Rok 2014
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: IV/12/2014, Z dnia: 22.12.2014, Zmieniana:  

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-12-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.12.2014 , wersja 2
Numer: IV/13/2014, Z dnia: 22.12.2014, Zmieniana:  

W sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl.3 Maja
w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-13- 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: IV/10/2014, Z dnia: 22.12.2014, Zmieniana:  

W sprawie odwołania oświadczenia woli o zamiarze wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz
z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-10-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: IV/11/2014, Z dnia: 22.12.2014, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-11-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: IV/14/2014, Z dnia: 22.12.2014, Zmieniana:  

W sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2015 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-14-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: III/9/2014, Z dnia: 11.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 15.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2014 , wersja 1
Numer: III/4/2014, Z dnia: 11.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 15.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2014 , wersja 1
Numer: III/8/2014, Z dnia: 11.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 15.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2014 , wersja 1
Numer: III/6/2014, Z dnia: 11.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 15.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2014 , wersja 1
Numer: III/5/2014, Z dnia: 11.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiii-5-2014 komisje.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 15.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2014 , wersja 1
Numer: III/7/2014, Z dnia: 11.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 15.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2014 , wersja 1
Numer: I/3/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 05.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2014 , wersja 1
Numer: I/2/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 05.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2014 , wersja 1
Numer: I/1/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 05.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2014 , wersja 1
Strony:
Początek strony