Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

 

  1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów  [pobierz]
  2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków  [pobierz]
  3.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie   [pobierz]
  4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [pobierz]
  5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  [pobierz]

 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.  [pobierz folder]

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  [pobierz folder]

Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 07.09.2015 11:44
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.09.2015 11:44. Odsłon 1379, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony