełna inwentaryzacja, opracowanie dokumen
Aktualizacja: 13.01.2005 Utworzono: 13.01.2005
Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Sadowniczej
w Sandomierzu - CPV- 45000000-7
Wymagany termin realizacji: 14 dni od daty przekazania placu budowy
Aktualizacja: 10.11.2004 Utworzono: 10.11.2004
Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu- opracowanie wielobranżowego kompletu projektów budowlano-wykonawczych do
Aktualizacja: 21.10.2004 Utworzono: 21.10.2004
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

GMINA SANDOMIERZ, 27- 600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
CPV-30231300-0 , 30241000-0, 30231250-4, 30233231-9, 3
Aktualizacja: 19.10.2004 Utworzono: 19.10.2004
Prowadzenie „akcji zima”

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie „akcji zima” w sezonie 2004/2005 na drogach miejskich lokalnych w Sandomierzu-
CPV- 90.21.20.00, 90.21.30.00
Wymagany termin re
Aktualizacja: 20.09.2004 Utworzono: 20.09.2004
Remont ulicy

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont ulicy Miodowej w Sandomierzu - CPV- 452331202-0
Wymagany termin realizacji: do 20.10.2004 r
Aktualizacja: 15.09.2004 Utworzono: 15.09.2004
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochronę i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu -CPV 74224000-5 - pełna inwentaryzacja, opracowanie dokumentów wyjściowych do projektowa
Aktualizacja: 15.09.2004 Utworzono: 15.09.2004
Opracowanie dokumentacji projektowej

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakowskiej do Wąwozu Piszczele z oświetleniem i elementami małej archit
Aktualizacja: 13.09.2004 Utworzono: 13.09.2004
Wykonanie remontu chodnika

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie remontu chodnika ulicy Portowej w Sandomierzu
z materiałów powierzonych przez Zamawiającego-
CPV - 45000000-7
Wymagany
Aktualizacja: 01.09.2004 Utworzono: 01.09.2004
Remont Domu Kultury

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont Domu Kultury przy ul. Portowej w Sandomierzu-II ETAP
CPV- 45233222-1, 45262521-9
Wymagany termin realizacji: do 30.10.2004 r
Aktualizacja: 30.08.2004 Utworzono: 30.08.2004
Remont chodnika

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont chodnika w ul. Kochanowskiego w Sandomierzu- CPV- 45233222-1
Wymagany termin realizacji: do 15.11.2004 r
Aktualizacja: 26.08.2004 Utworzono: 26.08.2004
Remont ulicy Łukawskiej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont ulicy Łukawskiej w Sandomierzu - CPV- 452331202-0
Wymagany termin realizacji: do 30.09.2004 r
Aktualizacja: 05.08.2004 Utworzono: 05.08.2004
Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Sandomierzu - CPV- 45232410-9
Wymagany termin realizacji: do 10.11.2004 r
Aktualizacja: 05.08.2004 Utworzono: 05.08.2004
Remont ulicy Przytulnej i Kwiatowej

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont ulicy Przytulnej i Kwiatowej w Sandomierzu - CPV- 45233252-0
Wymagany termin realizacji: do 30.09.2004 r
Aktualizacja: 05.08.2004 Utworzono: 05.08.2004
Remont przepustu w ul. Pogodnej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont ulicy Przytulnej i Kwiatowej w Sandomierzu - CPV- 45233252-0
Wymagany termin realizacji: do 30.09.2004 r
Aktualizacja: 05.08.2004 Utworzono: 05.08.2004
Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu -
CPV- 45233252-0
Wymagany termin realizacji: do 15.10.2004 r
Aktualizacja: 05.08.2004 Utworzono: 05.08.2004
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochronę i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu- - wykonanie pełnej inwentaryzacji, opracowanie dokumentów wyjściowych do projektowania, wn
Aktualizacja: 18.07.2004 Utworzono: 18.07.2004
Budowa oświetlenia ulicznego

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę oświetlenia ulicznego ulic Milberta i Schinzla w Sandomierzu-CPV 45316110-9
Wymagany termin realizacji: 15.09.2004
Aktualizacja: 14.07.2004 Utworzono: 14.07.2004
Rewitalizacja Bulwaru

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu- opracowanie wielobranżowego kompletu projektów budowlano-wykonawczych do uzyskania pozwolenia
Aktualizacja: 14.07.2004 Utworzono: 14.07.2004
Wykonanie remontu chodnika

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie remontu chodnika ulicy Puławiaków w Sandomierzu z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. CPV-45000000-7
Wymagany termin realizac
Aktualizacja: 09.07.2004 Utworzono: 09.07.2004
Wykonanie remontu chodnika

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie remontu chodnika ulicy Retmańskiej w Sandomierzu z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. CPV-45000000-7
Wymagany termin realiza
Aktualizacja: 09.07.2004 Utworzono: 09.07.2004
Wykonanie remontu kwater zbiorowych na cmentarzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie remontu kwater zbiorowych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Sandomierzu CPV-45215400-1
Wymagany termin realizacji: 31.08.2004r.
Aktualizacja: 08.07.2004 Utworzono: 08.07.2004
Remont ulicy

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont ulicy Przytulnej i Kwiatowej w Sandomierzu - CPV- 45233252-0
Wymagany termin realizacji: do 30.08.2004 r

Aktualizacja: 05.07.2004 Utworzono: 05.07.2004
Wymiana okien w budynku przychodni przy ul. A. Krajowej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymiana okien w budynku przychodni przy ul. A. Krajowej w Sandomierzu
CPV-45211125-6
Aktualizacja: 02.07.2004 Utworzono: 02.07.2004
Rewitalizacja Bulwaru Piłsudskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rewitalizację Bulwaru Piłsudskiego w Sandomierzu- opracowanie wielobranżowego kompletu projektów budowlano-wykonawczych do uzyskania pozwolenia
Aktualizacja: 17.06.2004 Utworzono: 17.06.2004
Remont Domu Kultury

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont Domu Kultury przy ul.Portowej w Sandomierzu CPV-45210000-2, 45261900-3, 45324000-4, 45431100-8
Wymagany termin realizacji: 26.08.2004r.
Aktualizacja: 04.06.2004 Utworzono: 04.06.2004
Rozbiórka budynku

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rozbiórkę budynku przy ul. Podwale Górne 18 i 18a w Sandomierzu wraz z rekonstrukcją nawierzchni i ukształtowaniem terenu CPV
Aktualizacja: 04.06.2004 Utworzono: 04.06.2004
Odwodnienie ulicy

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Odwodnienie ul. Powiśle w Sandomierzu -
CPV-45232451-8
Wymagany termin realizacji: 15.08.2004r
Aktualizacja: 04.06.2004 Utworzono: 04.06.2004
Remont ulicy

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont ulicy Orzechowej w Sandomierzu - CPV- 45233252-0
Aktualizacja: 04.06.2004 Utworzono: 04.06.2004
Budowa parkingu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę parkingu przy ulicy Podwale Górne w Sandomierzu – CPV- 45223300-9

Wymagany termin realizacji: do 20.07.2004 r
Aktualizacja: 02.06.2004 Utworzono: 02.06.2004
Remont jezdni

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont jezdni ul. Zamiejskiej i Łąkowej w Sandomierzu -CPV-45233252-0
Wymagany termin realizacji: do 15.08.2004 r
Aktualizacja: 31.05.2004 Utworzono: 31.05.2004
Remont korytarza

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont korytarza II piętra w Gimnazjum Nr 1 ul.Cieśli 2 w Sandomierzu – budynek dydaktyczny – CPV 45453000-7
Wymagany termin realizacji: 31.07.2004r.
Aktualizacja: 18.05.2004 Utworzono: 18.05.2004
Budowę odwodnienia

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę odwodnienia ul. Portowej w rejonie skrzyżowania z ul.Lwowską w Sandomierzu – etap I CPV 45232452-5
Wymagany termin realizacji: 31.07.2004r.
Aktualizacja: 12.05.2004 Utworzono: 12.05.2004
Utrzymanie zieleni miejskiej

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie zieleni miejskiej w Sandomierzu –
CPV 77310000-6
Wymagany termin realizacji: od 01.06.2004r. do 31.05.2005r.

Aktualizacja: 12.05.2004 Utworzono: 12.05.2004
Modernizacja oświetlenia ulicznego

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizacja oświetlenia ulicznego ulicy Portowej w Sandomierzu CPV- 45316110-3
Wymagany termin realizacji: 15.07.2004r
Aktualizacja: 10.05.2004 Utworzono: 10.05.2004
Odwodnienie ul. Flisaków w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Odwodnienie ul. Flisaków w Sandomierzu

Wymagany termin realizacji: 15.07.2004r
Aktualizacja: 27.04.2004 Utworzono: 27.04.2004
Remont jezdni

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont jezdni ul. Kochanowskiego w Sandomierzu

Wymagany termin realizacji: 30.08.2004r
Aktualizacja: 22.04.2004 Utworzono: 22.04.2004
Dostawa wraz z montażem okien PCV

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ Plac Poniatowskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na : dostawę wraz z montażem okien PCV w I Gimnazjum ul. Cieśli 2 w Sandomierzu.
Aktualizacja: 20.04.2004 Utworzono: 20.04.2004
Radarowy System Kontroli Prędkości Pojazdów

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Radarowy System Kontroli Prędkości Pojazdów
- wersja przewoźna – szt.1
Aktualizacja: 14.04.2004 Utworzono: 14.04.2004
Remont chodnika ul. Grodzisko i Reja w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont chodnika ul. Grodzisko i Reja w Sandomierzu
Aktualizacja: 14.04.2004 Utworzono: 14.04.2004
Remont budynku byłej szkoły w Koćmierzowie z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową i sklep ogólnosp

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont budynku byłej szkoły w Koćmierzowie z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową i sklep ogólnospożywczy
Aktualizacja: 31.03.2004 Utworzono: 31.03.2004
Budowa odwodnienia ul. Krępianki w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę odwodnienia ul. Krępianki w Sandomierzu
Pożądany termin realizacji: 21.06.2004 r
Aktualizacja: 31.03.2004 Utworzono: 31.03.2004
Dostawa materiałów biurowych

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów biurowych. (Or. 341-2/2004)
Wymagany termin realizacji: okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Aktualizacja: 01.03.2004 Utworzono: 01.03.2004
Dostawa Radarowego Systemu Kontroli Prędkości Pojazdów – szt.1 – wersja przewoźna

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę Radarowego Systemu Kontroli Prędkości Pojazdów – szt.1 – wersja przewoźna /PKWiU 33.20.2/
Wymagany termin realizacji: 1 miesiąc od daty za
Aktualizacja: 27.02.2004 Utworzono: 27.02.2004
Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej w Sandomierzu.
Pożądany termin realizacji: do 30.11.2004r.
Aktualizacja: 10.02.2004 Utworzono: 10.02.2004
Wykonanie oświetlenia ul. Rokitek w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie oświetlenia ul. Rokitek w Sandomierzu.
Wymagany termin realizacji: 30 kwietnia 2004r.
Aktualizacja: 17.12.2003 Utworzono: 17.12.2003
opracowanie „ Projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele w Sandomie

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ , PL. PONIATOWSKIEGO 3
27 - 600 SANDOMIERZ ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie „ Projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele w Sandomierzu”.

Aktualizacja: 12.12.2003 Utworzono: 12.12.2003
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Wymagany termin realizacji: 10 dni od daty podpisania umowy.
Aktualizacja: 24.11.2003 Utworzono: 24.11.2003
Wykonanie remontu oraz adaptacji budynku na terenie targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sa

GMINA SANDOMIERZ, PL. PONIATOWSKIEGO 3 SANDOMIERZ
ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu oraz adaptacji budynku (w części budynku wykonany zostanie szalet natomiast pozostała część wykorzystana zostanie na lokale użytkowe) na terenie
Aktualizacja: 07.11.2003 Utworzono: 07.11.2003
Opracowanie„Projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele w Sandomierzu

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ , PL. PONIATOWSKIEGO 3 27 - 600 SANDOMIERZ
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie „ Projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele w Sandomierzu”.
Aktualizacja: 06.11.2003 Utworzono: 06.11.2003
:Budowa wodociągu w ul.Dąbrowskiego.

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa wodociągu w ul.Dąbrowskiego.

Wymagany termin realizacji: 29.10.2003r.
Aktualizacja: 17.09.2003 Utworzono: 17.09.2003
: Utwardzenie tymczasowe parkingu przy cmentarzu św. Pawła w Sandomierzu.

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Utwardzenie tymczasowe parkingu przy cmentarzu św. Pawła w Sandomierzu.
Termin realizacji: do 27.10.2003r.
Aktualizacja: 16.09.2003 Utworzono: 16.09.2003
Prowadzenie i pobieranie opłat parkingowych z parkingu niestrzeżonego przy ul. Słowackiego w Sandom

GMINA SANDOMIERZ, PL. PONIATOWSKIEGO 3 SANDOMIERZ
ogłasza przetarg nieograniczony na: Prowadzenie i pobieranie opłat parkingowych z parkingu niestrzeżonego przy ul. Słowackiego w Sandomierzu
Aktualizacja: 15.09.2003 Utworzono: 15.09.2003
: Budowa ulicy Rokitek (IIIetap) w Sandomierzu.

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa ulicy Rokitek (IIIetap) w Sandomierzu.

Termin realizacji: do 30.10.2003r.
Aktualizacja: 09.09.2003 Utworzono: 09.09.2003
Remont ulicy Grodzisko (II etap) w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Grodzisko (II etap) w Sandomierzu.

Termin realizacji: do 30.10.2003r.
Aktualizacja: 01.09.2003 Utworzono: 01.09.2003
Remont ulicy Stoczniowej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Stoczniowej w Sandomierzu.

Wymagany termin realizacji: do 30.IX.2003r.
Aktualizacja: 11.08.2003 Utworzono: 11.08.2003
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 35A, nr ewid. 435/52, pow. 0,293

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 35A, oznaczonej nr ewid. 435/52
o pow. 0,2932 ha, KW Nr 17520
Aktualizacja: 06.08.2003 Utworzono: 06.08.2003
Wykonanie oświetlenia ul. Sieleckiej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie oświetlenia ul. Sieleckiej w Sandomierzu.

Wymagany termin realizacji: 26.09.2003r.
Aktualizacja: 05.08.2003 Utworzono: 05.08.2003
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej od ul.Westerplatte do ul.Kochanowskiego w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa kolektora kanalizacji deszczowej od ul.Westerplatte do ul. Kochanowskiego w Sandomierzu. Przekładka gazociągu w ul.Kochanowskiego.
Termin realizacji
Aktualizacja: 01.08.2003 Utworzono: 01.08.2003
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej od pompowni ścieków przy Domu Kultury do sieci kanalizacji ciśnieniowej przy ul. Mostowej w Sandomierzu
Aktualizacja: 18.07.2003 Utworzono: 18.07.2003
Remont ulicy Holowniczej w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Holowniczej w Sandomierzu

Wymagany termin realizacji: do 30. IX. 2003r.
Aktualizacja: 17.07.2003 Utworzono: 17.07.2003
Remont ulicy Grodzisko w Sandomierzu

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Grodzisko w Sandomierzu

Wymagany termin realizacji: do 24.X.2003r.
Aktualizacja: 10.07.2003 Utworzono: 10.07.2003
Projektu budowlano wykonawczy zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM:
GMINA SANDOMIERZ, 27 - 600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie „Projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczel
Aktualizacja: 08.07.2003 Utworzono: 08.07.2003
Budowa ul. Obrońców Westerplatte w Sandomierzu - IIetap

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ul.Obrońców Westerplatte w Sandomierzu-IIetap
Aktualizacja: 08.07.2003 Utworzono: 08.07.2003

aktualne... Początek strony