Pomoc publiczna

Informacja obejmuje dane za rok sprawozdawczy 2004. Dotyczy pomocy publicznej udzielonej innym podmiotom przez Gminę Sandomierz.

(pobierz informację)

 

ROK 2005:

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100,00 zł.

(pobierz wykaz)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2005 rok:

(pobierz sprawozdanie)

Pomoc publiczna - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat  udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono  spłatę na  raty:

(pobierz wykaz)

 

ROK 2006:

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za I kwartał 2006 rok: (pobierz sprawozdanie)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za II kwartał 2006 rok:

(pobierz sprawozdanie)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za III kwartał 2006 rok:

(pobierz sprawozdanie)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za IV kwartał 2006 rok: 

(pobierz sprawozdanie) 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  w 2006 roku:

(pobierz sprawozdanie)

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku   [pobierz wykazy]

 

ROK 2007:

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za I kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za II kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za III kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za IV kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  w 2007 roku: [pobierz] 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku [pobierz]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku [pobierz] 

 

 

ROK 2008

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  w 2008 roku: [pobierz]   

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. [pobierz]

 

ROK 2009

Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej za rok 2009 [pobierz]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. [pobierz] 

 

ROK 2010

Wykaz osób fizycznych i prawnych, ktorym udzielono pomocy publicznej w okresie: 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. [pobierz]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. [pobierz] 

 

ROK 2011

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.  [pobierz] 

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.  [pobierz] 

 

ROK 2012

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. [pobierz]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. [pobierz]

 

ROK 2013

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  [pobierz]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  [pobierz]

 

ROK 2014

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  [pobierz]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  [pobierz]

 

ROK 2015

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej oraz w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.  [ pobierz ]

 

ROK 2016

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej oraz w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, o okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.  [ pobierz ]

 

ROK 2017

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017  [ pobierz ]

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku  [ pobierz ]

 

ROK 2018

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej  w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. art.37 pkt 1 ust.2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) [pobierz]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku art. 37 pkt 1 ust 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) [pobierz]       

 

ROK 2019

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej  w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. - art.37 pkt 1 ust.2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869)  [pobierz]


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku - art. 37 pkt 1 ust 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869)  [pobierz]     

Informacja zatwierdzona przez Zbigniew Czajka dnia 30.04.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.04.2020 12:07. Odsłon 5406, Wersja 59ikona drukuj
Wersja : lewy  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
Początek strony