Sprawozdania

Rok 2008 - Sprawozdania z działalności Komisji:

1. Komisja Budżetu i Finansów (pobierz)

2. Komisja Praworządności (pobierz) 

3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu (pobierz)  

4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług (pobierz) 

5. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa(pobierz) 

6. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta (pobierz) 

7. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia (pobierz) 

8. Komisja Polityki Mieszkaniowej (pobierz) 

9. Komisja Rewizyjna (pobierz)

 

Rok 2009 - sprawozdania z działalności Komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów [pobierz]

2. Komisja Praworządności [pobierz] 

3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu [pobierz] 

4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług [pobierz] 

5. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa [pobierz] 

6. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta [pobierz] 

7. Komisja Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia [pobierz] 

8. Komisja Polityki Mieszkaniowej [pobierz] 

9. Komisja Rewizyjna [pobierz]  

 

Rok 2011 - sprawozdania z działalności Komisji

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  [pobierz]

2. Komisja Polityki Mieszkaniowej  [pobierz]

3. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  [pobierz]

4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  [pobierz]

5. Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu  [pobierz]

6. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  [pobierz]

7. Komisja Praworządności  [pobierz]

8. Komisja Rewizyjna  [pobierz]

9. Komisja Budżetu i Finansów  [pobierz]

 

Rok 2012 - sprawozdania z działalności Komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów  [pobierz]

2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  [pobierz] 

3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  [pobierz]

4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  [pobierz]

5. Komisja Polityki Mieszkaniowej  [pobierz]

6. Komisja Praworządności  [pobierz] 

7. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa [pobierz]

8. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  [pobierz]

9. Komisja Rewizyjna  [pobierz]

 

Rok 2013 - sprawozdania z działalności Komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów [pobierz]

2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  [pobierz]

3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  [pobierz]

4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  [pobierz]

5. Komisja Polityki Mieszkaniowej  [pobierz]  

6. Komisja Praworządności  [pobierz]

7. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  [pobierz]

8. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  [pobierz]

9. Komisja Rewizyjna  [pobierz]

 

Rok 2015 - sprawozdania z działalności Komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów [pobierz]

2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  [pobierz]

3. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  [pobierz]

4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  [pobierz]

5. Komisja Polityki Mieszkaniowej  [pobierz]  

6. Komisja Praworządności  [pobierz]

7. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  [pobierz]

8. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  [pobierz]

9. Komisja Rewizyjna  [pobierz]

Rok 2016 - sprawozdania z działalności Komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów  [pobierz]
2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  [pobierz]
3. Komisja Nauki, Oświaty,Kultury i Sportu  [pobierz]
4. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  [pobierz]
5. Komisja Polityki Mieszkaniowej  [pobierz]
6. Komisja Praworządności   [pobierz]
7.Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  [pobierz]
8. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  [pobierz]
9. Komisja Rewizyjna   [pobierz]
10. Komisja Statutowa / doraźna /   [pobierz]

 

Rok 2017 - uchwała Nr LIII/721/2018 Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2017 rok [ pobierz ]

 

Rok 2019 - uchwała Nr XVIII/227/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta Sandomierza za 2019 rok  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.03.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 14:14. Odsłon 6386, Wersja 44ikona drukuj
Wersja : lewy  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Początek strony