Kontrole i wyniki kontroli

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia sortowanie
Numer: 6/5/2019, Z dnia: 20.11.2019

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Targowiska Miejskiego Samorządowego - Zakładu Budżetowego w Sandomierzu - w dniu 20 listopada 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Sylwester Łatka dnia 20.11.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2020 , wersja 1
Numer: WK.60.14.2019, Z dnia: 16.09.2019

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 września 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Zbigniew Rękas dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.05.2020 , wersja 1
Numer: bez numeru, Z dnia: 27.02.2019

Sprawozdanie z dnia 27 lutego 2019 r. z kontroli audytora wewnętrznego na temat: "Ocena stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach organizacyjnych gminy".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Wiatrowski, Zbigniew Kolus dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: P/17/027, Z dnia: 07.12.2017

Najwyższa Izba Kontroli - wystąpienie pokontrolne z dnia 07.12.2017 r. w wyniku kontroli pt: System awansu zawodowego nauczycieli
Informacja zatwierdzona przez Tadeusz Mikołajewicz i inni dnia 07.12.2017.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: P/15/053, Z dnia: 08.12.2015

Najwyższa Izba Kontroli - wystąpienie pokontrolne z 08.12.2015 r. w wyniku kontroli pt.: Działania organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej
Informacja zatwierdzona przez Anna Krzywicka i inni dnia 08.12.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: WK-60 14/3723/2015, Z dnia: 06.11.2015

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach - wystąpienie pokontrolne z dnia 6 listopada 2015 r. w wyniku kontroli pt.: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Sandomierz za 2014 rok i inne wybrane okresy".
Informacja zatwierdzona przez Zbigniew Rękas dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2019 , wersja 2
Początek strony