Wykonanie budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów [pobierz załącznik]
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów- opis [pobierz załącznik]
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków
[pobierz załącznik]
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków- opis
[pobierz załącznik]
5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji
[pobierz załącznik]
6. Ochrona Środowiska [pobierz załącznik]
7. Rozliczenie kredytów i pożyczek [pobierz załącznik]
8. Wykorzystanie dotacji [pobierz załącznik]
9. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
[pobierz załącznik]
10. Sprawozdanie o stanie zobowiązań [pobierz załącznik] [pobierz załącznik]
11. Sprawozdanie o stanie należności [pobierz załącznik] [pobierz załącznik]

Sprawozdanie niniejsze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 186 z 29 lipca 2011 r. pod poz. 2158.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/186/2158                                                   
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2014 11:01
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2014 11:01. Odsłon 2159, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony