Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
„Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 14.12.2020 Utworzono: 14.12.2020
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 22.10.2020 Utworzono: 22.10.2020
Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 14.05.2020 Utworzono: 14.05.2020
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 20.04.2020 Utworzono: 20.04.2020
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 24.03.2020 Utworzono: 24.03.2020
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 11.03.2020 Utworzono: 11.03.2020
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Komp

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019
Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu, Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 10.12.2019 Utworzono: 10.12.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 15.11.2019 Utworzono: 15.11.2019
„Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485m”


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 23.10.2019 Utworzono: 23.10.2019
„Wykonanie remontów dróg gminnych: 1) nr 372023T Sandomierz ul. Działkowców km 0+040 do km 1+140, 2)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 10.10.2019 Utworzono: 10.10.2019
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 21.08.2019 Utworzono: 21.08.2019
„Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8" (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 02.08.2019 Utworzono: 02.08.2019
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 25.07.2019 Utworzono: 25.07.2019
"Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 17.07.2019 Utworzono: 17.07.2019
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
„Remont ulicy Mickiewicza” Zadanie relizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 05.06.2019 Utworzono: 05.06.2019
„Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 28.05.2019 Utworzono: 28.05.2019
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 08.05.2019 Utworzono: 08.05.2019
„Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 16.04.2019
Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (...)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 11.04.2019
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 01.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu” (...)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
„Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montaże

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
(...) zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na dział

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
(...)”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 08.11.2018
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiącyc

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Aktualizacja: 01.08.2018 Utworzono: 01.08.2018
Gmina Sandomierz: Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpita

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 15.03.2018
Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca św

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 13.12.2017
„Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 08.12.2017 Utworzono: 08.12.2017
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017
„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami u

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 03.10.2017
Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 06.09.2017 Utworzono: 06.09.2017
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Przebudowa ulic: Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu (etap I)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“ na działkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962 w

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 09.05.2017
Letnie utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta Sandomierz w roku 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Aktualizacja: 27.04.2017 Utworzono: 27.04.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwes

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 20.04.2017 Utworzono: 20.04.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pięciu ulic (dróg gminnych)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwest

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Aktualizacja: 14.02.2017 Utworzono: 14.02.2017
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomier

W dniu 30.12.2016 r. została zawarta umowa nr 7/Or/2016 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz. W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Aktualizacja: 04.01.2017 Utworzono: 04.01.2017
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 23.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 04.11.2016 Utworzono: 04.11.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Aktualizacja: 04.11.2016 Utworzono: 04.11.2016
Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnyc

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 28.07.2016 Utworzono: 28.07.2016
Opracowanie kompletnej dokumentacji pn. „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 20.07.2016 Utworzono: 20.07.2016
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 07.06.2016 Utworzono: 07.06.2016
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 14.04.2016 Utworzono: 14.04.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 11.01.2016 Utworzono: 11.01.2016
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 16.12.2015 Utworzono: 16.12.2015
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu – Etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 09.10.2015 Utworzono: 09.10.2015
Poszerzenie placu targowego przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu (z materiału powierzonego tj. k

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 19.08.2015 Utworzono: 19.08.2015
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz i jednostek organizacyjnych miasta w

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 13.07.2015 Utworzono: 13.07.2015
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 23.06.2015 Utworzono: 23.06.2015
Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510 nr drogi gminnej 37208

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 29.05.2015 Utworzono: 29.05.2015
Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 14.05.2015 Utworzono: 14.05.2015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandom

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 27.02.2015
Roboty budowlane dodatkowe polegające na budowie przepompowni wód deszczowych w ul. Bosmańskiej w S

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 05.02.2015 Utworzono: 05.02.2015
Roboty budowlane dodatkowe na zadaniu dot.budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Gołębickiej i części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 10.09.2014 Utworzono: 10.09.2014
Przebudowa ul.Sieleckiej w Sandomierzu -wykonanie dodatkowej nawierzchni dł 270mb i szer.4,0 mb

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 10.09.2014 Utworzono: 10.09.2014
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 04.06.2014 Utworzono: 04.06.2014
Budowa ul.Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingó

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 27.05.2014 Utworzono: 27.05.2014
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gołębickiej i częściowo Topolowej w Sandomierzu wraz z odbudow

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 22.05.2014 Utworzono: 22.05.2014
Remont jezdni do Oczyszczalni Ścieków od km 0+000 do km 0+300 (ulica Przemysłowa)w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 25.03.2014 Utworzono: 25.03.2014
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskaza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 25.03.2014 Utworzono: 25.03.2014
Budowa schodów na skarpie zachodniej - schody terenowe W-4 na przedłużeniu ul. Bartolona w Sandomier

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Usługa konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 08.01.2014 Utworzono: 08.01.2014
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandom

ogłoszenie o zawartych umowach

Aktualizacja: 02.10.2013 Utworzono: 02.10.2013
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 05.08.2013 Utworzono: 05.08.2013
Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewcji budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu pr

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 16.07.2013 Utworzono: 16.07.2013
Remont elewacji oraz likwidacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 19.06.2013 Utworzono: 19.06.2013
Remont elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu przy ul.Armiii Krajowej 5

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 05.06.2013 Utworzono: 05.06.2013
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i zapadniętej nawierzchn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 27.05.2013 Utworzono: 27.05.2013
Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 27.05.2013 Utworzono: 27.05.2013
Remont łazienek chłopców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul.Okrzei 6

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 08.05.2013 Utworzono: 08.05.2013
Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 15.04.2013 Utworzono: 15.04.2013
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Budowa przedszkola Nr 5 przy ul. Portowej 28 w Sandomierzu - etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 04.04.2013 Utworzono: 04.04.2013
Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 25.03.2013 Utworzono: 25.03.2013
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedizalności cywilnej Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 22.03.2013 Utworzono: 22.03.2013
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 19.02.2013 Utworzono: 19.02.2013
Wewnetrzne roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul.Cieśli 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 03.12.2012 Utworzono: 03.12.2012
Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ul.Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 24.10.2012 Utworzono: 24.10.2012
Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Sando

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 18.10.2012 Utworzono: 18.10.2012
Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 28.09.2012 Utworzono: 28.09.2012
Remont chodnika opaski oraz placu w obrębie budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Poniatowskiego 3 w

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 12.09.2012 Utworzono: 12.09.2012
Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w Sandomierzu od

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 10.09.2012 Utworzono: 10.09.2012
Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kośc

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 04.09.2012 Utworzono: 04.09.2012
Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ulicy Partyzantów w Sando

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 28.08.2012 Utworzono: 28.08.2012
Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 22.08.2012 Utworzono: 22.08.2012
Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza od km 0+000 do k

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 22.08.2012 Utworzono: 22.08.2012
Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza - tablic informac

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 02.08.2012 Utworzono: 02.08.2012
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr2 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 (korytarz,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 25.07.2012 Utworzono: 25.07.2012
Budowa dwukondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego przedszkola przy ul. Portowej w Sandomierzu - et

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5 (

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 17.07.2012 Utworzono: 17.07.2012
Przystosowanie powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 27 i 29 w Sand

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 16.07.2012 Utworzono: 16.07.2012
Bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 03.07.2012 Utworzono: 03.07.2012
Docieplenie ściany szczytowej oraz remont placu i opaski wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej G

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 22.06.2012 Utworzono: 22.06.2012
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 14.06.2012 Utworzono: 14.06.2012
Zbiórka i wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Sz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 04.06.2012 Utworzono: 04.06.2012
Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ulicy Topolowej w Sandomi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 30.05.2012 Utworzono: 30.05.2012
Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 24.05.2012 Utworzono: 24.05.2012
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 /remont sanita

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza Kozie schodki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 08.05.2012 Utworzono: 08.05.2012
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 08.05.2012 Utworzono: 08.05.2012
Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia pn. 1.Przebudowa ul. 11 Listopada, 2. budo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 27.04.2012 Utworzono: 27.04.2012
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa Miejskiej Bibl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 26.04.2012 Utworzono: 26.04.2012
Budowa ulicy Nowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Remont ulicy Wałodroga i Zaleśna w Sandomierzu zniszczonych podczas powodzi w 2010r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów spor

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 21.03.2012 Utworzono: 21.03.2012
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 14.03.2012 Utworzono: 14.03.2012
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parking

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 09.03.2012 Utworzono: 09.03.2012
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 08.03.2012 Utworzono: 08.03.2012
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 08.03.2012 Utworzono: 08.03.2012
Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Holowniczej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 09.02.2012 Utworzono: 09.02.2012
Sporządzenie zmiany mpzp oś. Gołębice III w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/39/99 Rady M

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 02.11.2011 Utworzono: 02.11.2011
Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych

do rozbiórki OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 19.10.2011 Utworzono: 19.10.2011
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 11.10.2011 Utworzono: 11.10.2011
Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych w Parku Piszczele w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 05.10.2011 Utworzono: 05.10.2011
Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbió

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 19.09.2011 Utworzono: 19.09.2011
Remont ulicy Ostrówek w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 15.09.2011 Utworzono: 15.09.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn, Remont i przebudowa infrastruktury drog

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 06.09.2011 Utworzono: 06.09.2011
Przeprowadzenie zajęć oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w projekcie -Indywidualizacja nauczan

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 05.09.2011 Utworzono: 05.09.2011
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach samorządowych w Gminie Miejskiej Sandomierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 01.09.2011 Utworzono: 01.09.2011
Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 01.09.2011 Utworzono: 01.09.2011
Wykonanie remontu odcinka ulicy Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 01.09.2011 Utworzono: 01.09.2011
Remont pomieszczeń niskiego parteru i kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu, zniszczonych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 31.08.2011 Utworzono: 31.08.2011
Opracowanie 4 szt.operatów szacunkowych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki po powodzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 03.08.2011 Utworzono: 03.08.2011
Budowa zespołu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 przy ul.Baczyńskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Utrzymanie zieleni miejskiej w m.Sandomierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 29.07.2011 Utworzono: 29.07.2011
Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów s

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 21.07.2011 Utworzono: 21.07.2011
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandom

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 19.07.2011 Utworzono: 19.07.2011
Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (remont zewnętrznyc

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 12.07.2011 Utworzono: 12.07.2011
Odbudowa po powodzi chodników, jezdni manewrowych i placów utwardzonych przy Szkole Podstawowej Nr 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 12.07.2011 Utworzono: 12.07.2011
Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki napędzanej CNG

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 08.07.2011 Utworzono: 08.07.2011
Budowa ulicy Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu (droga nr 372041T, 372001T)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 07.07.2011 Utworzono: 07.07.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Sz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 01.07.2011 Utworzono: 01.07.2011
Zbiórka i wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 16.06.2011 Utworzono: 16.06.2011
Wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu pr

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Aktualizacja: 01.06.2011 Utworzono: 01.06.2011
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Aktualizacja: 01.06.2011 Utworzono: 01.06.2011
Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 27.05.2011 Utworzono: 27.05.2011
Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 27.05.2011 Utworzono: 27.05.2011
Opracowanie 4 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbió

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 27.05.2011 Utworzono: 27.05.2011
Utwardzenie terenu w obrębie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 23.05.2011 Utworzono: 23.05.2011
Dostawa i montaż maszyn i urządzeń w ramach realizacji Projektu pn.: Rewitalizacja Starego Miasta w

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.05.2011 Utworzono: 19.05.2011
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 18.05.2011 Utworzono: 18.05.2011
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 15.04.2011 Utworzono: 15.04.2011
Remont ulicy Powiśle w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 14.04.2011 Utworzono: 14.04.2011
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parking

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 29.03.2011 Utworzono: 29.03.2011
Opracowanie 3 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbió

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 10.03.2011 Utworzono: 10.03.2011
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ SPRZĘTU DLA PROJEKTU PN.: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU - BULW

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 03.03.2011 Utworzono: 03.03.2011
Opracowanie w 2011 roku operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do r

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 18.02.2011 Utworzono: 18.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz w skład, których wchodzą lokale mieszkalne i lokale użytkowe

Aktualizacja: 03.09.2010 Utworzono: 03.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

Aktualizacja: 26.07.2010 Utworzono: 26.07.2010
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego oraz placu do rekreacji przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYAktualizacja: 07.07.2010 Utworzono: 07.07.2010
Przeprowadzenie Kampanii Promocyjnej Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 06.07.2010 Utworzono: 06.07.2010
Utrzymanie zieleni miejskiej w mieście Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Aktualizacja: 30.06.2010 Utworzono: 30.06.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYAktualizacja: 07.06.2010 Utworzono: 07.06.2010
Budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYAktualizacja: 07.06.2010 Utworzono: 07.06.2010
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Aktualizacja: 29.04.2010 Utworzono: 29.04.2010
Ulica Powiśle w Sandomierzu - modernizacja chodnika polegająca na ułożeniu 650m² kostki betonowej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Aktualizacja: 27.04.2010 Utworzono: 27.04.2010
Wykonanie zespołu boisk sportowych /Moje boisko-Orlik 2012/przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Aktualizacja: 22.04.2010 Utworzono: 22.04.2010
Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Mickiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach Portowa i Brzeskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Aktualizacja: 15.04.2010 Utworzono: 15.04.2010
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parking

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 09.04.2010 Utworzono: 09.04.2010
Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr 372163T, 372001T, 372027T)

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  Aktualizacja: 02.04.2010 Utworzono: 02.04.2010
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego przy ul. Trześniowskiej w Sandomierzu
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYAktualizacja: 17.03.2010 Utworzono: 17.03.2010
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego stanowiącego własność PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii Tarnobrzeg


Aktualizacja: 12.01.2010 Utworzono: 12.01.2010
OPRACOWANIE STRATEGII PROMOCJI MIASTA SANDOMIERZA

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Aktualizacja: 23.12.2009 Utworzono: 23.12.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa budynków socjalnych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 01.12.2009 Utworzono: 01.12.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola przy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 01.12.2009 Utworzono: 01.12.2009
Zakup kontenerów o pojemnościach: - 12m³ służących do gromadzenia i transportowania makulatury, - 35

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 25.11.2009 Utworzono: 25.11.2009
Wykonanie prac remontowo-betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojennego przy ul.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 29.10.2009 Utworzono: 29.10.2009
Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz, ich uporządkowanie z nagromad

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 20.10.2009 Utworzono: 20.10.2009
Wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwi zewnętrznych – drewnianej na drewnianą i drewnianej na

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 29.09.2009 Utworzono: 29.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Kochanowskieg

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 11.09.2009 Utworzono: 11.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Sandomie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 10.09.2009 Utworzono: 10.09.2009
Modernizacja chodnika w ul. Powiśle w Sandomierzu”, powierzchnia chodnika z kostki betonowej 140m²

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 04.09.2009 Utworzono: 04.09.2009
Budowa parkingów przy ul. T. Króla w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 31.08.2009 Utworzono: 31.08.2009
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA-BULWAR PIŁSUDSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.08.2009 Utworzono: 19.08.2009
Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – II etap

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.08.2009 Utworzono: 19.08.2009
Uporządkowanie terenu - Plac Jana Pawła II”

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 14.08.2009 Utworzono: 14.08.2009
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków 30

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 15.07.2009 Utworzono: 15.07.2009
Budowa dojazdu i miejsc postojowych przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawi

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 07.07.2009 Utworzono: 07.07.2009
Remont placu oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 03.07.2009 Utworzono: 03.07.2009
Remont schodów zewnętrznych oraz wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 03.07.2009 Utworzono: 03.07.2009
Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 39

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 23.06.2009 Utworzono: 23.06.2009
Remont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu przy ulicy Okrzei 8

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
Remont pomieszczeń sanitarnych na zapleczu sali gimnastycznej, remont małej sali gimnastycznej oraz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
Remonty ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 27.05.2009 Utworzono: 27.05.2009
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 25.05.2009 Utworzono: 25.05.2009
Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Flisaków w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.05.2009 Utworzono: 19.05.2009
Modernizacja chodnika w ulicy Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Wykonanie remontu ulicy Wiosennej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta-II etap

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdne

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 09.04.2009 Utworzono: 09.04.2009
Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 07.04.2009 Utworzono: 07.04.2009
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, placów, schodów i parking

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 24.03.2009 Utworzono: 24.03.2009
Budowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 18.03.2009 Utworzono: 18.03.2009
Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 16.03.2009 Utworzono: 16.03.2009
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 29.01.2009 Utworzono: 29.01.2009
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 06.01.2009 Utworzono: 06.01.2009
Zakup kontenerów o pojemności 35m³ służących do przewozu i magazynowania opakowań szklanych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 20.11.2008 Utworzono: 20.11.2008
Budowy oświetlenia przy budynkach ul. Mickiewicza 14-20 i kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 07.11.2008 Utworzono: 07.11.2008
Prowadzenie akcji „zima” na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 05.11.2008 Utworzono: 05.11.2008
Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 05.11.2008 Utworzono: 05.11.2008
Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu-Etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 14.10.2008 Utworzono: 14.10.2008
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 30.09.2008 Utworzono: 30.09.2008
Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3A w Sandomierzu – Etap II

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Aktualizacja: 17.09.2008 Utworzono: 17.09.2008
Wykonanie chodnika wraz z parkingami przy ulicy Błonie w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 16.09.2008 Utworzono: 16.09.2008
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 05.09.2008 Utworzono: 05.09.2008
Wymiana stolarki okiennej, balkonowej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gmin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 04.09.2008 Utworzono: 04.09.2008
Budowa skateparku o wymiarach 55,0 x 12,0 m w Sandomierzu przy ul. Baczyńskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 04.09.2008 Utworzono: 04.09.2008
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 22.08.2008 Utworzono: 22.08.2008
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.08.2008 Utworzono: 19.08.2008
Dobudowa daszku nad wejściem do szkoły oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 08.08.2008 Utworzono: 08.08.2008
Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul. Kr

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 05.08.2008 Utworzono: 05.08.2008
Wymiana stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej (elewacja zachodnia) w Sandomierzu ul. P

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 24.07.2008 Utworzono: 24.07.2008
Oświetlenie ulicy Spokojnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 24.07.2008 Utworzono: 24.07.2008
„Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza (z kontenerów, poj

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Wymiany pokrycia połaci dachowej na budynku Sali gimnastycznej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 03.07.2008 Utworzono: 03.07.2008
Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta – I etap.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 28.04.2008 Utworzono: 28.04.2008
Remont i modernizacja chodnika przy ulicy Maciejowskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 14.04.2008 Utworzono: 14.04.2008
Remont i modernizacja chodnika wraz z poszerzeniem oraz wykonanie parkingu przy ulicy Ogrodowej w

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 14.04.2008 Utworzono: 14.04.2008
Remont i modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 14.04.2008 Utworzono: 14.04.2008
Budowa ulicy Dobkiewicza -boczna w Sandomierzu-nawierzchnia z polbruku 1300m2

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 04.04.2008 Utworzono: 04.04.2008
„Oczyszczanie chodników, schodów, placów i parkingów na terenie miasta Sandomierza”

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 01.04.2008 Utworzono: 01.04.2008
„Zaprojektowanie i budowa ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul.Słowackiego 19 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 25.03.2008 Utworzono: 25.03.2008
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 12.03.2008 Utworzono: 12.03.2008
Zakup i dostawa materiałów budowlanych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 12.03.2008 Utworzono: 12.03.2008
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego –trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 07.03.2008 Utworzono: 07.03.2008
Prowadzenia „akcji zima” na drogach miejskich lokalnych w sezonie 2007/2008 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Aktualizacja: 26.10.2007 Utworzono: 26.10.2007
Remontu chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu, powierzchnia z polbruku 100m2- II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 18.10.2007 Utworzono: 18.10.2007
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 15.10.2007 Utworzono: 15.10.2007
Remont parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 11.10.2007 Utworzono: 11.10.2007
Wymiany stolarki okiennej i balkonowej drewnianej na drewnianą i drewnianej na PCV w budynkach przy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 28.09.2007 Utworzono: 28.09.2007
Administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Miejskiej Sand

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 26.09.2007 Utworzono: 26.09.2007
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa centrum sportu i rekreac

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 20.09.2007 Utworzono: 20.09.2007
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola przy ul. Por

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 19.09.2007 Utworzono: 19.09.2007
Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) od ul. Chwałeckiej do ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 17.08.2007 Utworzono: 17.08.2007
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków 30”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 14.08.2007 Utworzono: 14.08.2007
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” :” Remont i modernizacja parkingów przy ulicy B

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 14.08.2007 Utworzono: 14.08.2007
Modernizacja systemu podgrzewania wody basenowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez z

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Aktualizacja: 13.08.2007 Utworzono: 13.08.2007
Opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Projekt organizacji ruchu na ulicach w

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 03.08.2007 Utworzono: 03.08.2007
Zakup i dostawa materiałów budowlanych granitowych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 01.08.2007 Utworzono: 01.08.2007
Remont chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 24.07.2007 Utworzono: 24.07.2007
Budowa kolektora sanitarnego w Sandomierzu od węzła "Kraków" do osiedla Rokitek- Etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 20.07.2007 Utworzono: 20.07.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Reymonta, Asnyka i

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 18.07.2007 Utworzono: 18.07.2007
„Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 12.07.2007 Utworzono: 12.07.2007
„Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja: 12.07.2007 Utworzono: 12.07.2007
Utrzymanie zieleni miejskiej w m.Sandomierz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 29.06.2007 Utworzono: 29.06.2007
Remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu ul. Patkowskiego 2”.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
„Zakup, dostawa i montaż szafek szatniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicz

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 18.06.2007 Utworzono: 18.06.2007
Remont parkingów oraz chodników przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 12.06.2007 Utworzono: 12.06.2007
„Remont chodników oraz schodów przy ul.Ogrodowej w Sandomierzu (Ogrodowa 10 oraz wokół Przedszkola N

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 28.05.2007 Utworzono: 28.05.2007
Remont szatni klas 1-3 i 4-6, sal lekcyjnych 11, 15 oraz wymiana lamp oświetleniowych w Szkole Podst

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 28.05.2007 Utworzono: 28.05.2007
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Aktualizacja: 28.05.2007 Utworzono: 28.05.2007
pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Rewitalizacja Parku Mie

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Aktualizacja: 17.05.2007 Utworzono: 17.05.2007
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 04.05.2007 Utworzono: 04.05.2007
Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Ogłoszenie z zawarciu umowy

Aktualizacja: 24.04.2007 Utworzono: 24.04.2007
Opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 19.04.2007 Utworzono: 19.04.2007
Remont nawierzchni ulicy Bosmańskiej w Sandomierzu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Aktualizacja: 04.04.2007 Utworzono: 04.04.2007
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Ogłoszenie o zawarciu umowy


Aktualizacja: 04.04.2007 Utworzono: 04.04.2007
Opracowanie projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 15.03.2007 Utworzono: 15.03.2007
Dobudowa oświetlenia drogowego przy ulicach Miodowej i Pogodnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 29.12.2006 Utworzono: 29.12.2006
"Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 22.12.2006 Utworzono: 22.12.2006
Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3A w Sandomierzu – Etap I

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 06.12.2006 Utworzono: 06.12.2006
„Prowadzenie „akcji zima” na drogach miejskich lokalnych w sezonie 2006/2007 w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 04.12.2006 Utworzono: 04.12.2006
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 21.11.2006 Utworzono: 21.11.2006
Modernizacja pomieszczeń garderobianych w budynku MOSiR Centrum Kultury i Rekreacji ul. Portowa 24 w

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 16.11.2006 Utworzono: 16.11.2006
Rozbiórki budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi przy ul. Podwale Górne w Sandomierzu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Aktualizacja: 23.10.2006 Utworzono: 23.10.2006
Remont nawierzchni ul. Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 13.10.2006 Utworzono: 13.10.2006
Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zamiejskiej i Łąkowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 27.09.2006 Utworzono: 27.09.2006
Remontu chodnika ul. Lwowskiej w Sandomierzu.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Aktualizacja: 07.09.2006 Utworzono: 07.09.2006
Wykonanie remontu dróg, parkingów oraz chodników w obrębie bloków przy ul. Koseły, Słowackiego i Mic

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Aktualizacja: 04.09.2006 Utworzono: 04.09.2006
Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej przy ul. Dobkiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYAktualizacja: 11.08.2006 Utworzono: 11.08.2006

aktualne... Początek strony