Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

 

Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Dokumenty wymagane do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP:

 

- Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zgłoszenia wyjazdu poza granice RP lub powrotu z wyjazdu poza granice RP (do wglądu),

- Wypełniony formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.

 

W przypadku dokonywania powyższych czynności przez pełnomocnika dodatkowo należy przedstawić:

 

- Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub do zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP,

- Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika (do wglądu).

 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Pl. Poniatowskiego 3, pok. Nr 22

 

Opłaty:  

Czynności zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. 

 

Termin i sposób załatwienia:  

Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP dokonuje się niezwłocznie po złożeniu stosownego formularza meldunkowego.
 
Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U.2018.1382 ze zm.),

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018.1000),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017.2411),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2018.1044).

 

Tryb odwoławczy:

Brak


Tel. kontaktowy: 15 8154-142

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  [pobierz]

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 8:38. Odsłon 1494, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony