wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 8154 - 206,

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek zawierający:
-         określenie obiektu (terenu),  z którego odprowadzona zostanie woda opadowa
-         określenie  charakteru prowadzonej działalności na danym terenie
-         wskazanie planowanego miejsca włączenia się do kanalizacji
-         mapę sytuacyjno-wysokościową 1 : 500.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składany jest w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3.

Czas załatwienia:
Od daty wpływu wniosku – maksymalnie 30 dni.

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:26. Odsłon 2126, Wersja 16ikona drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony