Rok 2011
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XIV/142/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/143/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/139/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/141/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2011-2015
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw nr xiv_141_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/144/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana: XIII/129/2011

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/138/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/140/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/137/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012-2023
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/145/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana: XIII/127/2011

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r., Nr XIII/127/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.01.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/126/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/128/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/127/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/121/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Volterra we Włoszech
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/123/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana: IV/36/2003

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/131/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/134/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/136/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/135/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/132/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Zakładu Komunalnego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/122/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/133/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana: VIII/70/2011

o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/130/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/125/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/124/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/129/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.12.2011 , wersja 1
Numer: XII/119/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/114/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/113/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/117/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/112/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/118/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres: 1 styczeń 2012 r. do 31 grudzień 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez j dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/116/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/120/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez j dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/115/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/101/2011, Z dnia: 13.10.2011, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżecie miasta na 2011 rok.

(zmieniana Uchwała Nr V/25/2011 znajduje się w katalogu "Budżet Miasta Sandomierza")

Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_101_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/104/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim - "Zieleniaku" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_104_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/99/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_99_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/103/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/98/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_98_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/97/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_97_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/95/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_95_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/94/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_94_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/105/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_105_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/96/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_96_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/106/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana: XXXII/283/2009

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemyslowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_106_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/111/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu "Budowa ulicy Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników" przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_111_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/109/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_109_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/102/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana: V/24/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_102_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/107/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a także akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_107_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/110/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2011 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_110_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/108/2011, Z dnia: 05.10.2011, Zmieniana: IV/38/2007

zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xi_108_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.10.2011 , wersja 1
Numer: X/80/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/88/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011 , wersja 1
Numer: X/84/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/93/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/91/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/92/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Sandomierza na obwody głosowania
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011 , wersja 1
Numer: X/86/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011 , wersja 1
Numer: X/89/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana: XXXI/288/2005

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zmienioną uchwałą Nr IV/27/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2011 , wersja 1
Numer: X/90/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki" w części dotyczącej miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2011 , wersja 1
Numer: X/87/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011 , wersja 1
Numer: X/85/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011 , wersja 1
Numer: X/83/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2011 , wersja 1
Numer: X/81/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/82/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/79/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2011 , wersja 1
Numer: IX/77/2011, Z dnia: 06.07.2011, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011 , wersja 1
Numer: IX/75/2011, Z dnia: 06.07.2011, Zmieniana: V/24/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2013

UWAGA! Uchwała częściowo nieważna na mocy Uchwały Nr 65/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10.08.2011 r. - sentencja w załączniku.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.07.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.09.2011 , wersja 2
Numer: IX/78/2011, Z dnia: 06.07.2011, Zmieniana: XLIII/375/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011 , wersja 1
Numer: IX/73/2011, Z dnia: 06.07.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.07.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011 , wersja 2
Numer: IX/74/2011, Z dnia: 06.07.2011, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011 , wersja 1
Numer: IX/76/2011, Z dnia: 06.07.2011, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/62/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/66/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 17.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/64/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/71/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana: IX/70/2007

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/67/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.
(Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r. dostępna w katalogu "Budżet Miasta")
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011 , wersja 2
Numer: VIII/70/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/68/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana: V/24/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/61/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/63/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana: III/7/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/65/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/69/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/52/2011, Z dnia: 01.06.2011, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/51/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/57/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/55/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana: VII/64/2007

zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007 r., uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007 r., uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 r., uchwałą Nr XLVI/400/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 r., uchwałą Nr LV/475/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/54/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vii-54-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 25.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.05.2011 , wersja 2
Numer: VII/56/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana: IV/38/2007

zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/60/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/50/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vii-50-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 27.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/59/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vii-59-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 27.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/53/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/48/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vii_48_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 25.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.06.2011 , wersja 2
Numer: VII/49/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2011 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 30.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/58/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia przez Gminę Sandomierz do projektu partnerskiego pod nazwą "Genius Loci - Współpraca silnych markowych destynacji turystycznych Polski Wschodniej"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 30.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.05.2011 , wersja 1
Numer: VI/40/2011, Z dnia: 12.04.2011, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-40-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/42/2011, Z dnia: 12.04.2011, Zmieniana: V/24/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2013
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-42-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 2
Numer: VI/38/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/149/1691                                                  
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-38-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 06.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.06.2011 , wersja 2
Numer: VI/39/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-39-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/35/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji trafo
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-35-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/37/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "KRUKÓW" w Sandomierzu, uchwalonego uchwałą Nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 stycznia 1999 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 20, poz. 410 z dnia 20.04.1999 r. z późn.zm.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-37-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/43/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Sandomierza na rok 2011 środków własnych na realizację projektu "Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalengo". Przygotowywanego do realizacji w ramach działania I.4.4. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-43-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/45/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/44/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana: V/45/2003

o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej

Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-44-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/41/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-41-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/46/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana: XXVI/244/2005

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Samndomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-46-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/47/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/139/1564                                                 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodzinski dnia 06.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2011 , wersja 2
Numer: VI/36/2011, Z dnia: 06.04.2011, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr vi-36-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/28/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/125/1357                                                
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr v-28-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2011 , wersja 1
Numer: V/26/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/125/1356                                               
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr v-26-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2011 , wersja 1
Numer: V/31/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "CHWAŁKI I" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2011 , wersja 1
Numer: V/24/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2013
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr v-24-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/32/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "GOŁĘBICE III" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr v-32-2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2011 , wersja 2
Numer: IV/23/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/87/932                                            
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2011 , wersja 2
Numer: IV/16/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/18/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/20/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: III/7/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/20/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/19/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: III/10/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/22/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/21/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierza do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/17/2011, Z dnia: 02.02.2011, Zmieniana: III/8/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/8/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2011 , wersja 1
Strony:
Początek strony