Rok 2002
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: II/13/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

O przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów Bulwaru Piłsudskiego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-13-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/14/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

O przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „SUCHARZOWSKA – CHWAŁECKA” w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-14-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/15/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

O przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów pomiędzy ulicami: Kwiatkowskiego, Ożarowską i Rolniczą w Sandomierzu a granicą administracyjną miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-15-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/16/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-16-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/17/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2002r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-17-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/18/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-18-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/19/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-19-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/20/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-20-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/21/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-21-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/22/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-22-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/23/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2003 roku.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-23-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/24/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie ustalenia podatku od posiadania psów od 1 stycznia 2003 roku.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-24-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/25/2002, Z dnia: 16.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-25-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 16.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/4/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i zatwierdzenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-4-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.07.2005 , wersja 2
Numer: II/6/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie powołania Komisji Budżetów i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-6-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.07.2005 , wersja 2
Numer: II/5/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-5-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/7/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-7-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/8/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie powołania Komisji Statutowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-8-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/9/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-9-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/10/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-10-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/11/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-11-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: II/12/2002, Z dnia: 04.12.2002, Zmieniana:  

W sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaii-12-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.12.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: I/1/2002, Z dnia: 14.11.2002, Zmieniana:  

W sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniai-1-2002.doc
ikona pliku do pobraniai-1-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.11.2002.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005 , wersja 3
Numer: I/2/2002, Z dnia: 14.11.2002, Zmieniana:  

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniai-2-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 14.11.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Numer: I/3/2002, Z dnia: 14.11.2002, Zmieniana:  

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniai-3-2002.doc
ikona pliku do pobraniai-3-2002.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 14.11.2002.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 08.08.2003 , wersja 1
Strony:
Początek strony