licencje na przewozy taksówkowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 8154 - 181

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o wydanie licencji na przewozy taksówkowe, który zawierał będzie:
-         tytuł  prawny do dysponowania pojazdem
-         kopię  dowodu  rejestracyjnego  i   prawa  jazdy
-         zaświadczenie  o  niekaralności
-         kopia  nr  REGON
-         Kopia  nr  NIP
-         świadectwo  legalizacji  taksometru
-         zaświadczenie o ukończenie  szkolenia  z  zakresu  wykonywania  transportu drogowego  taksówką  lub  wykazanie  się  co  najmniej  5-letnią  praktyką  w  zakresie  wykonywania  tego  transportu
-         zaświadczenie  o  dodatkowym badaniu  technicznym  jeżeli  samochód przystosowany  jest  do  zasilania  gazem.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter) wraz z opłatą skarbową: 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik, którą należy wpłacić w kasie (Urzęd Miejski przy Placu Poniatowskiego 3 (I piętro - kasa).

Podstawa prawna
 
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym
   (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)

Opłaty  za  czynności  administracyjne  związane  z  udzielaniem  i  wydawaniem  uprawnień  na  wykonywanie  transportu  drogowego  osób  określa  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 
z  dnia  14  grudnia  2001 r. (Dz. U. z  2001 r., Nr  150, poz. 1685).

Czas załatwienia :
Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

 DRUKI - do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką [pobierz]

2. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:39. Odsłon 2244, Wersja 13ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony