wynajem lokali mieszkalnych, socjalnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1 
tel. (15) 8154 - 127

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o przydział mieszkania,
który zawierał będzie:
-        
dane osobowe wnioskodawcy
-        
opis warunków zamieszkania
-        
wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy na 1 osobę
-        
liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą
-        
poświadczenie zameldowania
-         uzasadnienie wniosku

Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w Wydziale Nadzoru Komunalnego.
Wniosek o wynajem lokali mieszkaniowych, socjalnych składa się w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).
Złożone wnioski opiniuje Komisja Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza.

Kryteria wynajmowania powyższych lokali mieszkalnych zostały określone w Uchwale Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 r. Nr XXII/183/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sandomierz.
Tekst uchwały w katalogu "Uchwały Rady Miasta"
 
.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
/ Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm./

 
 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:16. Odsłon 4077, Wersja 16ikona drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony