Inwestycje-Rok 2004

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

Ul. Opatowska 1 , Sandomierz

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Grzegorz Cież

 

Informacja o inwestycjach ( 6050) realizowanych

 przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny

w 2004 roku.

Zadania zrealizowane:

 

 • Kanalizacja deszczowa w ul. Krępianki.

Wykonany system odwodnienia składający się z 2 wpustów ulicznych. Kolektor z rur PEHD Spiro Dz500 – 81mb, 5 szt studni

 • Odwodnienie ul. Flisaków

Wykonano 2 studnie chłonne, pobocze chłonne wypełniono tłuczniem.

 • Odwodnienie ul. Portowej

Odwodnienie w rejonie skrzyżowania ul. Portowej z ul. Lwowską. Wykonano kolektor deszczowy Dn300 o długości 111mb, studnie kanalizacyjne betonowe –4szt, rury ochronne pod ul. Lwowską i Portową.

 • Odwodnienie ul. Powiśle

Wykonano przepusty rurowe z rur betonowych – 80m, odtworzone zostały rowy.

·        Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dąbrowskiego

Kanalizacja sanitarna Ø 200 PVC – 283,5mb , studnie Ø 1200 – 7 szt

Kanalizacja deszczowa Ø 315 PVC –141,5mb, Ø 250 PVC- 135mb, studnie Ø 1200 – 8 szt

§         Wodociąg w ul. Długiej – bocznej

Wykonany wodociąg  D 90mm PVC L-193mb, zasuwa żeliwna Dn 90 mm, hydrant nazdiemny

·        Remont ul. Miodowej

Wykonana została nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z tłucznia ( 1800m2)

 • Remont ulicy Zamiejskiej i Łąkowej.

Wykonano jezdnię z asfaltobetonu i płyt jomba, studnie chłonne, rowy odwadniające, przepusty deszczowe.

·        Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Wykonana została żelbetowa droga ( 210m2) na istniejących płytach drogowych

 • Ul. Grodzisko, Reja

Wykonany został chodnik z polbruku przy ul. Grodzisko i Reja, oraz żelbetowy mur oporowy przy ul. Reja.

 • Remont jezdni ul. Kochanowskiego- I etap

Wykonana została  nawierzchnia asfaltobetonowa, studzienki ściekowe uliczne,chodniki

 • Połączenie ul. Nowej z Kwiatkowskiego

Nawierzchnie jezdni utwardzono płytami jomba (ok. 300m2)

§         Ul. Sadownicza

Wykonanie nawierzchni asfaltowej – 400mb

 • Budowa parkingu w ul. Podwale Górne

Wybudowany został parking – nawierzchnia z kostki granitowej – 305m2 , schody terenowe – z piaskowca, oświetlenie, mur oporowy, chodniki z polbruku – 177m2. Ukształtowany został i zagospodarowany małą architekturą skwer przy parkingu

·        Remont budynku byłej szkoły w Koćmierzowie.

Wykonany został generalny remont budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na świetlicę osiedlowa i sklep: roboty ogólnobudowlane,  instalacje wod-kan z przyłączami, inst. centralnego ogrzewania, gazowe z przyłączami, inst. elektryczna wewn., nawierzchnia wokół budynku

 • Oświetlenie ul. Milberta i Schinzla.

Linie energetyczne kablowe ułożone w ziemi(ul. Milberta-777mb, ul. Schinzla 489mb), oprawy zewnętrzne oświetlenia ulicznego na słupach, z wyposażeniem i wysięgnikami  (razem opraw-30, słupów-27)

 • Oświetlenie ul. Rokitek
 • Oświetlenie ul. Torowej
 • Oświetlenie ul. Portowej.

Modernizacja  oświetlenia ulicznego: linii kablowej NN (63mb), zamontowana szafa oświetleniowa z wyposażeniem, wymienione oprawy na istniejących słupach (21 szt), oraz kabel w przęsłach od słupa nr 1 do słupa nr 7 istniejącego oświetlenia.

·        Oświetlenie ul. Zarzekowice

Odtworzone zostało oświetlenie drogowe (słupy żelbetowe, przewody, oprawy oświetleniowe na wysięgnikach)

 

Opracowane projekty

 

 • Zagospodarowanie terenu Wąwozu Piszczele.
 • Zagospodarowanie terenu Małego Rynku na Starym Mieście.
 • Ul.L.Czarnego- boczna
 •  Budowa kanalizacji tłocznej deszczowej i sanitarnej od ul. Frankowskiego do ul. Westerplatte.
 • Przebudowa i remont kolektora deszczowego „G” w Piszczelach
 • Opracowane programy prac zabezpieczających Ratusza i Bramy Opatowskiej

Zadania w trakcie realizacji:

 

·        Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej cz. miasta.

 

Zadania na etapie projektowania:

 

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej cz. miasta – kolektory drugorzędowe i przyłącza domowe na odcinku od węzła „Kraków” do ul. Rokitek i Polnej.

Remonty

 

 • Remont ul. Orzechowej.

Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych betonowych, 2 studnie chłonne.

 • Ul. Przytulna i Kwiatowa

Wykonano nawierzchnię ulic z płyt otworowych na podbudowie tłuczniowej – 330m2.

 • Remont ul. Łukawskiej

Wykonana nawierzchnia z asfaltobetonu gr 6cm na podbudowie tłuczniowej- 2000m2

 • Rozbiórka budynku przy ul. Podwale Górne 18

Budynki zostały rozebrane, odtworzono fragment chodnika, ukształtowano teren wokół, zasiano trawę.

 • Remont Domu Kultury przy ul. Portowej

Wykonano remont i wymianę oświetlenia, roboty budowlano – remontowe sali gimnastycznej, dachu, holu.

 

 

Oprac. Iwona Żwirek

WIĘCEJ NA TEMAT ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA W KATALOGU :"INFORMACJE".

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 09.12.2005 13:21
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 09.12.2005 13:21. Odsłon 3919, Wersja 47ikona drukuj
Wersja : lewy  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Początek strony