Rok 2013
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 61/2013, Z dnia: 19.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.61.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 61 2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.12.2013 , wersja 1
Numer: 110/2013, Z dnia: 13.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem budynku położonego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej, działka nr ewid. 1352/28.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.3132.110.2013.JSZ

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2013 , wersja 1
Numer: 23/2013, Z dnia: 02.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.403.23.2013.IPP

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: 53/2013, Z dnia: 19.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.53.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 53 2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.11.2013 , wersja 1
Numer: 52/2013, Z dnia: 19.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.52.2013.CG 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 52 2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.11.2013 , wersja 1
Numer: 4/2013, Z dnia: 08.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6840.4.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2013 , wersja 1
Numer: 47/2013, Z dnia: 07.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.47.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 47 2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2013 , wersja 1
Numer: 9/2013, Z dnia: 31.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 35/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.9.2013.EDU

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie g-lokal.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.11.2013 , wersja 1
Numer: 18/2013, Z dnia: 29.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Pełna sygnatura zarządzenia: SO.520.18.2013.APR

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.10.2013 , wersja 1
Numer: 41/2013, Z dnia: 23.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.41.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021 41 2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.10.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.10.2013 , wersja 1
Numer: 38/2013, Z dnia: 14.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.38.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 38 2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.10.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.10.2013 , wersja 1
Numer: 34/2013, Z dnia: 08.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.34.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask3021342013 zeas.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2013 , wersja 1
Numer: 33/2013, Z dnia: 27.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.33.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.33 .2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: 177/2013, Z dnia: 20.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia i organizacji parkingu niestrzeżonego płatnego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1102 i 1328 w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: NK 7231.177.2013.JSZ

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.12.2013 , wersja 1
Numer: 30/2013, Z dnia: 19.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.30.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.30 .2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 19.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.09.2013 , wersja 1
Numer: 4/2013, Z dnia: 12.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6840.4.2013.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2013 , wersja 1
Numer: 9/2013, Z dnia: 06.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 35/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.09.2013 , wersja 1
Numer: 28/2013, Z dnia: 30.08.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.28.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.28 .2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2013 , wersja 1
Numer: 22/2013, Z dnia: 30.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.22.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.22 .2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.07.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.07.2013 , wersja 1
Numer: 7125/9, Z dnia: 27.06.2013, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr G.7125.9.2013.EDU w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 35/1 w Sandomierzu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 27.06.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.07.2013 , wersja 4
Numer: 44/2013, Z dnia: 03.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Regulaminu pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest".

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.6232.44.2013.DMI

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.07.2013 , wersja 2
Numer: 4/2013, Z dnia: 27.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2013 , wersja 1
Numer: 13/2013, Z dnia: 29.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.13.2013.CG

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.05.2013 , wersja 1
Numer: 8/2013, Z dnia: 16.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.8.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz. sk.3021.8.2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2013 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 04.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do oceny aktualnego stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania przejmowanej na majątek gminy budowli - sceny osiedlowej, położonej na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 1500/296 i 1500/311 obrębu Sandomierz Lewobrzeżny.

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6822.1.2012

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2013 , wersja 1
Numer: 1/2013, Z dnia: 04.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 9 z dnia 2 lutego 2013 r. Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie Sandomierz w sprawie zbycia nieruchomości

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6873.1.2013

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2013 , wersja 1
Numer: 3/2013, Z dnia: 03.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego: "Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej"

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.522.3.2013.MZU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 2
Numer: 18/2013, Z dnia: 20.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie: zwolnienia od miesiąca kwietnia 2013 roku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału w Sandomierzu, z opłat czynszu najmu za wynajmowany lokal użytkowy, położony w budynku przy ul. Opatowskiej 4

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.18.2013

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarz nk 7151.18.2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.04.2013 , wersja 1
Numer: 10/2012, Z dnia: 13.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6840.10.2012.EDU

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2013 , wersja 1
Numer: 4/2013, Z dnia: 22.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmiany wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Sandomierz.
Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7114.4.2013

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.01.2013 , wersja 1
Numer: 1/2013, Z dnia: 21.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie zasad przygotowywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.1.2013

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.01.2013 , wersja 2
Numer: 1/2013, Z dnia: 21.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.1.2013.CG

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask.3021.1 .2013.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.01.2013 , wersja 1
Numer: 1/2013, Z dnia: 08.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 7.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.1.2013

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013 , wersja 1
Strony:
Początek strony