Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1 
tel. (15) 8154 -209

Wymagane dokumenty
·        Wniosek/zgłoszenie na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:
-         dane wnioskodawcy
-         dane dotyczące gatunku drzewa /krzewu/, obwodu jego pnia na wysokości 5 i 130 cm nad powierzchnią gruntu;
-         przeznaczenie terenu na jakim rośnie drzewo/krzew;
-         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu

 

  • Niezbędne załaczniki wymieniono we wniosku/zgłoszeniu (m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/zgoda właściciela nieruchomości, mapa/rysunek sytuacyjny z zaznaczeniem usytuowania drzew/krzewów na działce).

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  [pobierz]

 

obowiązuje właścicieli/zarządców/dzierżawców nieruchomości prowadzących na niej działalność gospodarczą oraz instytucje.

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu  [pobierz]

 

obowiązuje w wypadku egzemplarzy znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).


Czas załatwienia :
Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U.2020.55)  

Informacja zatwierdzona przez Anita Łukawska dnia 29.04.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.04.2020 13:10. Odsłon 2637, Wersja 28ikona drukuj
Wersja : lewy  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Początek strony