Uchwała na rok 2013

 

Uchwała Nr XXIV/257/2012 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

[pobierz uchwałę] 

 

Załączniki do uchwały:

 

Załącznik Nr 1 - dochody budżetu  [pobierz] 
Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu  [pobierz] 
Załącznik Nr 3 - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku  [pobierz] 
Załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.  [pobierz] 
Załącznik Nr 5 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok  [pobierz] 
Załącznik Nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2013 r.  [pobierz] 
Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.  [pobierz] 
Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.  [pobierz] 
Załącznik Nr 9 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.  [pobierz]  
Załącznik Nr 10 - dotacje podmiotowe w 2013 roku  [pobierz] 
Załącznik Nr 11 - dotacje celowe w 2013 roku  [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZMIANY DO W/W UCHWAŁY:

1. Uchwała Nr XXVI/279/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 r.  [pobierz]
2. Uchwała Nr XXVIII/309/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 r.  [pobierz]
3. Uchwała Nr XXIX/323/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013 r.  [pobierz]  [załącznik nr 1]  [załącznik nr 2]
 
4. Uchwała Nr XXX/334/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 03 lipca 2013 r.  [pobierz]
5. Uchwała Nr XXXI/344/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 września 2013 r.  [pobierz]   [załącznik nr 1]   [załącznik nr 2]
6. Uchwała Nr XXXV/366/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 grudnia 2013 r. (§7)  [uchwała]  [załącznik]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 13:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 13:00. Odsłon 1802, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony