2019

1. Karta informacyjna Nr NK/1/2019 dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągów wysokiego ciśnienia STDN 200 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci gazowej w/c do Huty Szkła w Sandomierzu"  [pobierz]

2. Karta informacyjna Nr NK/2/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gat. robinia akacjowa z działki nr 155/47 obręb 2 Sandomierz Mokoszyn, przy u. Mokoszyńskiej 12  [pobierz]

3. Karta informacyjna nr NK/3/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie jednej szt drzewa gat. olsza czarna z działki nr ewid. 62/22 obręb Sandomierz 5 Prawobrzeżny przy ul. Brzozowskiego  [pobierz]

4 Karta informacyjna nr NK/4/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z działki nr 1500/218 obręb Sandomierz Lewobrzeżny przy ul. Maciejowskiego  [pobierz]

5. Karta informacyjna nr NK/5/2019 dla decyzji zezwalającej na wycięcie 1 szt. drzewa gat.  lipa drobnolistna z działki nr ewid. 681/1 obręb Sandomierz Poscaleniowy przy ul. Frankowskiego  [pobierz]

6. Karta informacyjna nr NK/6/2019 dla postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia STDN 200 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa sieci gazowej w/c do Huty Szkła w m. Sandomierz"  [pobierz]

7. Karta informacyjna nr NK/7/2019 dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia STDN 200 w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej w/c do Huty Szkła w Sandomierzu [pobierz]

8. Karta informacyjna nr NK/8/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (modrzew europejski) z działki nr 155/50 w Sandomierzu przy ul. Mokoszyńskiej  [pobierz]

9. Karta informacyjna nr NK/9/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew (świerk pospolity, topola szara) z działki nr 165/4 w Sandomierzu przy ul. Mokoszyńskiej  [pobierz]

10. Karta informacyjna nr NK/10/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (jarząb pospolity) z działki nr 1427/14 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej  [pobierz]

11. Karta informacyjna nr NK/11/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (jodła jednobarwna) z działki nr 117/1 w Sandomierzu przy ul. Ożarowskiej  [pobierz]

12. Karta informacyjna nr NK/12/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew (kasztanowiec biały - zwyczajny) z działki nr 155/3 w Sandomierzu przy ul. Mokoszyńskiej  [pobierz]

13. Karta informacyjna nr NK/13/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 9 szt. drzew (topola szara, wiśnia ozdobna, czereśnia ptasia, lipa drobnolistna, modrzew europejski, jarząb pospolity, brzoza brodawkowata) z dzialki nr 960/16 w Sandomierzu przy ul. Schinzla [pobierz]

14. Karta informacyjna nr NK/14/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew (świerk pospolity) z działki nr 1500/203 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza  [pobierz]

15. Karta informacyjna nr NK/15/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew (żywotnik zachodni) z działki nr 1309 w Sandomierzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Anita Łukawska dnia 04.05.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.05.2020 9:23. Odsłon 919, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony