zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1 

tel. (0-15) 8154 - 130

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób, który zawierał będzie:
-         oznaczenie przedsiębiorcy
-         oznaczenie pełnomocników (jeśli zostali ustanowieni)
-         miejsce zamieszkania, siedzibę przedsiębiorcy
-         przedmiot i obszar działalności objętej wnioskiem
-         określenie rodzajów pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca
-         określenie zakresu zezwolenia
-         dokument określający status lub tożsamość przedsiębiorcy
-         dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych
-         wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do przewozu
-         kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów/prawo dysponowania  pojazdami, wraz z wpisem stwierdzającym istnienie aktualnych badań technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu
-         zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych lub zabezpieczeń rzeczowych
-         zaświadczenie o niekaralności, kopia - nr  REGON, kopia - nr NIP, uzgodniony rozkład  jazdy
-         informacja  o  zasadach  korzystania  z  przystanków

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek  należy  złożyć w  Urzędzie  Miejskim  w  Biurze  Obsługi  Interesanta  przy  Placu  Poniatowskiego  3 (parter) wraz z opłatą skarbową: 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (I piętro - kasa).
Opłaty  za  czynności  administracyjne  związane  z  udzielaniem  i  wydawaniem  uprawnień  na  wykonywanie  transportu  drogowego  osób  określa  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  grudnia  2001 r. (Dz. U. z  2001 r. Nr  150, poz. 1685).

Czas załatwienia :
Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Podstawa prawna 
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe 
  (
Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

  (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

  (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.).

Druki wniosków:

1. Wniosek o  udzielenie zezwolenia
na wykonywanie przewozów regularnych/specjalnych* w krajowym transporcie drogowym osób [pobierz]


2. Wniosek o 
 wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji autobusowej na terenie miasta Sandomierza [pobierz]

3. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/specjalnych* w krajowym transporcie drogowym osób [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:38. Odsłon 2315, Wersja 14ikona drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony