Informacja w sprawie abonamentów parkingowych

Od dnia 01.10.2020 r. abonamenty parkingowe będą wydawane w siedzibie Straży Miejskiej w budynku przy ul. Opatowskiej 15 w Sandomierzu

Aktualizacja: 30.09.2020 Utworzono: 30.09.2020
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie z/s w Rzeszowie

z dnia 03 sierpnia 2020 r. sygn. RZ.RZT.770.5.2020.MKo - w sprawie m.in. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Sandomierza

Aktualizacja: 02.09.2020 Utworzono: 02.09.2020
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010

archiwum... Początek strony