Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców

 

 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców

 

Wymagane dokumenty:

Pisemna reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborcówMiejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Społevcznych i Zdrowia, Sandomierz Plac Poniatowskiego 3, I piętro, pok. 22-23 tel. (15) 8154 - 113Opłaty:

Reklamacja nie podlega opłacie skarbowej.Termin i sposób załatwienia:

 - 3 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub odmowy wpisa­nia do rejestru wyborców.

 - 2 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców.

Sprawa rozpatrywana jest w formie decyzji administracyjnej.Podstawa prawna:

 

art. 20 § 4; art. 22 i art. 37 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)Tryb odwoławczy:

 

  • Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru oraz nieprawidłowości
    w rejestrze wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Sandomierzu w terminie 3 dni od daty otrzymania jej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza.

  • Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie ze spisu wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego
    w Sandomierzu w terminie 2 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Inne informacje:

Reklamacja dotyczyć może pominięcia wyborcy w rejestrze lub spisie, wpisania do rejestru lub spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych osobowych wyborcy, objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzania spisu wnosi się w okresie udostępniania spisu do wglądu.

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 9:09. Odsłon 1589, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony