Uchwała na rok 2015

Uchwała Nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok [pobierz uchwałę]

 

 

Załączniki do uchwały:

 

Załącznik Nr 1 - dochody budżetu  [pobierz]
Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu   [pobierz]
Załącznik Nr 3 - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2015  [pobierz]
Załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.  [pobierz]
Załącznik Nr 5 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok   [pobierz]
Załącznik Nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2015 r.    [pobierz]
Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.  [pobierz]  
Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.   [pobierz]
Załącznik Nr 9 - dotacje podmiotowe w 2015 roku  [pobierz]
Załącznik Nr 10 - dotacje celowe w 2015 roku  [pobierz]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANY DO W/W UCHWAŁY:

- uchwała Nr VII/27/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr VII/30/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r.  [pobierz]

- uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r.  [pobierz]
-
uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr X/68/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr X/84/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr X/85/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr X/87/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lipca 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lipca 2015 r.  [pobierz]
- uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2015 r.  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 05.08.2015 12:10
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.08.2015 12:10. Odsłon 1857, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony