Wykonanie budżetu za I kw. 2012

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I KWARTAŁ 2012 r.

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów
[pobierz]
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków [pobierz]
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie [pobierz]  
4. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
[pobierz] 
5. Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
[pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.07.2012 12:09
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.07.2012 12:09. Odsłon 1765, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony