Rok 2003
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: X/87/2003, Z dnia: 13.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-87-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/93/2003, Z dnia: 12.05.2004, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-93-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: VIII/72/2003, Z dnia: 17.12.2003, Zmieniana: III/26/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaviii-72-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004 , wersja 2
Numer: XI/95/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana:  

w sprawie przebiegu drogi Kielce – Rzeszów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-95-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/92/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-92-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/90/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana: III/26/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-90-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/96/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-96-03.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/94/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczenia dodatków mieszkaniowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-94-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/89/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów od 01.01.2004 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-89-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/88/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2004 r .
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-88-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: XI/91/2003, Z dnia: 10.12.2003, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-91-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004 , wersja 1
Numer: X/85/2003, Z dnia: 19.11.2003, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia środka specjalnego na budowę „Basenu Krytego”
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax- 85-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: X/82/2003, Z dnia: 19.11.2003, Zmieniana:  

w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-82-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: X/84/2003, Z dnia: 19.11.2003, Zmieniana: II/6/2002

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 z dn. 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Budżetu i Finansów jako Komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-84-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: X/86/2003, Z dnia: 19.11.2003, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia środka specjalnego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-86-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004 , wersja 1
Numer: IX/77/2003, Z dnia: 29.10.2003, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-77-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: IX/80/2003, Z dnia: 29.10.2003, Zmieniana: VIII/71/2003

w sprawie zmiany Regulaminu tymczasowego targowiska na Placu 3 Maja oraz „Zieleniaka” przy ul. Koseły w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-80-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: IX/75/2003, Z dnia: 29.10.2003, Zmieniana: III/26/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-75-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2004 , wersja 1
Numer: IX/76/2003, Z dnia: 29.10.2003, Zmieniana:  

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-76-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: IX/79/2003, Z dnia: 29.10.2003, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-79-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: IX/81/2003, Z dnia: 28.10.2003, Zmieniana: VII/70/2003

w sprawie zmiany Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-81-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: VIII/74/2003, Z dnia: 17.09.2003, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaviii-74-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.09.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: VIII/71/2003, Z dnia: 17.09.2003, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu tymczasowego targowiska na Placu 3 Maja oraz „ Zieleniaka” przy ul. Koseły w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.09.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: VIII/73/2003, Z dnia: 17.09.2003, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaviii-73-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.09.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: VII/70/2003, Z dnia: 28.08.2003, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: VII/66/2003, Z dnia: 28.08.2003, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-66-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: VII/69/2003, Z dnia: 28.08.2003, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: VII/68/2003, Z dnia: 28.08.2003, Zmieniana:  

w sprawie opinii dotyczącej zmiany w zakresie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-68-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: VII/65/2003, Z dnia: 28.08.2003, Zmieniana:  

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-65-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: VII/67/2003, Z dnia: 28.08.2003, Zmieniana:  

w sprawie opinii dotyczącej zmiany w zakresie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-67-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Numer: VI/60/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana: III/26/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-60-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2004 , wersja 1
Numer: VI/59/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Giełdy Rolno – Ogrodniczej Ziemi Sandomierskiej S.A. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-59-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2004 , wersja 1
Numer: VI/50/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie wniesienia nieruchomości jako aport do Spółki Akcyjnej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-50-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/51/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie wniesienia aportu i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-51-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/52/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie nabycia nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-52-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/53/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-53-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/54/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja oraz „Zieleniaku” przy ul. Koseły w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-54-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/55/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-55-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/56/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Ziemi Sandomierskiej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-56-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/57/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Wydawnictwa Samorządowego Spółka z.o.o. „Tygodnik Nadwiślański”
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-57-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/58/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-58-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/61/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-61-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/62/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-62-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: VI/63/2003, Z dnia: 23.06.2003, Zmieniana:  

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia parkingów płatnych niestrzeżonych na terenie Sandomierza oraz wprowadzenia i określenia stawki opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia parkingowych opłat abonamentowych na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-63-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.06.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/39/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2002 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tego tytułu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-39-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/40/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie sprzedaży nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-40-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/41/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-41-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/42/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-42-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/43/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

Zmieniająca uchwałę z dnia 15 listopada 2001 r. Nr XLV/333/2001 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-43-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/44/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-44-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/45/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-45-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/46/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie zmiany terminu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-46-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/47/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-47-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/48/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na częściowe sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawichojskiej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-48-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: V/49/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej w Sandomierzu do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na 7-8 czerwca 2003 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-49-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: IV/35/2003, Z dnia: 26.03.2003, Zmieniana:  

W sprawie powołania Skarbnika Miasta
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-35-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.03.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: IV/36/2003, Z dnia: 26.03.2003, Zmieniana:  

W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-36-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.03.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: IV/37/2003, Z dnia: 26.03.2003, Zmieniana:  

W sprawie włączenia do miasta Sandomierza obszaru wsi Chwałki i wsi Sucharzów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-37-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.03.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: IV/38/2003, Z dnia: 26.03.2003, Zmieniana:  

W sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-38-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.03.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/26/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2003
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-26-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/27/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie utworzenia jednostki budżetowej miasta Sandomierza o nazwie ,,Sala Widowiskowo – Sportowa w Sandomierzu”
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-27-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/28/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-28-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/29/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-29-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/30/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-30-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/31/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-31-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/32/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-32-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/33/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz ustalania innych ulg w spłacaniu tych należności
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-33-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: III/34/2003, Z dnia: 26.02.2003, Zmieniana:  

Zmieniająca uchwałę Nr XLVII/354/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-34-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 26.02.2003.
Opublikowana przez Renata Tkacz dnia 11.08.2003 , wersja 1
Numer: IX/78/2003, Z dnia: 29.12.1999, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-78-2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.12.1999.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2004 , wersja 1
Strony:
Początek strony