Rok 2014
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 10/2014, Z dnia: 17.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014. z dnia 30 lipca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.7.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.10.2014

Informacja zatwierdzona przez dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2014 , wersja 2
Numer: 91/2014, Z dnia: 12.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.91.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 91 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 16.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.12.2014 , wersja 1
Numer: 9/2014, Z dnia: 09.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.9.2012 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2012 roku wprowadzającego Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.9.2014

Informacja zatwierdzona przez dnia 09.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2014 , wersja 2
Numer: 88/2014, Z dnia: 27.11.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.88.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021 88 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2014 , wersja 1
Numer: 21/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.21.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 12.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2014 , wersja 1
Numer: 22/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.22.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 12.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2014 , wersja 1
Numer: 71/2014, Z dnia: 03.11.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.71.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 71 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.11.2014 , wersja 1
Numer: 5/2014, Z dnia: 28.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.5.2014

Informacja zatwierdzona przez Małgorzata Szyprowska dnia 29.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2014 , wersja 1
Numer: 2/2014, Z dnia: 27.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie harmonogramu realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.2.2014.CG

Informacja zatwierdzona przez Cezary Gradziński dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2014 , wersja 1
Numer: 37/2014, Z dnia: 27.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenie trzeciego konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.403.37.2014.IPP

Informacja zatwierdzona przez Izabela Przybyś-Perła dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2014 , wersja 1
Numer: 7/2014, Z dnia: 23.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.7.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 23.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2014 , wersja 1
Numer: 67/2014, Z dnia: 21.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia:  SK.3021.67.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021. 67. 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2014 , wersja 1
Numer: 60/2014, Z dnia: 10.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.60.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.60. 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 13.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2014 , wersja 1
Numer: 1/2014, Z dnia: 08.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu Miasta Sandomierza.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.1.2014.CG

Informacja zatwierdzona przez Cezary Gradziński dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2014 , wersja 1
Numer: 7/2014, Z dnia: 06.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.7.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez dnia 06.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.10.2014 , wersja 2
Numer: 18/2014, Z dnia: 16.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.18.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 17.09.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.09.2014 , wersja 1
Numer: 17/2014, Z dnia: 16.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.17.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 17.09.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.09.2014 , wersja 1
Numer: 52/2014, Z dnia: 05.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.52.2014.GC

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021. 52 ws 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 09.09.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.09.2014 , wersja 1
Numer: 14/2014, Z dnia: 28.08.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nowych lokali mieszkalnych

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.14.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 28.08.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2014 , wersja 1
Numer: 6/2014, Z dnia: 21.08.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.6.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Barbara Rajkowska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.08.2014 , wersja 1
Numer: 7/2014, Z dnia: 21.08.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.7.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.08.2014 , wersja 1
Numer: 28/2014, Z dnia: 18.08.2014, Zmieniana:  

w sprawie unieważnienia II konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Zamkowej 12

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.403.28.2014.IPP

Informacja zatwierdzona przez Izabela Przybyś-Perła dnia 25.08.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.08.2014 , wersja 1
Numer: 45/2014, Z dnia: 12.08.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.45.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021. 45 . 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 18.08.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.08.2014 , wersja 1
Numer: 16/2014, Z dnia: 08.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustanego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 19.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.16.1.2014

Informacja zatwierdzona przez Teresa Pietryka dnia 08.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2014 , wersja 2
Numer: 37/2014, Z dnia: 02.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.37.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.37 .2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 10.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2014 , wersja 1
Numer: 1/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6870.1.2014.EDU

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz-przetarg.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: 29/2014, Z dnia: 23.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.29.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.29 . 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2014 , wersja 1
Numer: 21/2014, Z dnia: 23.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Sokolnickiego 1.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.21.1.2014
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2014 , wersja 1
Numer: 16/2014, Z dnia: 17.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 19.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.16.1.2014

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2014 , wersja 1
Numer: 21/2014, Z dnia: 12.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Sokolnickiego 1

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.21.2014

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2014 , wersja 2
Numer: 3/2014, Z dnia: 12.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego: "Wydanie Historycznego Atlasu Miasta Sandomierza w ramach cyklu: Atlasy historyczne miast polskich"

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.522.3.2014.MZU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.06.2014 , wersja 1
Numer: 7/2014, Z dnia: 28.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.7.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2014 , wersja 1
Numer: 16/2014, Z dnia: 28.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 19.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.16.2014

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2014 , wersja 1
Numer: 2/2014, Z dnia: 28.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego: "Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym"

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.522.2.2014.MZU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.06.2014 , wersja 1
Numer: 5/2014, Z dnia: 27.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.5.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2014 , wersja 1
Numer: 12/2014, Z dnia: 26.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.403.12.2014.IPP

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2014 , wersja 1
Numer: 14/2013, Z dnia: 13.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nowych lokali mieszkalnych

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.14.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2014 , wersja 1
Numer: 10/2014, Z dnia: 07.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych - z dnia 29 stycznia 2004 r., (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r., poz. 423).

Pełna sygnatura zarządzenia: ZP.270.10.2014

Informacja zatwierdzona przez dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014 , wersja 2
Numer: 4/2014, Z dnia: 06.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6840.4.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014 , wersja 1
Numer: 3/2014, Z dnia: 06.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6845.3.3.2014.ABO

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2014 , wersja 1
Numer: 17/2014, Z dnia: 23.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Pełna sygnatura zarządzenia: SO.8120.17.2014

Informacja zatwierdzona przez dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014 , wersja 2
Numer: 2/2014, Z dnia: 16.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.2.2014

Informacja zatwierdzona przez dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014 , wersja 2
Numer: 16/2014, Z dnia: 10.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.16.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021. 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.04.2014 , wersja 1
Numer: 16/2014, Z dnia: 07.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.16.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.16. 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2014 , wersja 1
Numer: 8/2014, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.8.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: 5/2014, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.5.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: 20/2013, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.20.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: 1/2014, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza na realizację zadań publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Pełna sygnatura zarządzenia: SO.170.1.2014

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.04.2014 , wersja 1
Numer: 7/2014, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.7.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: 10/2014, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.10.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: 6/2014, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.6.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: 9/2014, Z dnia: 03.04.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.9.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: 4/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.4.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014 , wersja 1
Numer: 3/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.3.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014 , wersja 1
Numer: 1/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.1.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014 , wersja 1
Numer: 2/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.2.2014.EDU
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2014 , wersja 1
Numer: 11/2014, Z dnia: 12.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.11.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021.11. 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.03.2014 , wersja 1
Numer: 1/2014, Z dnia: 10.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 2016

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6870.1.2014

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2014 , wersja 1
Numer: 4/2013, Z dnia: 03.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6840.4.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2014 , wersja 1
Numer: 14/2013, Z dnia: 27.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych lokali mieszkalnych, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.14.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2014 , wersja 1
Numer: 1/2014, Z dnia: 24.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru sprawozdania oraz wzoru umowy o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.426.1.2014.IPP

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2014 , wersja 2
Numer: 5/2014, Z dnia: 20.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.5.2014.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.5.2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2014 , wersja 1
Numer: 11/2014, Z dnia: 05.02.2014, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr KSiP.400.4.2014.IPP Burmistrza Sandomierza z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.400.11.2014.IPP

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2014 , wersja 1
Numer: 1/2014, Z dnia: 31.01.2014, Zmieniana:  

w sprawie stawek opłaty za czasowe ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości w związku z umieszczeniem nowego urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6853.1.2014

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.02.2014 , wersja 1
Numer: 4/2014, Z dnia: 31.01.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmiany wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m.kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7114.4.2014

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014 , wersja 2
Numer: 4/2014, Z dnia: 10.01.2014, Zmieniana:  

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.400.4.2014.IPP

Informacja zatwierdzona przez dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014 , wersja 2
Numer: 1/2014, Z dnia: 09.01.2014, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 12 dla mieszkańców Gminy Miejskiej Sandomierz.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.6232.1.2014.ZSM

Informacja zatwierdzona przez dnia 09.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014 , wersja 2
Strony:
Początek strony