Rok 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia sortowanie
Numer: 79, Z dnia: 20.11.2019

Interpelacja Radnych Marcina Świerkuli i Mariusza Prezgota dotycząca zmniejszenia ruchu samochodowego na ulicy Zaleśnej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 20.11.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.11.2019 , wersja 2
Numer: 76, Z dnia: 19.11.2019

Interpelacja Radnego Marka Chruściela ws wyznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Żółkiewskiego 9
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 19.11.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.11.2019 , wersja 1
Numer: 78, Z dnia: 18.11.2019

Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego dotycząca prac nad wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 18.11.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.11.2019 , wersja 1
Numer: 77, Z dnia: 17.11.2019

Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego dotycząca stanu realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.11.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.11.2019 , wersja 1
Numer: 74, Z dnia: 12.11.2019

Interpelacja Radnego Marka Chruściela ws. podłączenia oświetlenia szopki bożonarodzeniowej oraz ozdób świątecznych.
Informacja zatwierdzona przez Andrzej Krasoń dnia 18.11.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.11.2019 , wersja 1
Numer: 70, Z dnia: 29.10.2019

Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej ws. wymiany piasku na placu zabaw na osiedlu przy szpitalu
Informacja zatwierdzona przez Kazimiera Bednarska dnia 29.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2019 , wersja 1
Numer: 69, Z dnia: 28.10.2019

Interpelacja (ponowna) Radnego Mariusza Prezgota ws. montażu progów zwalniających przy ul. Żółkiewskiego 7
Informacja zatwierdzona przez Mariusz Prezgot dnia 28.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2019 , wersja 1
Numer: 68, Z dnia: 22.10.2019

Interpelacja Radnego Tomasza Malinowskiego ws. wiaty przystankowej przy ul. Krakowskiej
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Malinowski dnia 22.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.10.2019 , wersja 1
Numer: 71, Z dnia: 18.10.2019

Interpelacja Radnego Marka Chruściela ws. placów zabaw przy ul. Powiśle
Informacja zatwierdzona przez Marek Chruściel dnia 18.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2019 , wersja 1
Numer: 67, Z dnia: 11.10.2019

Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota ws. usunięcia drzew - samosiejek - przy garażach blaszanych
Informacja zatwierdzona przez Mariusz Prezgot dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.10.2019 , wersja 1
Numer: 73, Z dnia: 04.10.2019

Interpelacja Radnego Roberta Kurosza ws. remontu ulicy Topolowej
Informacja zatwierdzona przez Andrzej Krasoń dnia 18.11.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.11.2019 , wersja 1
Numer: 72, Z dnia: 04.10.2019

Interpelacja Radnego Roberta Kurosza ws. wykonania oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic Sucharzowskiej i Lipowej
Informacja zatwierdzona przez Andrzej Krasoń dnia 18.11.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.11.2019 , wersja 1
Numer: 65, Z dnia: 02.10.2019

Interpelacja J. Pońskiego - uporządkowanie ciągu pieszego wzdłuż Cmentarza Katedralnego
Informacja zatwierdzona przez Janusz Poński dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2019 , wersja 2
Numer: 66, Z dnia: 30.09.2019

Interpelacja radnego J. Pońskiego - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Miodową
Informacja zatwierdzona przez Janusz Poński dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2019 , wersja 2
Numer: 64, Z dnia: 30.09.2019

Interpelacja radnego J Pońskiego - uporządkowanie ciągów pieszych na ul. Lubelskiej
Informacja zatwierdzona przez Janusz Poński dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: 59, Z dnia: 25.09.2019

Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej ws. ustawienia znaków pionowych informacyjnych o nazwie ulic. Krukowska oraz Nowa
Informacja zatwierdzona przez Kazimiera Bednarska dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: 62, Z dnia: 25.09.2019

Interpelacja radnej E. Gracz w sprawie obniżenia progów zwalniających na ul. Salve Regina
Informacja zatwierdzona przez Ewa Gracz dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: 61, Z dnia: 25.09.2019

Interpelacja radnej E. Gracz w sprawie planu budowy mieszkań tymczasowych
Informacja zatwierdzona przez Ewa Gracz dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: 60, Z dnia: 25.09.2019

Interpelacja radnej E. Gracz - dotyczy udzielenia informacji o budowie Przedszkola Nr 6
Informacja zatwierdzona przez Ewa Gracz dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: 63, Z dnia: 20.09.2019

Odpowiedź na interpelację Pani Kazimiery Bednarskiej w sprawie wyposażenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kwiatkowskiego w sygnalizację ostrzegawczą
Informacja zatwierdzona przez Kazimiera Bednarska dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: 75, Z dnia: 19.09.2019

Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej ws. wycięcia drzewa przy ulicy Nowej
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 19.11.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.11.2019 , wersja 1
Numer: 56, Z dnia: 16.09.2019

Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota ws. stanu technicznego latarni przy blokach mieszkalnych na ul. Żółkiewskiego 2 i 4
Informacja zatwierdzona przez Mariusz Prezgot dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 57, Z dnia: 16.09.2019

Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego ws. poprawy bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 58, Z dnia: 16.09.2019

Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej ws. wykonania drogi asfaltowej, chodnika i oświetlenia na ul. Jaśminowej
Informacja zatwierdzona przez Kazimiera Bednarska dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 55, Z dnia: 28.08.2019

Interpelacja Radnego Roberta Kurosza ws poszerzenia działki o nr 1193
Informacja zatwierdzona przez Robert Kurosz dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2019 , wersja 1
Numer: 54, Z dnia: 28.08.2019

Interpelacja radnego Roberta Kurosza ws. zabezpieczenia studni głębinowej na działce nr 934/59
Informacja zatwierdzona przez Robert Kurosz dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2019 , wersja 1
Numer: 51, Z dnia: 16.08.2019

Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Retmańskiej z ul. Torową
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 16.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: 53, Z dnia: 16.08.2019

Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego ws. poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 16.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: 52, Z dnia: 16.08.2019

Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego ws. przycięcia krzewów i drzew przy ul. Koćmierzów i ul. Zaleśnej
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 16.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: 50, Z dnia: 09.08.2019

Interpelacja Radnych Marka Strugały,Marcina Świerkuli i Mariusza Prezgota ws. modernizacji odwodnienia ulicy Rokitek
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.08.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.08.2019 , wersja 2
Numer: 49, Z dnia: 20.07.2019

Interpelacja Radnego Marka Strugały ws. wyłożenia płytami jumbo rowu biegnącego wzdłuż części ul. Przedmieście Zawichojskie
Informacja zatwierdzona przez Marek Strugała dnia 20.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2019 , wersja 1
Numer: 48, Z dnia: 18.07.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa ws. zamontowania tablic przy parkingach bloków komunalnych w obrębie ul. Słowackiego i Mickiewicza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 18.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 47, Z dnia: 18.07.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa ws. usytuowania pojemników na śmieci przynależnych do bloku nr 27 przy ul. Mickiewicza.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 18.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 46, Z dnia: 17.07.2019

Interpelacja Radnych: Tomasza Malinowskiego i Piotra Chojnackiego ws. wału przeciwpowodziowego przy ul. Krakowskiej
Informacja zatwierdzona przez T.Malinowski, P.Chojnacki dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 45, Z dnia: 16.07.2019

Interpelacja Radnych: Wojciecha Czerwca i Piotra Chojnackiego ws. ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez W.Czerwiec, P. Chojnacki dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 44, Z dnia: 11.07.2019

Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej ws. nasadzenia drzew przy ul. Milberta 1
Informacja zatwierdzona przez Kazimiera Bednarska dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.07.2019 , wersja 1
Numer: 42, Z dnia: 08.07.2019

Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota ws. oznakowania dojazdu do miejsc parkingowych w obrębie Starówki
Informacja zatwierdzona przez Mariusz Prezgot dnia 08.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2019 , wersja 1
Numer: 43, Z dnia: 08.07.2019

Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota ws. montażu progów zwalniających na ulicy osiedlowej wzdłuż bloku nr 7 przy ul. Żółkiewskiego.
Informacja zatwierdzona przez Mariusz Prezgot dnia 08.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2019 , wersja 1
Numer: 41, Z dnia: 01.07.2019

Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej ws. modernizacji dróżki łączącej ul. Pallotyńską z ul. Krukowską
Informacja zatwierdzona przez Kazimiera Bednarska dnia 01.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: 40, Z dnia: 14.06.2019

Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek - sprawy różne
Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Frańczak-Szczepanek dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 38, Z dnia: 29.05.2019

Interpelacja Radnego Marka Strugały ws. montażu lustra drogowego na zakręcie przy ul. Podmiejskiej
Informacja zatwierdzona przez Marek Strugała dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.06.2019 , wersja 1
Numer: 39, Z dnia: 29.05.2019

Interpelacja Radnego Marka Strugały ws. montażu progów zwalniających
Informacja zatwierdzona przez Marek Strugała dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.06.2019 , wersja 1
Numer: 37, Z dnia: 21.05.2019

Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli ws. oświetlenia ulic Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Świerkula dnia 21.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 35, Z dnia: 20.05.2019

Interpelacja Radnego Marka Strugały ws. umocnienia rowu odwadniającego przy ul. Przedmieście Zawichojskie
Załączniki:
ikona pliku do pobrania35 interp m strugala.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Strugała dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 36, Z dnia: 20.05.2019

Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli ws. likwidacji miejsc niebezpiecznych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Świerkula dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 32, Z dnia: 15.05.2019

Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego ws. przystanku komunikacji miejskiej Mokoszyn-Pętla
Informacja zatwierdzona przez Janusz Poński dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: 34, Z dnia: 15.05.2019

Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego ws. wdrożenia w szkołach, przedszkolach i wśród mieszkańców programów edukacyjnych dot. segregacji odpadów i ochrony środowiska
Informacja zatwierdzona przez Janusz Poński dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: 33, Z dnia: 15.05.2019

Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego ws. liczby projektów zrealizowanych przez UM w Sandomierzu z wykorzystaniem środków finansowych z programów i funduszy europejskich.
Informacja zatwierdzona przez Janusz Poński dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: 31, Z dnia: 09.05.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego ws. wymiany tablic prowadzących U3a i U3b na skrzyżowaniu ulicy Trześniowskiej z ulicami: Zaleśną i Wielowiejską
Informacja zatwierdzona przez P Chojnacki T Malinowski dnia 09.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2019 , wersja 1
Numer: 29, Z dnia: 09.05.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa ws m.in. dokończenia utwardzenia ul. Klonowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 09.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2019 , wersja 1
Numer: 28, Z dnia: 09.05.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa ws. m.in. parkingów na ul. Puławiaków
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 09.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2019 , wersja 1
Numer: 30, Z dnia: 09.05.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa ws. m.in. funkcjonowania dworca autobusowego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 09.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2019 , wersja 1
Numer: 27, Z dnia: 08.05.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa ws m.in. naprawy wiat przystankowych na trasie ul Lubelskiej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2019 , wersja 2
Numer: 23, Z dnia: 25.04.2019

Interpelacja Radnego Roberta Kurosza ws.pozyskania od Skarbu Państwa gruntów pod drogę gminną przy działce 1193 004 Sandomierz Poscaleniowy
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaskanowanie0012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.05.2019 , wersja 1
Numer: 24, Z dnia: 25.04.2019

Interpelacja Radnego Roberta Kurosza ws zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Milberta i Długiej
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.05.2019 , wersja 1
Numer: 25, Z dnia: 25.04.2019

Interpelacja Radnej Ewy Gracz ws. oświetlenia w mieście, działania Urzędu Miejskiego oraz działania Muzeum Okręgowego
Informacja zatwierdzona przez Ewa Gracz dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.05.2019 , wersja 1
Numer: 26, Z dnia: 25.04.2019

Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek ws. wykorzystania płyt z rozbiórki Placu 3 Maja, parkingów przy ulicy Króla 1, uporządkowania śmietników przy bloku Króla 6 i 8, toalety na Placu 3 Maja, ograniczenia prędkości na ulicy Koseły i Armii Krajowej
Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Frańczak Szczepanek dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.05.2019 , wersja 1
Numer: 22, Z dnia: 16.04.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa ws. zamontowania ławek przy figurce Matki Boskiej przy ul. Różanej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 16.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 20, Z dnia: 04.04.2019

Interpelacja Radnych: Tomasza Malinowskiego i Piotra Chojnackiego ws.poprawienia stanu nawierzchni przy ulicy II Pułku Piechoty Legionów
Informacja zatwierdzona przez TMalinowski PChojnacki dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 19, Z dnia: 04.04.2019

Interpelacja Radnych: Tomasza Malinowskiego i Piotra Chojnackiego ws. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Krakowskiej
Informacja zatwierdzona przez TMalinowski PChojnacki dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 21, Z dnia: 04.04.2019

Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli ws. inwestycji realizowanej w obrębie ujścia rzeki Atramentówka
Informacja zatwierdzona przez Marcin Świerkula dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.04.2019 , wersja 1
Numer: 18, Z dnia: 29.03.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego, Jerzego Żyły i Tomasza Malinowskiego ws. utwardzenia poboczy i naprawy nawierzchni ul. Ostrówek i Sieleckiej
Informacja zatwierdzona przez P Chojnacki J Żyła T Malinowski dnia 29.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: 15, Z dnia: 28.03.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego, Wojciecha Czerwca, Marcina Świerkuli i Marka Strugały dot. powołania Wspólnoty Gruntowej Kamień Plebański
Informacja zatwierdzona przez P Chojnacki i inni dnia 28.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2019 , wersja 1
Numer: 17, Z dnia: 27.03.2019

Interpelacja Radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli ws. transportu miejskiego
Informacja zatwierdzona przez M Strugała M Świerkula dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: 14, Z dnia: 25.03.2019

Interpelacja Radnych: Jerzego Żyły i Roberta Kurosza z dnia 25.03.2019 r. dot. poprawy bezpieczeństwa na ulicy E. Kwiatkowskiego.
Informacja zatwierdzona przez J.Żyła R.Kurosz dnia 25.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2019 , wersja 1
Numer: 16, Z dnia: 21.03.2019

Interpelacja Radnych; Tomasza Malinowskiego i Piotra Chojnackiego ws. uruchomienia połączenia MKS w rejonie ul. Krakowskiej
Informacja zatwierdzona przez T Malinowski P Chojnacki dnia 21.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: 12, Z dnia: 24.02.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego, Jerzego Żyły i Tomasza Malinowskiego z dnia 24 lutego 2019 r., dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Zaleśnej i Powiśle
Informacja zatwierdzona przez P.Chojnacki, J.Żyła, T.Malinowsk dnia 24.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2019 , wersja 1
Numer: 13, Z dnia: 24.02.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego, Jerzego Żyły i Tomasza Malinowskiego z dnia 24 lutego 2019 r., dot. utworzenia połączeń komunikacyjnych
Informacja zatwierdzona przez P.Chojnacki, J.Żyła, T.Malinowsk dnia 24.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2019 , wersja 1
Numer: 10, Z dnia: 19.02.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa z dnia 19.02.2019 r. dot. m.in naprawy chodnika przy ul. Gołębickiej wzdłuż ul. Różanej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 3
Numer: 09, Z dnia: 19.02.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa z dnia 19.02.2019 r. dot. ponownego uruchomienia trasy MKS
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 2
Numer: 11, Z dnia: 19.02.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa z dnia 19.02.2019 r. dot. Dworca Osobowego przy ul. 11 Listopada w S-rzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 08, Z dnia: 18.02.2019

Interpelacja Radnego Jacka Dybusa z dnia 18.02.2019 r. dot. pisma NN Mieszkańca Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 2
Numer: 07, Z dnia: 15.02.2019

Interpelacja Radnych: Tomasza Malinowskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 15.02.2019 r. dot. zamontowania nowej wiaty przystankowej przy ul. Krakowskiej
Informacja zatwierdzona przez T.Malinowski P. Chojnacki dnia 15.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 2
Numer: 06, Z dnia: 15.02.2019

Interpelacja Radnych: Tomasza Malinowskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 15.02.2019 r. dot. zabezpieczenia skarpy przy zbiegu ulic Krakowskiej i Krętej
Informacja zatwierdzona przez T.Malinowski P. Chojnacki dnia 15.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 2
Numer: 04, Z dnia: 31.01.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 31 stycznia 2019 r. - ws. wsparcia finansowego dla zespołu "Sędomir"
Informacja zatwierdzona przez P.Chojnacki J.Żyła dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 2
Numer: 05, Z dnia: 31.01.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 31 stycznia 2019 r. - ws. przejść dla pieszych
Informacja zatwierdzona przez P.Chojnacki J.Żyła dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 3
Numer: 03, Z dnia: 30.01.2019

Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 30 stycznia 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Robert Kurosz dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 3
Numer: 02, Z dnia: 20.01.2019

Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 20 stycznia 2019 r. ws.Budżetu Obywatelskiego
Informacja zatwierdzona przez P.Chojnacki J.Żyła dnia 20.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 3
Numer: 01, Z dnia: 03.01.2019

Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Marka Chruściela z dnia 03 stycznia 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez K.Bednarska M.Chruściel dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 2
Początek strony