Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała  Nr  33 /2016 RIO w Kielcach z dnia  20 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz
za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego
i objaśnieniami  [ pełna treść uchwały do pobrania ] 

Uchwały VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 12.12.2016 r.

- uchwała Nr 98/II/2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierz na 2016 r.,

- uchwała Nr 99/II/2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sandomierz na lata 2017-2029

  [ pełna treść uchwał do pobrania ]

Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 20.10.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.10.2017 11:45. Odsłon 1369, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony