Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych.

Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego
Aktualizacja: 24.01.2020 Utworzono: 24.01.2020
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego

świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia.
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 17.05.2019
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego

świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie: Kultury fizycznej i sportu
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie Kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i sportu
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych

przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2017 r. zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej i sportu
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych

przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 05.12.2016 Utworzono: 05.12.2016
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r zadania publicznego

przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:ochrony zwierząt
Aktualizacja: 02.06.2016 Utworzono: 02.06.2016
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza III otwarty konkurs ofert

na realizację w 2016 roku zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 03.03.2016 Utworzono: 03.03.2016
Burmistrz Sandomierza ogłasza II otwarty konkurs ofert

na realizację w 2016 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego
Aktualizacja: 28.01.2016 Utworzono: 28.01.2016
Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2016 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego
Aktualizacja: 02.12.2015 Utworzono: 02.12.2015
Burmistrz Sandomierza ogłasza II otwarty konkurs ofert

na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego:
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

NA WYBÓR REALIZATORA:
„Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015 – 2018”
Aktualizacja: 27.07.2015 Utworzono: 27.07.2015
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2015 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 16.02.2015 Utworzono: 16.02.2015
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2015 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 23.01.2015 Utworzono: 23.01.2015
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2015 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 23.01.2015 Utworzono: 23.01.2015
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego:
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego:
Aktualizacja: 03.06.2014 Utworzono: 03.06.2014
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 30.05.2014 Utworzono: 30.05.2014
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 07.04.2014 Utworzono: 07.04.2014
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 19.02.2014 Utworzono: 19.02.2014
Sprostowanie pomyłki pisarskiej w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 16.01.2014 r.

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu w pkcie 8, dotyczącym zadania:
Aktualizacja: 27.01.2014 Utworzono: 27.01.2014
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 16.01.2014 Utworzono: 16.01.2014
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
Aktualizacja: 16.01.2014 Utworzono: 16.01.2014
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2013 zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej
Aktualizacja: 11.03.2013 Utworzono: 11.03.2013
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2013 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
Aktualizacja: 10.01.2013 Utworzono: 10.01.2013
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2013 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
Aktualizacja: 10.01.2013 Utworzono: 10.01.2013
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2012 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
Aktualizacja: 16.02.2012 Utworzono: 16.02.2012
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Aktualizacja: 16.01.2012 Utworzono: 16.01.2012
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 13.01.2012 Utworzono: 13.01.2012
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2011 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt.
Aktualizacja: 24.05.2011 Utworzono: 24.05.2011
Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2011 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego.
Aktualizacja: 22.03.2011 Utworzono: 22.03.2011
Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2011 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
Aktualizacja: 04.02.2011 Utworzono: 04.02.2011
Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku

zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu oraz Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 27.01.2011 Utworzono: 27.01.2011

aktualne... Początek strony